Додаткові відомості

Освіта

Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ім.Н.К.Крупської, 1996

Київський лінгвістичний університет, навчання в аспірантурі, 2000-2003 

Київський лінгвістичний університет, захист кандидатської дисертації, 2009

Київський університет імені Бориса Грінченка, координування теми докторської дисертації: "Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі", 2013

Київський університет імені Бориса Грінченка, захист докторської дисертації, 2019

Перелік місць роботи
1996-2000 викладач у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов імені Н.К.Крупської
2000-2003 аспірант Київського лінгвістичного університету
2000-2001 вчитель Александрійської гімназії
2001-2002 викладач Славястичного університету
2002-2003 викладач МАУП
2003-2010 ст.викладач Університету економіки та права «КРОК»
2010 і донині Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

«Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого навчального закладу)» (кандидатська дисертація - 13.00.02)

"Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі" (докторська дисертація - 13.00.04)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
115 5 3 2022.01.10 12:48:06 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7454 Мовна освіта: виклики сучасності Трансформація національної вищої освіти під час пандемії COVID-19 щчима студентів і викладачів Чернігів document
6632 Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Взаємодія вищої освіти і ринку праці в Європейському Союзі Київський міжнародний університет document
6348 The 1st Virtual International Conference on Sustainable Education SEVIC 2020 UKRIANE AS HIGHER MEDICAL EDUCATION DESTINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document
5324 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Marketization of QA in the EU Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4559 «Лінгвокультурна освіта в інформаційному суспільстві» Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка document
3683 Актуальні дослідження в соціальній сфері Автономія університету в ЄС Одеса document
3682 23-rd Annual National IATEFL Ukraine Conference Learn, Reflect, Develop Kyiv document
2470 Проблеми мовної освіти в епоху глобалізації Глобалізація вищої освіти ЄС: наслідки та перспективи ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка Чернігів, Україна document
1265 «АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В ЄС Одеський національний політехнічний університет document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
16914 Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
34974 Вища освіта та ринок праці в Україні: десятиліття взаємодії
35806 Система забезпечення якості вищої освіти у Франції
40268 Трансформація національної вищої освіти під час пандемії Covid-19 очима студентів та викладачів
34152 COVID-19 Impact on Medical Education: Evidence of International Students
34136 Innovative discourse of higher and professional education in the exponentional technologies and the new business environment
32435 Навчання іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України: стан і перспективи
31637 Вища освіта та ринок праці в Україні: рекомендації щодо гармонізації взаємодії
30502 Досвід ЕС щодо забезпечення випускників працевлаштуванням: висновки для України
31638 Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
22465 Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
31386 Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики
31384 Правове регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в державах-членах ЄС
31385 Тенденції підготовки студентів у Європейському Союзі: нормативно-правовий аспект
16923 New law on higher education in Ukraine: innovations and risks

Фахові видання, що затверджені МОН (30)

