Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка. Рік закінчення 2010, спеціальність: соціальний педагог (кваліфікація викладача соціальної педагогіки). Диплом КВ № 39671579

Київський університет імені Бориса Грінченка. Аспірантура за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка (2010-2014).


Перелік місць роботи

2003-2008 рр. – лаборант кафедри анатомії та вікової фізіології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

2008-2010 рр. – завідувач кабінетом кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології та соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

2010-2013 рр. – завідувач кабінетом та викладач за суміщенням кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2013-2018 рр. – викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018-2019 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2019 року – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
Громадська активність
З вересня 2021 року - член Громадської організації "Українська асоціація оцінювання"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
75 4 1 2021.11.28 10:35:15 Перейти на сторінку link

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7456 І Всеукраїнська науково-практична конференція \ Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі Запорізький національний університет, м. Запоріжжя document
7109 13th Annual International Scientific Conference Online Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Building Professional Competencies of Social Workers through Distance Learning in the Context of the Covid-19 Pandemic University of Silesia in Katowice (Poland) document
6970 ІІІ Всукраїнський Форум за міжнародної участі "Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики" Слухач. Участь у дискусійній частині Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
6840 15th International Scientific Conference „Society. Integration. Education” (SIE2021) Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the joint forced operation in the east of Ukraine Latvia, Rezekne Academy of Technologie (virtual format Zoom platform) document
6710 Вебінар «Рух за рівність в Україні та світі на прикладі феміністичного та ЛГБТ-рухів» Слухач. Участь у дискусійній частині Онлайн (за Київським часом) document
6716 Вебінар «Права людини та верховенство права в історичних подіях та постатях» Слухач. Участь у дискусійній частині Онлайн (за Київським часом) document
6506 Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом» Участь у дискусійній частині Київ-Ніжин-Харків-Хелм document
5885 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Особливості соціальної роботи з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю Київський університет імені Бориса Грінченка document
5317 VII Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій» Адвокаційна діяльність соціальних працівників: аналіз успішних практик Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради document
5252 І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» Моделювання освітнього інклюзивного середовища в найкращих інтересах дітей Запорізький національний університет document.pdf
5246 Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах дуальної освіти» Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
1886 Міжнародна наукова конференція «Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти» Формування зоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності Рівненський Державний Гуманітарний Університет document
1757 Konferencji Miedzynarodow Naukowo-Praktyczn «Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ miasto Gdańsk (Polska) document
1728 ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро document
1689 IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Наукове партнерство "Центр наукових технологій", м. Харків document
1614 VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Чернігівський національний технологічний університет document
1590 ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
1547 II Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы» Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Национальная академия наук Азербайджана (НАНА), г. Баку document
1489 V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (у рамках VІ Міжнародного фестивалю «Світ психології») Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах Національна академія педагогічних наук України, м. Київ document
1488 Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document
1487 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
1486 ХXІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» Теоретичні основи здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
1485 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» Фактори, що негативно впливають на здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів та роль вищих навчальних закладів у їх подоланні Київський університет імені Бориса Грінченка document
1484 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти» Здоров’язберігальна компетентність студентів – соціальних педагогів та аспекти її формування Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка document
1483 ІІ Міжнародний фестиваль «Світ психології» Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 150-річчя з дня народження Г.І. Челпанова) Впровадження компетентністного підходу у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів Національна академія педагогічних наук України, м. Київ document
1482 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» присвячена 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди Здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах як одна з умов професійної підготовки Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
1481 IV Международная научно-практическая конференция «Человек-природа-общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии» Сутність здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ "Крымский инженерно-педагогический университет", республиканское высшее учебное заведение (Симферополь) document
1480 Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» Вплив небезпечних та шкідливих факторів на здоров’я людини Переяслав-Хмельницький ДВНЗ імені Григорія Сковороди document
1479 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» Здоров’язберігання студентів як одне із завдань навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Київський університет імені Бориса Грінченка document
1478 II Международная научно-прктическая конференция «Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе» Формирование здоровьесохраняющего поведения студенческой молодёжи как один из аспектов образования в высших учебных заведениях Московский педагогический государственный университет document
1477 ІІІ Международная научно-практическая конференция «Человек-природа-общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии» Особливості викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах "Крымский инженерно-педагогический университет", республиканское высшее учебное заведение (Симферополь) document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
27095 The formation of health-preserving competence as a task of the professional training of social pedagogues and workers in higher educational institutions Ukraine
26283 Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
19258 Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
39011 Методи менеджменту соціальної роботи у діяльності соціального працівника
36468 Розвиток молодіжних волонтерських програм в період пандемії COVID-19 в громадах, прилеглих до території ООС на сході України
36892 Проблемы родителей, воспитывающих детей с инвалидностью
31464 Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності
24289 Роль інтернет-технологій у підготовці майбутніх соціальних педагогів до здоров’язбереження
24165 Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
24239 Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ
19767 Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
19819 Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ
19258 Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів
19735 Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
23302 Сучасні підходи до формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери: теоретичний аспект
377 Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
39011 Методи менеджменту соціальної роботи у діяльності соціального працівника
31464 Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності
24239 Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ
19767 Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
19735 Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
23302 Сучасні підходи до формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери: теоретичний аспект
20491 Формування зоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності
14684 Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах
14683 Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України
18067 Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
12847 Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників
12850 Використання електронного навчального курсу в процесі вивчення дисципліни «Психофізіологія» за кредитно-модульною системою
700 Впровадження компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
36468 Розвиток молодіжних волонтерських програм в період пандемії COVID-19 в громадах, прилеглих до території ООС на сході України
36892 Проблемы родителей, воспитывающих детей с инвалидностью
24165 Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
19819 Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ
19658 Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери
19366 Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання
19673 Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
19065 Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
19310 Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
14685 Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності
14690 Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
14689 Теоретичні основи здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності
12846 Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та умови збереження
3553 Фактори, що негативно впливають на здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів та роль вищих навчальних закладів у їх подоланні
698 Здоров'язбереження майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах як одна з умов професійної підготовки
12885 Сутність здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ
691 Особливості викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
697 Здоров'язберігання студентів як одне із завдань навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
12886 Формирование здоровьесохраняющего поведения студенческой молодёжи как один из аспектов образования в высших учебных заведениях
699 Небезпечні та шкідливі фактори, що діють на людину в процесі життєдіяльності
1346 Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу "Математичні методи в біології"

