Додаткові відомості

Освіта

Київський педагогічний коледж при Національному університеті імені Тараса Шевченка. Рік закінчення 1995, спеціальність: соціальний педагог, організатор діяльності у сімейно-побутовій сфері. Диплом ІР № 002191

Національний університет імені Тараса Шевченка. Рік закінчення 1997, спеціальність: соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки. Диплом АКІ № 97008399

Перелік місць роботи

1997-2002 рр. – викладач соціальної педагогіки та спеціальних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2002-2008 рр. – старший викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

2008 р. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2009 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2013 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (нині Інститут людини).

16.09.2015 - 01.09.2019 - заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

02.09.2019 - завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп


Громадська активність
Заступник голови ради Всеукраїнського громадського центру "Волонтер"; головний редактор міжнародного журналу "The Modern Higher Education Review"; член редколегії наукового електронного видання "Освітологічний дискурс"; член редакційної колегії журналу Kwartalnik "Trzeci Sektor" (Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa); член спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
347 9 7 2020.01.08 21:57:38 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5319 VII міжвузівський науково-практичний семінар "Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформаціїй" Модернізація системи соціального захисту населення як інтегральна умова посилення потенціалу соціальної політики Харків, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогчіна академія" document
5250 І Всеукраїнська науково-практична конференціяз міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» Соціально-педагогічна підтримка сімей учасників бойових дій в умовах територіальної громади: реалії та виклики Запоріжжя, Запорізький національний університет document.pdf
5249 Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах дуальної освіти» Підготовка фахівців соціальної сфери до моніторингу й оцінювання якості соціальних послуг в ОТГ Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document.pdf
5411 Всеукраїнський семінар «Підготовка соціальних працівників до розвитку інтегрованих соціальних послуг в об`єднаних територіальних громадах» в межах проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг», що реалізується Міжнародною благодійною організацією «Партнерство “Кожній дитині”» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» і фінансування Європейським Союзом та його країнами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) модератор Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4881 Непомічені підлітки Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутингу Київ document
2629 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Громадянське суспільство та соціальне становлення особистості: від теоретичних роздумів до сучасних викликів Київ document
2628 Інклюзія в новій українській школі : виклики сьогодення Функціональний репертуар соціального педагога у роботі з батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку в ДНЗ Київ document
2630 Theoretical and practical aspects of distance learning DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC COLLABORATION AND PROJECT MANAGEMENT WITH IC TOOLS IN UNIVERSITIES Czesin, Poland document.pdf
2625 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Students standing before the distance learning in institution of higher education Київ document
2631 Інновації у вищій освіті SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF ADAPTATION OF STUDENTS TO DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION Кам’янське: document.pdf
420 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Соціальний педагог у територіальній громаді' Особливості корпоративного волонтерства в Україні Запоріжжя, Україна document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
27096 Соціальна профілактика підліткового булінгу
24094 Наукові підходи до класифікації волонтерських груп в Європі та Сполучених Штатах Америки
24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
26952 Проблеми та потреби сімей учасників антитерористичної операції: результати глибинних інтерв’ю
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
31464 Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності
31430 Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі
29767 Фактори ризику формування у дітей і молоді залежної від вживання ПАР поведінки
31382 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
29766 Проблеми жінок з високим ризиком залишення новонароджених
23973 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
26374 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
14613 Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
10639 Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні
7540 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
10650 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (26)

ID Назва Рік
31464 Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності
31430 Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі
31252 Соціальна профілактика гендерної нерівності у військовослужбовців
26374 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі
19268 Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад
22662 Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні
19267 Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва
15367 Організація дозвілля дітей студентами-волонтерами державних та неурядових організацій
14613 Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
9949 Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях
10812 Сутність соціально-педагогічної підтримки особистості
2243 Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми
2865 Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи
1519 Професійна ідентичність соціальних працівників
1405 Формування професійної культури фахівців соціальної сфери
1215 Мотивація до волонтерської діяльності
1211 Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні
370 Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні
1209 Види мотивації до волонтерської діяльності
1206 Просвітницька робота щодо профілактики ВІЛ/СНІДу в закладах освіти
1214 Зміст і напрями соціально-педагогічної роботи студентських волонтерських груп вищих навчальних закладів
1201 Настільні ігри як інтерактивний метод просвітницько-профілактичної роботи
1239 Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи волонтерських груп
1576 Прийоми формування довіри дитини до працівника центру соціально-психологічної реабілітації та притулку для дітей
1577 Соціально-педагогічна діяльність молодіжних волонтерських груп
8927 Основні поняття і категорії соціальної роботи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (44)

