Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2009 р.

Аспірантура Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 2010 р.

Перелік місць роботи

2005-2009 рр. - секретар Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

2009-2012 рр. - методист в/к навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки (нині – Інституту людини) Київського університету імені Бориса Грінченка;
2012-2013 рр. - завідувач навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки (нині – Інституту людини) Київського університету імені Бориса Грінченка;

2010-2013 рр. - викладач (за сумісництвом) циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка;

2013 - 2016 рр. - викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

2016 - по теперішній час - старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.Теми дисертацій (захищених)
Формування фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами, 2017 р.
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації «Корекційних педагогів України»; член Громадської організації «Українська академія дитячої інвалідності»; секретар Вченої ради Інституту людини Університету Грінченка

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 1 0 2022.01.23 11:10:52 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7070 Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності - Київ, Україна document
7645 Інновації в діяльності сучасного логопеда - Київ, Україна document
6947 ХІV Міжнародна науково-практична конференція \ Шляхи подолання фонологічних труднощів у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення м. Кам’янець-Подільський , Україна document
6545 УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНО-ТВАРИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КАНІСТЕРАПІЇ --- м. Львів, Україна document
6221 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики - м. Київ, Україна document.pdf

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
37009 Шляхи подолання фонологічних труднощів у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
161 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

- 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
657 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 0.3 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Khomyk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
156 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5447 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5479 інше Інший модуль document 29.08.2021
5480 інше Інший модуль document 05.09.2021
5483 інше Інший модуль document 17.09.2021
5871 інше Інший модуль document 06.12.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1053 Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1131 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8240 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8506 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8997 Педагогічний інститут Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9903 Інститут людини Курсова робота (на вибір з фахових дисциплін) (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10527 Інститут людини Логопедичний практикум (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11119 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11129 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11377 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель початкових класів для дітей з ТПМ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11388 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11461 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
11983 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12037 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4763 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,84 28.12.2021