Додаткові відомості

Освіта
Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, 1983
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка, 1992
Перелік місць роботи

Міське професійно-технічне училище № 14, викладач фізики
Міське професійно-технічне училище № 4, заступник директора з навчальної роботи
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10, заступник директора з навчально-виховної роботи
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, директор
Вищий навчальний заклад "Економіко-технологічний університет", завідувач навчального відділу, проректор з навчальної роботи, перший проректор

Київський університет імені Бориса Грінченка, заступник директора Інституту суспільства з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, з наукової роботи

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців економічного профілю
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2018.12.12 09:14:03 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1686 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція \ Формування корпоративної культури навчального закладу на засадах лідерства м. Київ Київський університет імені Бориса Грінченка document
657 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Університет і лідерство' До проблеми вимірювання лідерського потенціалу керівника навчального закладу Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
22709 Kомунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
19821 Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
14756 Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
10063 Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу
9409 До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів
11961 Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
22709 Kомунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
19821 Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
19675 Формування корпоративної культури навчального закладу на засадах лідерства
17201 Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США
17684 Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти: досвід США
15638 До проблеми вимірювання лідерського потенціалу керівника навчального закладу
16753 До проблеми вимірювання лідерського потенціалу керівника навчального закладу
14756 Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
16708 Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти
10063 Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу
9409 До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів
11961 Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
7348 До проблеми дослідження особистісних якостей керівника навчального закладу
484 До проблеми формування мотивації педагогічних працівників
7350 До проблеми спрямованості соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі
7381 Психологічні умови формування професійної позиції керівника навчального закладу
7402 Застосування активних психологічних методів для розвитку управлінських здібностей студентів в умовах навчального процесу економічного вузу
7401 Система підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до управлінської діяльності та її психологічне обґрунтування
7392 Розвиток управлінських здібностей студентів засобами психологічного тренінгу
7398 Психодіагностичне дослідження управлінських здібностей майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю: констатуючий експеримент
7394 Розвиток особистості студента - майбутнього економіста в процесі професійної підготовки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
20420 Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності
4834 Дослідження особистісних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу
7337 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
19 Дослідження психологічного клімату в педагогічному колективі
7384 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
1895 Ділові ігри як інтерактивний метод соціально-психологічного навчання управлінців
7400 ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
7383 ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ
7390 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО ВУЗУ
7396 ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНЦІВ У ВУЗІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
10 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р Учасник проекту

Дослідно-експериментальна робота (2)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Рік
24 Формування культури здорового спосбу життя учнів в умовах білінгвального навчального закладу СШ № 20 - Reestr.pdf не встановлено
25 Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів в медичних профільних класах та класах з поглибленим вивченням природничих наук в умовах співпраці загальноосвітнього навчального закладу, вищого навчального закладу та закла СЗШ №201 - Reestr.pdf не встановлено

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
610 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
1321 Фаховий модуль (стажування) - document 04.01.2017
1684 Лідерський модуль - document 12.10.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
109 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
351 Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою IV регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 13.12.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18697 Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика та розвиток

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
20107 Я — студент
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
34 Психологія менеджменту (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
194 Психологія управління (2 курс, ГСЄ) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
267 Конфліктологія (5 курс, М) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
312 Лідерство і робота в команді (2 курс, Мб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
96 Факультет інформаційних технологій та управління Конфліктологія (5 курс, М) Магістр Денна 9 5 25.11.2016
211 Факультет інформаційних технологій та управління Психологія менеджменту (2 курс) Бакалавр Денна 7 5 25.11.2016
214 Факультет інформаційних технологій та управління Психологія управління (2 курс, ГСЄ) Бакалавр Денна 7 5 25.11.2016
546 Факультет інформаційних технологій та управління Управління навчальною та виховною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 2 5 29.12.2017
631 Факультет інформаційних технологій та управління Технологія формування команди (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 5 5 28.12.2017
632 Факультет інформаційних технологій та управління Школа сучасного керівника - Конфліктологія (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 5 28.12.2017

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
931 Школа сучасного керівника - Психологія управління Денна Бакалавр 2717 27.09.2016
954 Конфліктологія Денна Магістр 2754 27.09.2016
961 Психологія управління Заочна Магістр 2748 27.09.2016
1082 Кар'єра: Психологія, етика і культура менеджменту Денна Бакалавр 1125 26.01.2016
1086 Психологія менеджменту Денна Бакалавр 1124 12.10.2015
4129 Кар'єра: Психологія, етика і культура менеджменту Денна Бакалавр 0395/17 02.02.2017
4132 Лідерство і робота в команді Денна Бакалавр 0398/17 02.02.2017
6307 Школа сучасного керівника - Конфліктологія Денна Бакалавр 2533/17 11.09.2017
6481 Психологія управління Заочна Магістр 2709/17 11.09.2017
6484 Технологія формування команди Денна Магістр 2712/17 11.09.2017
7209 Лідерство і робота в команді Денна Бакалавр 0643/18 02.01.2018
7210 Лідерство та робота в команді: Лідерство Денна Бакалавр 0644/18 02.01.2018
7430 Освітній менеджмент Денна Бакалавр 0863/18 02.05.2018
7433 Психологія управління Денна Бакалавр 0866/18 02.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
459 Кафедра управління 4,62 30.12.2016
1382 Кафедра управління 4,68 12.01.2017