Додаткові відомості

Освіта

В 2008 закінчила  Київський національний лінгвістичний
університет ш отримала повну вищу освіту за спеціальністю ‘’Переклад(
англійська)’’.В 2010 закінчила ДВНЗ ‘’Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана’’ і отримала повну
вищу освіту за спеціальністю ‘’Міжнародна економіка’’ та здобула кваліфікацію
магістра з міжнародної економіки.В 2020 пройшла курс підвищення
кваліфікації тривалістю 108 ак/год за програмою ‘’Дистанційні технології в
освітньому просторі університету’’ в Інституті післядипломної освіти.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

25 серпня 2020 захистила дисертаційне
дослідження на тему : ‘’ Матричне профілювання семантики фразово – дієслівних
емотивів у Британському національному корпусі’’.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2021.09.15 12:37:46 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7025 Cambridge back to School Conference Spicing up listening with Greg Wagstaff Cambridge University Press document
6964 International Jean Monnet summer school Certificate of attendance: European Union Strategy of the Circular and Green Economy: challenges for Ukraine National University of Food Technology, European Studies` Platform document
6965 International Jean Monnet summer school Certificate of attendance: European Union Strategy of the Circular and Green Economy: challenges for Ukraine National University of Food Technology, European Studies` Platform document
6946 International Scientific and practical conference: Philological sciences, Intercultural communication and translation studies: an experience and challenges. Особливості фразових дієслів з постпозитивами в семантиці емоційностію Czestochowa, Republic of Poland document
6931 Міжнародна науково - практична конференція : Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство. Конкорданс фразеологічних одиниць на позначення емоційних станів в Британському національному корпусі текстів. Таврійський національний університет імені В. І, Вернадського. document
6603 Third International Scientific and Practical Conference " Language Philosophy and New Trends in Translation and Language Studies" Емоційно - оцінні іменники у структурі сучасної англійської мови НПУ імені М. П. Драгоманова/ Факультет іноземної філології/ кафедра : Прикладної лінгвістики порівняльного мовознавства та перекладу. document
6549 International Higher Education Forum 2021 Certificate of attendance Kyiv- online document
6676 Алгоритм та вимоги до написання наукових посібників та статей учасник майстер - класу Київський університет імені Бориса Грінченка document
6934 Jean Monnet International Summer School. European Studies for sustainable development passed training: European Studies and Soft Skills for Higher Education ( 18 acad/hours) National University of Food Technology, European Studies` Platform document
6168 ''Світ мови- світ у мові'' Lexicostatistical productivity of phrasal verbs with semantics of emotion in the British National Corpus Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
6170 Science without boundaries: development in 21st century Когнітивно - семантична матриця фразово - дієслівних комплексів на позначення емоційниї станів людини у Британському національному корпусі Budapest document
6169 ``The Word: Aspects of Research`` Combinatory syntagmatics of the English phrasal verbs as sphere of studying of their polysemanticism`` Liepaja University document
6167 Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація Британський національний корпус та його можливості для лінгвістичного опрацювання мовних явищ Національний університет''Одеська юридична академія'' document
6166 ''Корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління'' Основні принципи укладання Британського Національного корпусу та їхній трансфер у методологію розробки інших корпусів Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
36616 Тегові модуси концептуального блендінгу фразово-дієслівних емоційних позначень у БНК

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
35996 Телескопічні модуси в сучасній англійській мові

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4685 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
5270 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6884 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6886 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8672 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3465 Кафедра германської філології 4,15 28.12.2020