Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2006
Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
Перелік місць роботи

2006-2008 рр. - завідувач лабораторією кафедри інформатики Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

2008-лютий 2018 рр. - викладач, старший викладач, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка

березень 2018 р. - нині - доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Формування готовності майбутніх учителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
32 3 0 2019.12.10 09:22:34 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
428 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25658 Evaluation of the effectiveness of the perimeter physical protection system

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
27849 Development of a model of cyber security management for automated systems
26945 Стратегія визначення гіпотетичного напряму підвищення рівня небезпеки загроз інформаційній безпеці
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
20793 Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
22162 The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
7948 Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
6273 Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
7939 Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
7945 Вимоги до тесту як інструменту отримання даних моніторингового дослідження
6077 Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
6273 Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
7956 Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
6079 Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
7891 Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
6080 Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
25663 Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
25441 Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ
25442 Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій
25440 Применение ИКТ будущими учителями филологии
20793 Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
10825 Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент»
3766 Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
7948 Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
4708 Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів
1921 Деякі підходи щодо визначення готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів
7939 Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
2147 Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу
10628 Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
19 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки S-4187-2018 1 0 https://publons.com/researcher/1854106/nataliia-mazur/

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
867 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1060 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
1263 Дослідницький модуль - document 13.12.2016
1441 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2759 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2760 Інше Інший модуль document 15.11.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
209 Заняття за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (дослідницький модуль; дост Підвищення кваліфікації Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
658 Докторська школа для аспірантів і докторантів України Науковий семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 01.02.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
5795 Моніторинг навчальної діяльності
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
5910 Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів
7155 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
7150 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
7 Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2012 459 05.10.2012
8 Технічні засоби навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
9 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
10 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
11 Інформаційні системи і технології (І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
15 Освітні вимірювання (5 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2013 114 13.03.2013
150 Інформаційні технології навчання (1 курс, ДО, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
252 Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016

Використання ЕНК (31)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
5 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1 курс, ІС) Бакалавр Денна 3 не оцінено 25.11.2016
6 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1курс, ІСб) Бакалавр Денна 8 не оцінено 25.11.2016
29 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні системи і технології у фінансах (3 курс) Бакалавр Денна 10 не оцінено 25.11.2016
30 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології (1 курс, Мб) Бакалавр Денна 9 не оцінено 25.11.2016
32 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 9 4 25.11.2016
126 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 8 не оцінено 25.11.2016
140 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 8 5 25.11.2016
218 Факультет інформаційних технологій та управління Системи технологій (2 курс) Бакалавр Денна 7 5 25.11.2016
230 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна статистика (5 курс, СІ) Магістр Денна 7 не оцінено 25.11.2016
558 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 5 4 28.12.2017
559 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 4 4 28.12.2017
560 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (6 курс, ІНФ, денна) Магістр Денна 3 5 28.12.2017
689 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
713 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 3 5 29.12.2017
714 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності (4 курс) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
715 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 5 5 29.12.2017
716 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 3 5 29.12.2017
717 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 5 5 29.12.2017
3665 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 4 не оцінено 28.12.2018
3688 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс) Магістр Заочна 15 10 28.12.2018
3692 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не оцінено 28.12.2018
3700 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна не оцінено не оцінено 28.12.2018
3745 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Інтернетика та інноваційні Магістр Заочна 15 10 28.12.2018
4019 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5,6 курс) Магістр Денна 15 10 28.12.2018
4209 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 03.12.2019
4211 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 10 5 03.12.2019
4212 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 8 4 03.12.2019
4228 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційне та кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 03.12.2019
4908 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 9 5 03.12.2019
4909 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 8 5 03.12.2019
4910 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 03.12.2019

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1070 Соціальна статистика Денна Магістр 1945 27.09.2016
1078 Освітні вимірювання Денна Магістр 1938 27.09.2016
1153 Системи технологій Денна Бакалавр 0578 23.03.2016
1162 Інформаційні системи і технології у фінансах Денна Бакалавр 0574 23.03.2016
1174 Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності Денна Бакалавр 0579 23.03.2016
4023 Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності Денна Бакалавр 0288/17 03.02.2017
4024 Інформаційні технології в іноземних мовах Денна Бакалавр 0289/17 03.02.2017
4025 Інформаційні системи і технології у фінансах Денна Бакалавр 0290/17 03.02.2017
4031 Інформаційні технології Денна Бакалавр 0296/17 03.02.2017
4037 Моніторинг навчальної діяльності Денна Магістр 0302/17 03.02.2017
6237 Освітні вимірювання Денна Магістр 2466/17 07.09.2017
6248 Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи Денна Магістр 2477/17 07.09.2017
6854 Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи Денна Магістр 0289/18 15.01.2018
6866 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті Денна Магістр 0301/18 15.01.2018
6868 Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Інтернетика та інноваційні технології Заочна Магістр 0303/18 15.01.2018
6869 Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи Денна Магістр 0304/18 15.01.2018
6895 Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності Денна Бакалавр 0330/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
113 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,7 20.05.2016
1247 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,57 12.01.2017
2092 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,55 27.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
119 МАб-1-15-4.0д II 2 3 2016
353 МАб-1-15-4.0д III 2 2 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
27 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
67 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
14 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017