Додаткові відомості

Освіта

з 1.09.2020 – аспірант  Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю 016‌ ‌«Спеціальна освіта»‌; ‌

01.09.2017 – 28.12.2018 – Київський університет ім.Бориса Грінченка, спеціальність : спеціальна освіта (логопедія) (з відзнакою), кваліфікація – магістр спеціальної освіти;

01.09.2013 – 30.06.2017 – Київський університет ім.Бориса Грінченка, спеціальність : корекційна освіта (логопедія) (з відзнакою), кваліфікація – бакалавр корекційної освіти. 

Перелік місць роботи

09.2019 – до теперішнього часу – кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини, Київського університету ім. Бориса Грінченка (викладач).

09.2018 – 08.2019 – кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, Київського університету ім. Бориса Грінченка (лаборант).

09.2018 – 03.2019 – Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», Інсультний центр, Київ (лікар-логопед).

10.2017 – 01.2018 – Центр АВА-терапії, Київ (логопед).

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член «Української асоціації корекційних педагогів»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.05.06 11:46:51 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6519 Науково-практична онлайн конференція «Афазія: від діагностики до відновлення» учасник конференції м.Київ document.pdf
6518 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Теоретичні засади особливостей відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт м.Київ document.pdf
5556 ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія" Синдром одностороннього простового ігнорування як аспект логопедичної реабілітації Луцьк document
5555 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами Формування складоритмічної складової мовлення: інноваційні підходи Бердянськ document
5554 Друга щорічна Всеукраїнська конференція "Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми" учасник конференції Київ document
5553 Розвиток спеціальної освіти:студентський формат Мотивація до подолання мовленнєвих порушень як провідний чинник корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам'янец-Подільськ document
5538 Специальная педагогика:профессиональный дебют Перспективы изучения речевой мотивации у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи УО "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка" Институт инклюзивного образования, г.Минск document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36002 Шляхи формування мотивації успіху до навчання в учнів 1 класу зособливими освітніми потребами в інклюзивному просторі
32391 Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
32391 Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
29482 Синдром одностороннього простового ігнорування як аспект логопедичної реабілітації
28367 Prospects of studying speech motivation in children of a senior preschool age with delayed speech development
28361 Мотивація до подолання мовленнєвих порушень як провідний чинник корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
387 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 3.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Ovcharenko

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
30 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 30
131 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3721 Інше Інший модуль Кінезіологічне тейпування-перетворено.pdf 02.12.2019
3722 Інше Інший модуль document 21.10.2019
4557 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4605 інше Інший модуль document 19.11.2020
5348 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
823 Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6130 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6137 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6147 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика (СЗДО) (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7454 Інститут людини Курсова робота (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7472 Інститут людини Логопедія (алалія, афазія) (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7476 Інститут людини Логопедія (порушення писемного мовлення) (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7477 Інститут людини Логопедія (порушення писемного мовлення) (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7479 Інститут людини Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7683 Інститут людини Практика (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8241 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8500 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8514 Інститут людини Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3935 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,71 28.12.2020