Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2006
Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
Перелік місць роботи
2006-2008 рр. - завідувач лабораторією кафедри інформатики Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
2008-нині - викладач, старший викладач, доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Формування готовності майбутніх учителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
28 3 0 2017.09.18 09:24:16 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
428 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
7948 Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
6273 Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
7939 Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
7945 Вимоги до тесту як інструменту отримання даних моніторингового дослідження
6077 Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
6273 Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
7956 Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
7891 Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
10825 Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент»
3766 Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
7948 Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
4708 Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів
1921 Деякі підходи щодо визначення готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів
7939 Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
2147 Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу
10628 Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
5795 Моніторинг навчальної діяльності
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
5910 Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів
7155 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
7150 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