Додаткові відомості

Освіта

22.12.2020 – захист докторської дисертації «Дискурс старіння у драматургії
США: проблемне поле, семантика, поетика» (спеціальність 10.01.04 – література
зарубіжних країн).2014-2017 – докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка2007-2010 – Український державний університет фінансів та
міжнародної торгівлі: 
Спеціальність «Фінанси» (заочне відділення), спеціаліст з фінансів.09.12.2004 – захист кандидатської дисертації «Жіноча
драматургія США в контексті ідейно-естетичних шукань американського театру
кінця 1970-90-х років» (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн).2001-2004 – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.1993-1998 – Київський університет
імені Тараса Шевченко: Спеціальність «Романо-германська
філологія», філолог, викладач англійської та німецької мов та літератур,
перекладач з англійської мови. 

Перелік місць роботи

2020 - до сьогодні Київський університет імені
Бориса Грінченка 
Завідувач кафедри
германської філології2016-2020 Київський університет імені Бориса Грінченка Доцент
кафедри германської філології2012-2016 Київський університет імені Бориса Грінченка Доцент
кафедри перекладу2005-2012 Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Завідувач
кафедри іноземної філології1998-2005 Київський національний лінгвістичний
університет 
Викладач
кафедри теорії та історії світової літератури

Теми дисертацій (захищених)

Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика (2020)

Жіноча драматургія США в контексті ідейно-естетичних шукань американського театру кінця 1970-90-х років (2004)

Громадська активність
член спеціалізованої Вченої ради К 26.054.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 2 0 2021.09.15 10:06:41 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6787 НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ Сюжетно-композиційні особливості одноактної комедії Мері Луїс Вілсон «Загублені» (2000) м. Київ, НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
6590 Аргументи сучасної філології: „нестача” і „бажання” у тексті ІНВЕРСІЯ «СТАДІЇ ДЗЕРКАЛА» У ПІЗНІЙ ЗРІЛОСТІ В РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЗІВ’ЯЛІ КВІТИ ВИКИДАЮТЬ» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди document
5602 Літературний процес: (АВТО-) БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ Гендерні особливості біографічної драми-сайдквелу «Мег» (1977) Поли Вогель м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4077 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МОДЕЛІ, МАТРИЦІ, КАТЕГОРІЇ Літературознавча геронтологія: становлення та виклики Київський університет імені Бориса Грінченка document
4098 IV Международная конференция «Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака» Особенности межпоколенческого конфликта в пьесе Х.Фута «Путешествие в Баунтифул» (1953) Московский педагогический государственный университет document
4076 Наукове стажування при кафедрі теорії та практики переклади з англійської мови Інституту філології Академічна мобільність для викладачів з 25.02.19 по 25.03.19 Київський університет імені Тараса Шевченка document
3649 Міжнародні програми обміну: досвід участі викладачів та студентів університету в міжнародних проектах Міжнародні програми обміну :участь в академічній мобільності для викладачів Erasmus + м. Київ document
3311 Figuring Vulnerabilities and Creative Resistance: Contemporary Femininities and Masculinities in North American and Polish Life Writing, Film and Comics Film “Wit” as an example of the genre of “pathography” м. Вроцлав (Польща) document.pdf
3168 The Agenda for Internationalisation of Higher Education - Opportunities and Challenges Presentation of Borys Grinchenko University Ruse, Bulgaria document
3169 Erasmus+ staff mobility for teaching The Essentials of Editing Ruse, Bulgaria document
3195 Assessment for more effective foreign language learning учасник Київ document
3048 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Семантика оселі у п’єсах П.Ар’є «На початку і наприкінці часів» та С.Е.Гурджиса «Між берегом та божевіллям» Київський університет імені Бориса Грінченка document
3019 Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием» Московский педагогический государственный университет document.pdf
1878 Science without boundaries – development in 21st century - 2017 Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») у співавторстві з І.А.Редька Будапешт document
2312 Кордони, межі й помежів'я в літературі Репрезентації старіння як пограниччя в драматургії Едварда Олбі Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили document
1602 Літературний процес: трансгресії революцій Дискурс старіння в драматургії початку ХХІ ст.: проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1249 МОЛОДОСТЬ И/А СТАРОСТЬ В ЯЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ, КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ Модернизация мифологического архетипа «мудрого старца/старухи» в современной драматургии США м. Седльце, Польща document
1251 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ Дискурс старіння у соціокультурному полі США: образ літньої людини в драматургії XVIII століття м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1250 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: НА ПЕРЕХРЕСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
135 'Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури' Моделювання образної системи персонажів похилого віку в одноактівках Ю. О'Ніла 1913-1920-х років м. Острог, Національний університет 'Острозька Академія' document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29947 Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
37154 The Elderly Characters in Dramas of Tennessee Williams
30462 Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США
30791 Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру
27858 Репрезентації пізньої зрілості у драматургії А.Чехова
24435 Representation of chronotope in drama of aging (a case study of "Chasing Manet")
24436 Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием»
24434 Особливості геронтопортрету протагоніста у п’єсі Трейсі Леттса «Серпень: округ Осейдж»
20529 Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
20519 Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
23297 “The Years are Coming Up Fast Behind Us”: Representations of the Elderly Characters in Three Plays by Naomi Wallace
11017 DISCOURSE OF AGEING IN TINA HOWE’S A MARRIAGE CYCLE

