Додаткові відомості

Освіта

У 1983 році закінчила Київський университет архітектури і будівництва за спеціальністю «Інженер – будівельник».

У 2001 році отримала диплом 1-річного курсу «Іновації та супервізія у соціальній роботі», Києво-Могилянська Академія, Школа Соціальної Роботи

У 2004 році закінчила Академію праці та соціальних відносин за спеціальністю «Спеціаліст з менеджменту соціальної роботи та адміністрування»

У 2006 році закінчила навчання та захистила дисертацію в Харківському Національному університеті внутрішніх справ

Перелік місць роботи

1994–1998 рр. – працювала координатором навчальних програм, Всеукраїнське товарисіво “Просвіта” ім. Тараса Шевченка (координація програм “Вчимо англійську в Україні” та “Українська для державних службовців”)

1997–1999 рр. – працювала менеджером освітніх програм Міжнародного жіночого центру “Ла Страда Україна” (протидія торгівлі людьми, ведення освітніх програм, робота з масс-медіа)

1997–2000 рр., 2002–2003 рр. – займала посаду Президента Українського Соціо-освітнього центру (лобіювання та пропаганда прав жінок, захист жінок, навчальні програми для безробітних жінок, фандрайзінг)

1999–2002 рр. – працювала Виконавчим директором Української Асоціації Планування сім’ї (менеджмент та супервізія діяльності УАПС та її 23 регіональних представництв, розробка та втілення проектів, адвокація та тренінги; робота у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Міністерства освіти та науки)

2003–2015 рр. працювала координатором 16 країн Східної Європи та Центральної Азії Міжнародної організації ЕКПАТ (захист дітей від сексуальної експлуатації: лобіювання нових законів; проведення тренінгів для спеціалістів, дітей та молоді; розробка проектів для різних країн з прав дитини; проведення досліджень; профілактична робота з населенням та дітьми)

2007–2018 рр. працювала доцентом кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин та туризму.

З квітня 2018 року - вересня 2019 року  – Координатор проекту, ГО “Ла Страда – Україна”

З вересня 2019 року – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики
Громадська активність
Засновниця та член ГО "Ла Страда - Україна", експерт Платформи рівних прав та можливостей при Кабинеті Міністрів України, член Ради Міжнародного благодійного фонду "Організація оптимальних технологій в сфері охорони здоров'я"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 3 0 2021.09.18 10:58:21 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6900 І Міжнародна наук.-практ. конференція "Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: Європейський та національний виміри" Соціальне проєктування: інноваційні підходи та сучасні виклики для розвитку громади м.Луцьк document.pdf
6608 Social and Digital Transformation: Interdisciplinary Approach Organization and management of telephone consultations Ополе, Польща document.pdf
6126 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Перспективи розвитку сучасної психології Соціально-педагогічна профілактика сексуального насильства щодо дітей м. Переяслав: ПХДПУ document.pdf
5595 III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020 Social and Legal Mechanisms for Prevention and Counteraction on Bulling in Youth Environment" онлайн document
5596 VII Міжвузівський науково-практичний семінар "Професійна мобільність як чинник соц.адаптації і творчої самореалізації" Особливості управління соціальними проєктами та програмами в умовах соц.дистанціонування під час пандемії COVID-19 Харків document
5293 35th IBIMA Conference Administrative and legal foundations for the higher education reform in Ukraine in the context of European integration Spain, Seville document.doc
5328 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості Особливості управління соціальними проектами та програмами в умовах соціального дистанціювання під час пандемії COVID-19 Харків document.pdf
4780 Протидія злочинності: Теорія та практика Стандарти консультування на «гарячій лінії» з проблеми торгівлі людьми Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36468 Розвиток молодіжних волонтерських програм в період пандемії COVID-19 в громадах, прилеглих до території ООС на сході України
32533 The Main Issues and Perspectives of The Administrative and Legal Regulation of The Higher Education Reform in Ukraine
32532 Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству
33933 Громадські організації: діяльність із протидії торгівлі людьми та виклики в роботі

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
32532 Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству
33933 Громадські організації: діяльність із протидії торгівлі людьми та виклики в роботі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
36468 Розвиток молодіжних волонтерських програм в період пандемії COVID-19 в громадах, прилеглих до території ООС на сході України
32539 Social and Legal Mechanisms for Prevention and Counteraction to Bullying in Youth Environment
32499 Особливості та напрями діяльності фахівців психологічної служби закладу загальної середньої освіти та оцінка їх якості

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
384 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1.18 2.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Shved2

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
230 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Швед.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
438 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
453 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
145 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Звіти за науковими проєктами (1)

ID Назва Рік
32733 Зміна ролей у світі, що змінюється: аналіз ролі громадських об’єднань у діяльності з протидії торгівлі людьми. За результатами дослідження в рамках проекту «Адвокація для покращення реагування держави та політики з протидії торгівлі людьми

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3994 Інше Інший модуль document 19.06.2020
4046 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4069 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
4138 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4265 інше Інший модуль document 09.10.2020
5141 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5180 інше Інший модуль document 25.09.2021
5354 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7094 Інститут людини Соціологія освітніх потреб (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7237 Інститут людини Технології проектування в соціальній роботі (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7242 Інститут людини Технологія вуличної соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7978 Інститут людини Технології проектування в соціальній роботі (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8353 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 4 не враховується 31.12.2020
8781 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з сім`єю (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3283 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,69 28.12.2019
4159 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,74 28.12.2020