ID Назва Рік
31444 Проблемы родителей, воспитывающих детей с инвалидностью
31426 Види сімей учасників ато/оос на сході України та особливості соціальної роботи з ними
31430 Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі
31435 Рекомендації щодо соціальної підтримки сімей, який торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу
31252 Соціальна профілактика гендерної нерівності у військовослужбовців
29766 Проблеми жінок з високим ризиком залишення новонароджених
19062 Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з особливими потребами у комплексних позашкільних навчальних закладах
20299 Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів до дистанційного навчання у вищій школі
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
15503 Особливості корпоративного волонтерства в Україні
9859 Програма зростання волонтерів в громадській організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»
10830 Сутність соціально-педагогічної підтримки особистості
9629 Особливості підготовки волонтерів у неурядових організаціях (на прикладі Всеукраїнського громадського центру «Волонтер»)
9147 Актуальні питання розвитку волонтерського руху серед студентської молоді
8663 Волонтерування як громадянська позиція та можливість занурення в майбутню професію
9767 Індивідуальні фактори ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки підлітків – учнів професійно-технічних навчальних закладів
7540 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
10650 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів
6219 Волонтерство як можливість для професійного становлення майбутніх соціальних працівників
6233 Реформи з надання соціальних послуг в Україні
3657 Реформи з надання соціальних послуг в Україні
5822 Зміст, форми та методи соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу серед бездоглядних дітей
3478 Комікси у профілактичних програмах
7532 Підготовка соціальних педагогів до соціального супроводу сімей, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей
6228 Підготовка соціальних педагогів до соціального супроводу сімей, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей
1199 Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі „Витоки”
4805 Формування професійної культури майбутніх соціальних працівників у системі неперервної освіти
1198 Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників до організації діяльності волонтерських груп
1208 Підходи до класифікації волонтерських груп
1197 Напрями соціально-педагогічної діяльності волонтерських груп
1578 Концепції профілактики ВІЛ/СНІДу
1567 Метод інтерактивної гри: умови ефективного використання у процесі навчання дорослих
1238 Потенціал методу case-study у програмах зі сприяння здоров'ю дітей і молоді
1408 Формування довіри дитини до працівника центру соціально-психологічної реабілітації та притулку для дітей
1241 Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів з числа студентів
1427 Критерії відбору студентів-волонтерів для здійснення соціально-педагогічної роботи
1570 Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів за кордоном
1568 Залучення громадян до волонтерської діяльності
3799 Ігротека для батьків : активні ігри для дошкільнят та школярів
3792 Ігротека для батьків
3785 Ігротека для батьків (ботанічна прогулянка, нічна прогулянка, похід Робінзонів, прогулянка з кульками)
1565 Волонтерство як суспільний феномен
1580 Особистість соціального педагога центру роботи з молоддю у структурі соціально-виховної діяльності
1583 Сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні

Міжнародні науково-дослідні проєкти (5)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
29 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні - Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017
39 Учасник проекту Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Формування толерантності та попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті в середовищі підлітків та молоді

Всеукраїнський громадський центр "Волонтер"

Дмитро Дорошок

м. Київ, 03057
вул. Довженка, 2, кім. 53 
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді)

Контактний тел.:
8 (044) 227 63 03

e-mail:
vgc_volunteer@ukr.net

липень 2015 р. - листопад 2016 р.
67 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Будуємо майбутнє разом”: профілактика правопорушень та злочинів на грунті ненависті

ВГЦ “Волонтер”за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/01.09.2016-29.12.2017 р.
69 Тренер Microsoft YouthSpark IDEA: комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека

ВГЦ “Волонтер” за підтримки Microsoft YouthSpark

https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/

01.09.2016-29.12.2017 р.
91 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

проект_ІЛ.pdf 01.09.2017-30.05.2018

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 29.09.2017 5

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
4 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24183/ 2018

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 57192588245 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192588245&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
50 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи N-5194-2015 2 1 https://publons.com/researcher/718699/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
99 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 2 7 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Liakh

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
75 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26374/ 2019
150 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31382/ 2020

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
20 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська Комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
66 Програма імені Жан Моне 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE Європейська Комісія STIPENDIUM 01.09.2019-31.08.2022 Учасник проекту