Фахові видання, що затверджені МОН (26)

ID Назва Рік
30462 Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США
28311 До питання дефініції літературознавчої геронтології
30791 Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру
26494 Композиційні особливості п’єси-спогаду «М.Баттерфляй» Д.Г.Хуанга
24434 Особливості геронтопортрету протагоніста у п’єсі Трейсі Леттса «Серпень: округ Осейдж»
19998 Дискурс старіння в драматургії початку ХХІ ст.: проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США)
19281 Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії як маніфестація «духу часу» (на матеріалі п’єси Альфреда Урі «Водій міс Дейзі» (1987))
19999 Літературні портрети літніх митців у збірці п’єс Тіни Хау «Занепокоєння на узбережжі»
19873 Літературні портрети літніх митців у збірці п’єс Тіни Хау «Занепокоєння на узбережжі»
23296 Особливості п’єси-спогаду як жанрового різновиду драматургії старіння (на матеріалі «Pride’s Crossing» Тіни Хау)
23664 Проблемно-семантичні аспекти дискурсу старіння у драмах «Кохання під берестками» Ю.О’ніла та «Смерть комівояжера» А.Міллера
20659 Репрезентації геронтогенезу в античній комедії: витоки формування ейджизму
21692 Репрезентації старіння як пограниччя у драматургії Едварда Олбі
15537 Адаптаційна стратегія геронтогенезу у п’єсі «Найстаріша професія»: відлуння рейганоміки у геріатричному борделі
18446 Геронтопортрет літньої пані у п'єсі Еріка Коубла "Швидкість осені"
15534 Гетеротопія будинку для людей похилого віку у сучасній драматургії (на матеріалі п’єси Тіни Хау «У пошуках Мане»)
15536 Дискурс старіння у соціокультурному полі США: образ літньої людини в драматургії XVIII століття
15533 До проблеми екранізації творів Г.Джеймса: «Жіночий портрет» в інтерпретації Дж.Кемпіон (1996)
15535 Різновиди архетипу мудрої старої у жіночій драматургії США
11014 Дискурс вікової динаміки старіння: визначення та завдання (на матеріалі сучасної драматургії США)
11018 Моделювання образної системи персонажів похилого віку в одноактівках Ю.О’ніла 1913-1920-х років
11008 Репрезентація дискурсу старіння як травматичного досвіду в драматургії США
12018 Трансформація ейджистських стереотипів у сучасній драматургії США
10612 Особливості наративу в зарубіжній драмі ХХ століття
11310 Поетика роману Кормака МакКарті “Зовнішня пітьма”
11308 Цикл “нетактовних” п’єс у драматургії Тіни Хау

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
35581 Інверсія «стадії дзеркала» у пізній зрілості в романі Ірен Роздобудько «Зів’ялі квіти викидають
36685 Сюжетно-композиційні особливості одноактної комедії Мері Луїс Вілсон «Загублені» (2000)
32380 Поэзия Роберта Хейдена и / vs. Движение Чёрного Искусства
30790 Особенности межпоколенческого конфликта в пьесе Х.Фута «Путешествие в Баунтифул» (1953)
24436 Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием»
20076 Im/possible Sisterhood: Representations of the Elderly Female Characters in Ripcord
23276 The modifications of wise old man/wise old woman archetypes in plays by Naomi Wallace
18800 Age awareness in modern (non)canonical US women drama
4837 Танатичний дискурс персонажів похилого віку в п’єсі Тіни Хау «Портрет родини Черчей»
11335 Вплив візуальних образів на систему персонажів у п’єсі Т.Хау «В пошуках Мане»
11336 Кодова організація п’єси Тіни Хау «У одному капці»
21155 Neomythological World of N. Wallace’s Drama

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
117 Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30791/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
76 Русенський університет (Болгарія) Еразмус+ КА107 14.05.2018-18.05.2018

Erasmus+,
Assoc. Prof. PhD Tsvetelina Harakchiyska, +35982888612,
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Учасник проекту -
148 Вільний університет Берліну (Німеччина) Наукове стажування 13.06.-12.07.2019

Вільний університет Берліну (Німеччина)

Учасник програми Gaidash Certification 2019 (1).pdf

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
73 Fulbright Scholar Program 2021-2022 Програма імені Фулбрайта в Україні Подано Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2988 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.04.2019
3151 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2019
4829 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25062 Читаємо та перекладаємо жіночу драматургію США

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
44 Move Ahead through Movies! (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
879 Перекладацький аналіз тексту та редагування (2-3 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6717 Інститут філології Наукова комунікація іноземною (німецькою) мовою (1 курс, АСП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6811 Інститут філології Перекладацький аналіз тексту та редагування (2-3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
6812 Інститут філології Перекладацький аналіз тексту та редагування (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
408 Кафедра германської філології 4,84 29.12.2016
1023 Кафедра германської філології 4,78 12.01.2017
1884 Кафедра германської філології 4,89 26.12.2018
3251 Кафедра германської філології 4,83 28.12.2019
3610 Кафедра германської філології 4,95 28.12.2020

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
15 Чередничок Тетяна Іванівна V Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт пам'яті професора Віталія Кейса Всеукраїнський рівень document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
49 Пєшкова Олександра Ігорівна IV Переклад I 2018
125 Лисий Владислав Віталійович I Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури I 2020