Додаткові відомості

Освіта
МАУП, 2000 р.
Перелік місць роботи

Міжгалузевий інститут управління (м. Київ), ст. лаборант, викладач, ст. викладач, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, заступник декана юридичного факультету (2001-2010)

Київський національний університет культури та мистецтв, доцент, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (2010-2017)

Національна академія державного управління при Президентові України, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту (2017-2019)

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри управління (2019 - до ц.ч.)Теми дисертацій (захищених)

"Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності"

"Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України"

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
96 4 2 2021.09.21 11:17:49 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6738 Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України Організаційні засади публічного управління рекреаційними зонами м. Черкаси document
5297 Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика Результати і аналіз експертного опитування щодо пріоритетів удосконалення політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України м. Київ document
5296 Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації Оптимізація політико-правових засад публічного управління в галузі водогосподарських відносин у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій м. Житомир document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
28039 Political and Legal Principles of Public Water Management in Ukraine

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
31325 Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України
28172 Політико-правове забезпечення публічного управління у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні
28170 Політико-правова еволюція публічного управління у галузі водного господарства України (кінець ІХ – середина XVII століття)
28390 Сучасні політико-правові заходи щодо впровадження органами публічної влади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні
28147 Політико-правові чинники корупційних діянь у водному господарстві на пострадянському просторі (на прикладі України)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
31325 Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України
31326 Парадигма формування політико-правового механізму публічного управління у водному господарстві України
28172 Політико-правове забезпечення публічного управління у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні
28171 Організаційно-правові засади публічного управління у сфері запобігання шкідливим діям вод в Україні.
28169 Політико-правове формування теорії публічного управління у водному господарстві України
28390 Сучасні політико-правові заходи щодо впровадження органами публічної влади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні
28044 Законодавче формування пріоритетних напрямів державної водної політики.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36387 Організаційні засади публічного управління рекреаційними зонами
31910 Екологічно обґрунтоване використання водних ресурсів – пріоритетна засада формування публічної водної політики
28174 Модернізація політико-правового становища органів місцевого самоврядування як суб'єктів публічного управління в галузі водного господарства України
31328 Оптимізація політико-правових засад публічного управління в галузі водогосподарських відносин у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій
31327 Результати і аналіз експертного опитування щодо пріоритетів удосконалення політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України
28396 Політико-правові аспекти участі громадськості у здійсненні публічного управління в галузі водного господарства
28397 Політико-правові заходи впровадження євроінтеграційної політики у сфері публічного управління водним господарством України
28399 Політико-правова реформа водного господарства України – пріоритетне завдання органів публічного управління
28398 Правові чинники політичної корупції у водному господарстві України в системі представницької влади на місцях

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
152 Парадигма формування політико-правового механізму публічного управління у водному господарстві України фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31326 2020
153 Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31325/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
101 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4135 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4514 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5012 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5080 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
759 Публічні закупівлі (7 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2020 282 26.05.2020
769 Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8020 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8204 Факультет інформаційних технологій та управління Публічні закупівлі (7 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
8210 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 10.12.2020
8432 Факультет інформаційних технологій та управління Законодавче забезпечення управління (трудове, адміністравне, фінансове) (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2755 Кафедра управління 4,43 28.12.2019
4014 Кафедра управління 4,76 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
163 Дацик Марина Романівна,
Дрозд Яна Вікторівна
I Публічне управління та адміністрування I 2021