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
17 Сапіга Світлана Володимирівна РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ У СКАУТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ / 13.00.05 Київський унверситет імені Бориса Грінченка document 2018
29 Чечко Тетяна Миколаївна Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. / 13.00.05 - Соціальна педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Заявки на колективні гранти (10)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
23 Incubator of Scientific Researches: Integration into European Scientific Space Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
31 Teaching for Diversity and Social Justice Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
85 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
122 Інкубатор наукових досліджень: інтеграція в європейський науковий простір Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
197 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
201 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
245 Дослідницька компетентність викладачів закладів вищої освіти України в умовах євроінтеграції / RECasT Європейська комісія, програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2019
373 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
437 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
448 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
289 Системна робота впродовж півріччя 2017 3

Підвищення кваліфікації (25)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
160 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
1009 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
1276 Дидактичний модуль - 14.12.2016
1300 Дослідницький модуль - 29.12.2016
1410 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1749 Інше - 21.10.2017
1750 Інше - 31.07.2017
1751 Інше - 29.05.2017
1752 Інше - 16.11.2017
1753 Інше - document 11.08.2017
1901 Інше - document 06.12.2017
2355 Інше Інший модуль document 21.10.2018
2597 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2887 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2888 Інше Інший модуль 02.11.2018
3292 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 17.03.2017
3313 ІКТ Інший модуль 20.09.2019
3342 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 08.10.2019
3377 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.10.2019
3411 ІКТ Інший модуль 25.06.2019
3501 Інше Інший модуль 12.10.2019
3511 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3670 Дослідницький модуль Інший модуль 2019.pdf 25.11.2019
3885 ІКТ(енк) Інший модуль 20.pdf 04.03.2020
3977 Інше Інший модуль 21.02.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (16)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
22 Наукова цукерня Серія семінарів, тренінгів, майстер-класів Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
27 «Перші кроки в науку» Секції: «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка» (формат – «Куча-печа») Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.06.2016 2
30 “Основи проектування” в межах Школи проектного менеджменту Університету Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.11.2016 2
150 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Виїздний корпоративний семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Пуща-озерна 20.05.2016 2
431 «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі» Семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 23.11.2016 2
432 “Будуємо майбутнє разом” Презентація програми Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 02.11.2016 2
447 “Мистецтво прийняття рішень” Тренінг для підлітків Дитячий центр розвитку “Крапля” 17.01.2016 2
627 «Відомий і невідомий Борис Грінченко» Науково-просвітницький марафон Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
629 «Моніторинг та оцінка проектів» Школи проектного менеджменту Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 21.12.2016 2
632 "EndNot: програма для управління бібліографією та полегшення роботи дослідника" Тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.12.2016 2
659 Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання Інститутський семінар із елементами тренінгу Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.02.2016 2
1120 Онлайн-платформа "Центр Знань" - надійний помічник фахівця соціальної сфери Презентація інформаційного проекту Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1138 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1158 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1170 Наукова цукерня Наукова цукерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1192 Створення просвітницьких та профілактичних настільних ігор Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
23051 Соціально-психологічна підтримка сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу
5543 Соціальна педагогіка
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
3484 Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками
3496 Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник
3599 Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній
3489 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх

Навчальні та методичні матеріали (26)

ID Назва Рік
16977 «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Довідник: послуги для підлітків щодо профілактики ризикованої поведінки та інфікування ВІЛ у місті Києві
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
18336 «Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять» : Навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихователів
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3493 Методичні рекомендації щодо організації просвітницької роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед підлітків та молоді в установах Державної кримінально-виконавчої служби
3486 Менеджмент волонтерських груп від А до Я
3652 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (7 клас)
3654 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (9 клас)
3490 Сходинки до здоров’я
1212 Участь молоді у волонтерстві як важлива складова суспільної активності
3506 Рожеві окуляри: настільна просвітницько-профілактична гра
3492 Твоє життя - твій вибір!
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям
3494 Просвітницько-профілактична програма тренінгових занять "Сходинки"
3482 Професія. Кар`єра. Успіх
8922 Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя
24198 Основи громадського здоров'я: теорія і практика
1848 З досвіду налогодження партнерства у рамках проекту "Покращення соціальних послуг дітям та сім`ям у громаді"
1851 Ресурсні та консультаційні центри
8919 Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини
3531 Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини
8913 Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
6 Методика організації волонтерської діяльності (5 курс) Інститут людини Магістр Денна 2012 459 05.10.2012
294 Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (6 курс, СР) Інститут людини Магістр Денна 2016 728 30.12.2016
414 Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
415 Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
530 Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
677 Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 176 04.03.2020
714 Технології соціальної адвокації (1 курс, САРП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
738 Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 251 12.05.2020

