Додаткові відомості

Освіта

Луганське державне вище
музичне училище за спеціальністю „Хорове
диригування”, здобула кваліфікацію
диригента хору, викладача, вчителя
музики  1997 р.


Харківська державна академія культури за спеціальністю „Музичне
мистецтво”, здобула кваліфікацію
диригента хору, викладача 2002 р.


Магістратура Державного закладу
„Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка”, за спеціальністю
„Музичне мистецтво”, здобула кваліфікацію
магістра мистецтвознавства, викладача   2010 р.


 Аспірантура ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” за
спеціальністю „Теорія і методика
професійної освіти”  2014 р.

Магістратура Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно).
Мова і література (англійська)» 2021 р.


Перелік місць роботи

Викладач
хорових дисциплін молодших класів ДМШ
№1  2001 р.


Менеджер
УАСП „Укрінформтрейд”, ТОВ 2001 – 2008 рр


Музичний
керівник в комунальному дошкільному
навчальному закладі ясла-садок №50 м. Луганська 2008 – 2010 рр


Викладач кафедри
співів і диригування Інституту культури
і мистецтв ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” 2010 – 2016 рр. 

Викладач кафедри музичного мистецтва
та хореографії Навчально-наукового
інституту культури і мистецтв ДЗ
„Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка” 2016 – 2018 рр. 


Викладач кафедри академічного та естрадного вокалу інституту мистецтв  Київського університету імені Бориса Грінченка 2019 р. 


З 2020 р.  на посаді доцента кафедри академічного та естрадного вокалу інституту мистецтв  Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)
"Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 2 0 2021.09.23 12:38:07 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6504 «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ Торонто, Канада document
5439 МІЖНАРОДНИЙ МУЗИКОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР МУЗИКОЗНАВЧЕ СЛОВО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ КОНТЕНТІ (ПОСТ)СУЧАСНОСТІ 19 – 21 червня 2020 року комунікаційна платформа ZOOM document
5327 PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION Розвиток хорового мистецтва України в ХХ столітті. м. Осака, Японія document
5326 Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі Мовні та стилістичні особливості створення комічного ефекту в художніх творах м. Полтава ‒ Старобільськ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33086 Эстетическое воспитание как актуальное направление подготовки современного специалиста

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
33075 Історико-генетичний аспект проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного мистецтва

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
36393 Історія розвитку вокальних методик
33051 Розвиток хорового мистецтва України в ХХ столітті
33075 Історико-генетичний аспект проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного мистецтва

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
129 Кафедра академічного та естрадного вокалу 57217386383 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217386383&eid=2-s2.0-85087176911

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
511 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу 0 0.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Sbitnieva

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
221 Північний університетський центр Бая-Маре (Румунія) Наукове стажування 15.02.26.03.2021

Іон-Мірча Фаркаш

Декан Інституту філології

Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3465 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
3844 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2828 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,85 28.12.2019
4028 Кафедра академічного та естрадного вокалу 5,00 28.12.2020