Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка 2010
Перелік місць роботи
З 2008 по 2010 працював вчителем англійської мови в Навчально-виховному комплексі "Загальноосвітній навчальний заклад школа-дитячий садок "Гармонія"".
З 2010 працює викладачем в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
42 4 0 2021.09.21 10:01:16 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
25 Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document
24 Українська педагогіка 1920-х років - сучасні оцінки і виміри Реалізація наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній практиці 20-х років ХХ століття Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
23 Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра Ідеї особистісного підходу до реалізації наступності в трудовому вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33746 Ґенеза професійних вимог до вихователів у процесі підготовки на зламі ХІХ–ХХ століть
25497 Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
34121 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
33186 Підтримка сім’ї у психофізичному розвитку дітей переддошкільного віку як теоретична проблема дошкільної освіти
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
33942 Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world
32760 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі
30182 Полікультурне виховання дошкільників в організованому середовищі закладу дошкільної освіти
23394 Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)
18046 Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
14505 Актуалізація наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Український контекст (1890-1917)
9775 Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
14555 Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
32760 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі
24250 Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.)
14901 Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
13718 Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського
9775 Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
14555 Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття
6502 ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
2740 Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)
1967 Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
33942 Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world
20394 Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921)
14048 Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
14769 Трансформація ідей наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1919 - 1934)
6503 Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
80 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34121/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
134 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 2.28 4.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yeugen_Antypin

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
183 Впровадження цінностей ЄС у процесі підготовки вчителів в Україні Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
359 The effectiveness of teacher training in Ukraine in the context of EU values and educational practices (EFFECT) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
530 Сучасні стратегії педагогічної освіти: відповіді на глобальні виклики GlobalLogic Education Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
8 Наукове стажування Professional Fellows Program 2020 Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
160 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 75

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
26

Іванюк Ганна Іванівна


«Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняні педагогічній думці» / 13.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка 2010-2014р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2017

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
146 Модератор соціального проекту 2016 5
207 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
950 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1622 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2017
2062 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
3454 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3882 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4019 Дидактичний модуль Інший модуль document 02.05.2020
4820 інше Інший модуль document 31.07.2020
4821 інше Інший модуль document 27.04.2020
5222 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1238 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1269 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 14.11.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
87 Історія педагогіки Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
674 Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020
704 Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
51 Педагогічний інститут Історія педагогіки Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
307 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ДО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
376 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
6043 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6577 Педагогічний інститут Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6578 Педагогічний інститут Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8347 Педагогічний інститут Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8586 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8595 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
924 Кафедра педагогіки та психології 4,81 12.01.2017
1791 Кафедра педагогіки та психології 4,38 26.12.2018
2592 Кафедра педагогіки та психології 4,96 28.12.2019
3406 Кафедра педагогіки та психології 4,91 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
517 Майстер-клас "Професійне selfi" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
86 Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок" м. Київ 20.04.2017