Додаткові відомості

Освіта

1990 рік, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка

(з відзнакою)

2012-2015 докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка

Перелік місць роботи

1990-2002, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої спеціалізованої школи „Сузір’я”

м. Вишгорода Київської області

2003 Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

„Формування літературознавчих понять в учнів 5–7 класів на уроках зарубіжної літератури” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література)

«Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст» зі спеціальностей 10.01.01– українська література та 10.01.06 – теорія літератури.

 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
50 3 0 2021.09.15 10:01:24 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29507 Сучасний літературний журнал: інтермедіальний дискурс

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
26152 Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
15354 Ідеологічний дискурс сучасного літературного і культурологічного журналу
10545 Образ Іншого в сучасному літературному журналі
10544 Інтермедіальний образ художника в літературному журналі
11095 Kомунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект
10592 Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль"

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
25098 Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
20568 Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років
20871 Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
23118 Читач у комунікативному дискурсі сучасного літературного журналу
14887 «Український текст» російських літературних журналів
15531 Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
14862 Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми
21424 Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття
10546 "Польський текст" сучасних літературних журналів у іінтермедіальному аспекті
10548 Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі
5373 «Шевченківський текст» у літературному журналі: до проблеми інтермедіальності
7205 Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди»
5281 Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
5267 Інтермедіальність сучасного українського літераутрного журналу: до постановки проблеми
5464 Візуальний образ у сучасному літературному журналі
5366 Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв'язки
5465 Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера «Геть Гете!»: до питання впливу масмедіа на літературні жанри
5461 Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка»
8313 Середньовічні мотиви в романі І. Роздобудько «Ґудзик»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
15241 Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація
10544 Інтермедіальний образ художника в літературному журналі
10592 Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль"
5339 Інтермедіальна поетика "роману про художника" (на матеріалі творів Семена Ласкіна)
5336 Інтермедіальний дискурс роману Єжи Єнджеєвича «Українські ночі, або родовід генія»
8315 Мотив «лице і маска» в п’єсі М. Булгакова «Дон Кіхот»
8317 Фаустівська тема в творчості А. Чехова
5459 Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра»
8326 «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе»
5461 Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка»
8314 Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах
8325 Тема природи в поезії вагантів

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
213 Інститут філології Кафедра світової літератури 1.18 2.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Bitkivska

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
25 Бітківська Галина Володимирівна Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст/10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури - Київський університет імені Бориса Грінченка Бітківська.pdf 2020

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
542 Модуль з ІКТ - document 13.03.2013
665 Дидактичний модуль - document 13.11.2013
1180 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1377 Фаховий модуль (стажування) - Bitkivska+.pdf 27.01.2017
2886 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3298 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4768 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
78 Сучасні літературознавчі студії упродовж 2017 року (Щомісяця) 9 Не зазначено 22.03.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20872 Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст.
5467 Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження, ХVІІ–ХVІІІ століття. Збірник тестових завдань

Підручники, навчальні посібники (колективні) (8)

ID Назва Рік
24611 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). 5 клас
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
6135 Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
6117 Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
8361 Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
31 Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
540 Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (28)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
48 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 25.11.2016
305 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
473 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
474 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
475 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
477 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
3916 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3921 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
5147 Інститут філології Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5660 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5664 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5667 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5669 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 27.12.2019
5673 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019
6439 Інститут філології Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6501 Інститут філології Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6570 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7059 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7060 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7061 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7063 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7064 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7065 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7066 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7886 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8479 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8769 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8773 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
15 Кафедра світової літератури 4,5 20.05.2016
950 Кафедра світової літератури 4,69 12.01.2017
1817 Кафедра світової літератури 4,63 26.12.2018
2894 Кафедра світової літератури 4,72 28.12.2019
3461 Кафедра світової літератури 4,80 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
2 Новик Олеся Олександрівна Інститут філології III Романо-германські мови і літератури I document 2016
21 Новик Олеся Олександрівна Кафедра світової літератури IV Гендерні дослідження II document 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
87 Чернова Катерина Олексіївна II Гендерні дослідження I 2019