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
226 Інститут людини Соціальна експертиза (5 курс, СР) Магістр Денна 3 4 не враховується 25.11.2016
265 Інститут людини Технологія організації та активізації громад (5 курс, СР) Магістр Денна 5 не враховується не враховується 26.11.2016
292 Інститут людини Методика організації та проведення адвокаційних кампаній (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 26.11.2016
354 Інститут людини Методика організації волонтерської діяльності (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 25.11.2016
552 Інститут людини Організаційна діяльність соціального педагога: Методика організації та проведення адвокаційних компаній (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
553 Інститут людини Технологія організації та активізації громад (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
554 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
555 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 4 5 не враховується 29.12.2017
556 Інститут людини Організаційна діяльність соціального педагога: Методика організації та проведення адвокаційних компаній (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 2 5 не враховується 29.12.2017
557 Інститут людини Соціальна експертиза та громадські слухання (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
711 Інститут людини Технологія організації та активізації громад (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
712 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3767 Інститут людини Методика організації та проведення адвокаційних компаній (5 курс) Магістр Денна 10 9 не враховується 28.12.2018
3777 Інститут людини Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 15 10 не враховується 28.12.2018
3972 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс) Магістр Заочна 10 8 25 28.12.2018
3973 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 4 10 не враховується 28.12.2018
4022 Інститут людини Управління соціальною роботою в Україні: Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 15 10 25 28.12.2018
5376 Інститут людини Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1980 Соціальна експертиза Денна Бакалавр 0227 17.02.2016
1995 Тренерська студія (Тренінг комунікативності,Тренінг особистісного зростання,Тренініг з формування батьківської компетентності,Попередження професійного вигорання соціальних педагогів) Денна Магістр 0349 17.02.2016
1996 Технологія організації та активізації громад Денна Магістр 0468 09.02.2016
3296 Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Соціальна терапія,Мотиваційне консультування у соціальній роботі,Соціальна експертиза,Методика організації та проведення адвокаційних кампаній,Соціальні інновації,Соціальна медіація, фасилітація та менторська пі Денна Магістр 3141 27.09.2016
3298 Технології соціально-педагогічної діяльності: Основи громадського здоров`я, Розвиток волонтерських ініціатив у соціально-проектній діяльності, Підготовка батьків-вихователів до прийомних форм виховання,Організаційно-технологічне забезпечення соціально-педа Денна Магістр 3187 27.09.2016
3299 Школа професійної майстерності: Практикум психологічної гігієни,Мистецтво самопрезентації,Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю,Тайм-менеджмент у професійній діяльності,Сучасні теорії соціального благополуччя,Методики оц Денна Магістр 3129 27.09.2016
3300 Актуальні педагогічні практики: Менторська підтримка дітей та молоді,Методика створення корекційних та профілактичних програм,Методика проведення адвокаційних кампаній,Інноваційна діяльність у соціальній сфері,Рекламно-інформаційні технології у соціально-п Денна Магістр 3171 27.09.2016
3301 Управління соціальною роботою в Україні: Менеджмент соціальної служби,Управління персоналом соціальних служб,PR-технології у соціальній роботі,Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів Денна Магістр 3128 27.09.2016
3303 Технологія організації та активізації громад Денна Магістр 3188 27.09.2016
5237 Управлінська діяльність соціального педагога Денна Магістр 1457/17 04.09.2017
5241 Сучасні стратегії надання соціальних послуг Денна Магістр 1461/17 04.09.2017
5242 Технологія організації та активізації громад Денна Магістр 1462/17 04.09.2017
5243 Управління соціальною роботою в Україні Денна Магістр 1463/17 04.09.2017
5323 Школа професійної майстерності Денна Магістр 1543/17 04.09.2017
5325 Актуальні педагогічні практики Денна Магістр 1545/17 04.09.2017
5326 Організаційна діяльність соціального педагога Денна Магістр 1546/17 04.09.2017
5330 Соціальна експертиза та громадські слухання Денна Магістр 1550/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
672 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,96 30.12.2016
1244 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,73 12.01.2017
2088 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,64 26.12.2018
3073 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3,38 28.12.2019

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
36 Качуровська Вікторія Юріївна Відкритий конкурс науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів, есе "Разом! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин" м. Київ III document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
14 Файдюк Олена Валентинівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи VI Корекційна та соціальна педагогіка I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
5 Всеукраїнська студенстька олімпіада зі спеціальності "Соціальна робота" Київський національний університет імені Тараса Шевченка 05.04.2017
35 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017
215 Щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти м. Київ 17.05.2017