ID Назва Рік
34974 Вища освіта та ринок праці в Україні: десятиліття взаємодії
35806 Система забезпечення якості вищої освіти у Франції
40268 Трансформація національної вищої освіти під час пандемії Covid-19 очима студентів та викладачів
32435 Навчання іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України: стан і перспективи
31372 Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою
31637 Вища освіта та ринок праці в Україні: рекомендації щодо гармонізації взаємодії
28706 Вища освіта та ринок праці в Україні: рекомендації щодо гармонізації взаємодії
31638 Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
25537 Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
22465 Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
21570 Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
21564 Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС
16904 Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
16960 Від освіти до ринку праці
16919 Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
31384 Правове регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в державах-членах ЄС
31385 Тенденції підготовки студентів у Європейському Союзі: нормативно-правовий аспект
13022 Поняття «competence» та «competency» в європейському та американському педагогічному просторі
11814 Англомовна вища освіта в Європейському Союзі
10954 Новий закон України про вищу освіту: нововведення та ризики
6500 Профессия учителя в условиях комерциализации высшего образования в ЕС
6989 MODERN HIGHER EDUCATION TRENDS IN THE STUDIES OF THE EUROPEAN UNION
6617 Напрями створення освітнього Європейського простору: нормативно-правовий аспект
6611 Національні рамки кваліфікацій: сучасний стан справ
36793 Проблеми маркетизації та європеїзації вищої освіти в Європейському Союзі
6926 Розвиток національних рамок кваліфікацій в ЄС
6923 Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі
30604 Типові помилки в усному мовленні студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
32423 Етапи навчання емоційно-модальної інтонації з використанням відеофонограми
30603 Етапи навчання емоціно-модальної інтонації з використанням відеофонограми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
33031 Потреби іноземних студентів-медиків в Україні
28708 Рекомендації для гармонізації взаємодії вищої освіти з ринком праці в Україні
25539 Стандартизація вищої освіти в Європейському Союзі
21569 Управління сферами освіти та зайнятості в ЄС
22467 Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
21568 Регулювання системи якості освіти в ЄС
16981 Підготовка фахівців у вищій школі в ЄС
16925 Структура управління вищою освітою в ЄС
30601 Сучасний стан використання навчальних посібників з англійської мови
30602 Інтерактивні технології навчання лексики студентів

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
92 Кафедра лінгвістики та перекладу 57160187200 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57160187200&eid=2-s2.0-84960099462

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
160 Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31372/ 2020
170 Вища освіта та ринок праці в Україні: рекомендації щодо гармонізації взаємодії фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31637/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
67 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 26.04.2018-07.05.2018

Лаура Лалу, координатор програм
міжнародного навчання Центру міжнародної освіти Університету Тампере, Laura.Lalu@staff.uta.fi. Учасник проекту Certificate Mobility.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
33 Програма імені Жана Моне 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська Комісія Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 01.09.2017-31.08.2020 Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
577 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
623 Трансформація освітніх технологій в університеті в умовах глобальних кризових явищ Національний фонд досліджень України Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
23 Мосьпан Наталя Вікторівна Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі / 13.00.04 теорія та методика професійної освіти здобувач Київський університет імені Бориса Грінченка Мосьпан д.н..pdf 2020

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
86 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
989 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1213 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1882 Інше - document 27.01.2017
2691 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Mospan 2018.tif 04.05.2018
4777 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 3.pdf 01.01.2020
5245 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5386 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 14.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21566 Методика навчання англійської мови в університеті (Англ. мовою)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33934 Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експертизи
6621 Комунікативна фонетика англійської мови

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16357 Методика викладання іноземної мови у школі

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
61 Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2014 71 28.02.2014
897 Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 821 31.12.2020
972 Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
1004 Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021
1156 Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021

Використання ЕНК (27)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
109 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, МЛА) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
118 Інститут філології Методика викладання іноземних мов в школі (3 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
261 Інститут філології Теоретична фонетика (2 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 не враховується 4 не враховується 26.11.2016
262 Інститут філології Теоретична фонетика (3 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 26.11.2016
279 Інститут філології Фоностилістика (3 курс, ФАб) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
285 Інститут філології Практична педагогіка (2 курс, ФАб) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
351 Інститут філології Лінгводидактика (5 курс, МЛА, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
428 Інститут філології Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
579 Інститут філології Шкільна практика БЕЗВІДРИВНА (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
580 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
581 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
582 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 3 не враховується 29.12.2017
583 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
720 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
721 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
3981 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
6555 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
6556 Інститут філології Лінгводидактика вищої школи (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7945 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8699 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8701 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 не враховується 31.12.2020
9070 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
9099 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
9161 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10 30.11.2021
11575 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 3 30.11.2021
11576 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11577 Інститут філології Лінгводидактика вищої школи (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
441 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,09 29.12.2016
1298 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,42 12.01.2017
2132 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,23 27.12.2018
2701 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,50 28.12.2019
3911 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,20 28.12.2020
4346 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,38 28.12.2021