Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут української філології, 2010 рік 

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Українська літературно-художня періодика в УСРР (1921-1934 рр.): бібліотечно-бібліографічна реконструкція, напрями розвитку, специфіка функціонування  

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2021.09.15 11:29:12 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4848 Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій без доповіді Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна document
4846 Х Львівський міжнародний бібліотечний форум "Нова бібліотека - відповідальність кожного"" без доповіді Львів document
4845 Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери без доповіді Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова document
4844 Наукова періодика: традиції та інновації без доповіді НАН України document
4842 Академіна доброчесність : практичний вимір Академічна доброчесність Києво-Могилянська академія document
4839 Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Академічна доброчесність Київський університет імені Бориса Грінченка document
2244 Інформаційний простір бібліотеки Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету Львів document
2246 Наукова комунікація в цифрову епоху Без доповіді Київ document
2245 Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи Як публікуватися в міжнародних цитованих виданнях Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27989 Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка: становлення та розвиток

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36997 Analysis of Features and Prospects of Application of Dynamic Iterative Assessment of Information Security Risks
33952 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
31497 Українські університети в рейтингах публікаційної активності 2019 року
6698 Журналы "Гарт", "Плуг" и "Молодняк" в 1927-1928 гг.:конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
27707 Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек
21406 Етика наукових публікацій
21484 Українська літературно-художня періодика 20-х – першої половини 30-х років ХХ століття: джерелознавчий та історіографічний аспект
6710 Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922-1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього"
6708 Полеміка ВУСПП'у й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу "Гарт" (1927-1928 рр.)
6695 Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
36942 Простір бібліотек в порядку денному ООН в сфері сталого розвитку на період до 2030 року
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
27708 Європейська континентальна освітня модель: основні парадигмальні побудови
21421 Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету
4843 Боротьба з «ворожою ідеологією» на шпальтах журналу «Молодняк»
2340 Журнал «молодняк» у контексті розвитку української періодики 1920–1930 рр.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
73 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33952/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
212 57226689890 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226689890

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
186 H-4157-2016 1 1 https://publons.com/researcher/2265190/tetyana-opryshko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
426 Бібліотека 1 16.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Opryshko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
7 Варшавський університет (Польща), стипендія факультету Artes Liberales Наукове дослідження 01.12-31.12.2016

Krystyna Szczytyńska

krystyna@al.uw.edu.pl

Учасник проекту doc20161007133347.pdf
64 Стипендія Уряду Словаччини Наукове дослідження 03.06.2018-30.-6.2018

Стипендія
SAIA.

Створення Національної стипендіальної програми для підтримки обміну студентів, аспірантів,
викладачів вузів і науковців Уряд Словацької Республіки затвердили в 2005 році.
Національна стипендіальна програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень
і спорту Словацької Республіки.Національна
стипендіальна програма Словацької Республіки (НСП) підтримує навчальні, викладацькі,
наукові / художні стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях. Програма підтримує
двосторонню мобільність: як іноземних стипендіатів до Словаччини, так і мобільність
словацьких стипендіатів поза Словаччиною.Учасник проекту document

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
57 Досвід Словаччини в обслуговуванні користувачів бібліотеки з особливими потребами Стипендія Національної стипендіальної програми Словацької Республіки - - 2017
211 «Грінченкіана: зведений архів Грінченка в цифровому форматі» Український культурний фонд Коллективний - 2019
212 Grinchenkiana: the consolidated Grinchenko’s archive in digital format Програма «Допомога з метою розвитку» в Посольстві Республіки Болгарія в Києві Коллективний - 2019
213 «Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек: українсько-канадський вимір» Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019
298 British Library Experience in User Service and Public Space Organization House of Europe Індивідуальний - 2019
498 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1471 Лідерський модуль - document 17.03.2017
1943 Інше - document 06.12.2017
4369 інше Інший модуль document 07.11.2020

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3944 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,79 30.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
668 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017