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
62 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3.35 12 2021 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Lekholetova

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
193 Міжнародна асоціація культурної освіти в Чикаго, штат Іллінойс, США. Вивчення досвіду інклюзивної освіти в США 21.12.2019-01.01.2020 Лариса Коваль Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
139 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
49

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки/ 13.00.05 Київський університет імені Бориса Грінченка, 13.00.05 - соціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна, 2010-2014 рр. document 2019

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1366 Фаховий модуль (стажування) - document 18.10.2013
2543 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
2726 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2977 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
3023 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
3386 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3506 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3633 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3828 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.01.2020
3941 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4021 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4267 інше Інший модуль document 09.10.2020
5155 інше Інший модуль document 19.05.2021
5179 інше Інший модуль document 20.05.2021
5291 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5347 Дослідницький модуль Інший модуль document 24.05.2021
5382 інше Інший модуль document 07.04.2021
5477 інше Інший модуль document 04.09.2021
5516 інше Інший модуль document 08.10.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (9)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
12859 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12274 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
12994 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-ге вид. перероб. і доп.
12991 Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
4 Психофізіологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
570 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
571 Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді (2 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
714 Технології соціальної адвокації (1 курс, САРП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 20/21 н.р.
737 Менеджмент соціального та інклюзивного середовища (5 курс, МОСП, СР, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 251 12.05.2020 20/21 н.р.
998 Теорія і практика соціальної експертизи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5039 Інститут людини Громадське здоров’я (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5701 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5704 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5716 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5718 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5806 Інститут людини Технології соціальної адвокації (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
7205 Інститут людини Теорія і практика соціальної експертизи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7246 Інститут людини Тренінг комунікативності та креативності (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7985 Інститут людини Тренерські студії (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8188 Інститут людини Менеджмент соціального та інклюзивного середовища (5 курс, МОСП, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8264 Інститут людини Практика (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8265 Інститут людини Практика (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8266 Інститут людини Виробнича (соціально-реабілітаційна) практика (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8268 Інститут людини Виробнича (в закладах освіти) практика (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8270 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8389 Інститут людини Виробнича (соціально-профілактична) практика (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8831 Інститут людини Технології соціальної адвокації (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2069 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,62 26.12.2018
2966 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,63 28.12.2019
3835 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,80 28.12.2020