Додаткові відомості

Освіта

1996 – 2001             Київський славістичний університет (колишній Київський інститут «Слов’янський університет»), спеціаліст (спеціальність – міжнародні відносини).

2016 – 2019                 Національний авіаційний університет, спеціаліст (спеціальність – філологія (германські мови та літератури) (переклад включно), переклад (англійська та друга іноземна мова)).

Перелік місць роботи

09.2019 – до тепер  Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права, доцент

11.2018 – до тепер     ДП Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво), завідувач відділу юридичного забезпечення та маркетингу (за сумісництвом)

11.2003 – 11.2018 Інститут законодавства Верховної Ради України: головний консультант, завідувач сектору перекладів актів європейського права відділу європейського права та міжнародної інтеграції; заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції.

03.2003 – 11.2003     Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права, головний спеціаліст Відділу перекладів актів європейського права

10.2002 – 03.2003      Міністерство юстиції України, перекладач-редактор Центру перекладів актів європейського права

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації: «Реалізація
Лівією міжнародно-правового принципу співробітництва» (спеціальність 12.00.11 –
міжнародне право).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2021.09.15 12:24:49 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
555 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 0 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3278 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.07.2017
3474 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6683 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне право (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6684 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне право (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7544 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна інформація (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3246 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,39 28.12.2019
3607 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,47 28.12.2020