Додаткові відомості

Освіта

1990 рік, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка

(з відзнакою)

2012-2015 докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка

Перелік місць роботи

1990-2002, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої спеціалізованої школи „Сузір’я”

м. Вишгорода Київської області

2003 Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
„Формування літературознавчих понять в учнів 5–7 класів на уроках зарубіжної літератури” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 1 0 2019.10.16 09:03:43 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
26152 Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
15354 Ідеологічний дискурс сучасного літературного і культурологічного журналу
10545 Образ Іншого в сучасному літературному журналі
10544 Інтермедіальний образ художника в літературному журналі
11095 Kомунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект
10592 Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль"

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
25098 Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
20568 Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років
20871 Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
23118 Читач у комунікативному дискурсі сучасного літературного журналу
14887 «Український текст» російських літературних журналів
15531 Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
14862 Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми
21424 Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття
10546 "Польський текст" сучасних літературних журналів у іінтермедіальному аспекті
10548 Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі
5373 «Шевченківський текст» у літературному журналі: до проблеми інтермедіальності
7205 Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди»
5281 Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
5267 Інтермедіальність сучасного українського літераутрного журналу: до постановки проблеми
5464 Візуальний образ у сучасному літературному журналі
5366 Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв'язки
5465 Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера «Геть Гете!»: до питання впливу масмедіа на літературні жанри
5461 Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка»
8313 Середньовічні мотиви в романі І. Роздобудько «Ґудзик»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
15241 Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація
10544 Інтермедіальний образ художника в літературному журналі
10592 Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль"
5339 Інтермедіальна поетика "роману про художника" (на матеріалі творів Семена Ласкіна)
5336 Інтермедіальний дискурс роману Єжи Єнджеєвича «Українські ночі, або родовід генія»
8315 Мотив «лице і маска» в п’єсі М. Булгакова «Дон Кіхот»
8317 Фаустівська тема в творчості А. Чехова
5459 Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра»
8326 «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе»
5461 Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка»
8314 Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах
8325 Тема природи в поезії вагантів

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
78 Сучасні літературознавчі студії упродовж 2017 року (Щомісяця) 9 22.03.2017 5

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
542 Модуль з ІКТ - document 13.03.2013
665 Дидактичний модуль - document 13.11.2013
1180 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1377 Фаховий модуль (стажування) - Bitkivska+.pdf 27.01.2017
2886 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3298 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20872 Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст.
5467 Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження, ХVІІ–ХVІІІ століття. Збірник тестових завдань

Підручники, навчальні посібники (колективні) (8)

ID Назва Рік
24611 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). 5 клас
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
6135 Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
6117 Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
8361 Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
31 Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
48 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Бакалавр Денна 2 4 не оцінено 25.11.2016
305 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
473 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 28.12.2017
474 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 28.12.2017
475 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 28.12.2017
477 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 28.12.2017
3916 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 3 10 не оцінено 28.12.2018
3921 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 9 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
311 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1765 27.09.2016
317 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1770 27.09.2016
479 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0141 09.02.2016
480 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0144 09.02.2016
481 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0152 09.02.2016
3752 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0026/17 09.02.2017
3834 Інтермедіальні студії сучасної літератури Денна Бакалавр 0099/17 09.02.2017
3843 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0108/17 09.02.2017
3844 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0109/17 09.02.2017
4992 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1212/17 07.09.2017
4993 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1213/17 07.09.2017
4994 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1214/17 07.09.2017
5959 Педагогічна практика виробнича Денна Бакалавр 2401/17 07.09.2017
5960 Виробнича, професійна, асистентська практика Денна Магістр 2402/17 07.09.2017
6944 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0379/18 08.02.2018
6952 Інтермедіальні студії сучасної літератури Денна Бакалавр 0387/18 08.02.2018
7186 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0388/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
15 Кафедра світової літератури 4,5 20.05.2016
950 Кафедра світової літератури 4,69 12.01.2017
1817 Кафедра світової літератури 4,63 26.12.2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
2 Новик Олеся Олександрівна Інститут філології III Романо-германські мови і літератури I document 2016
21 Новик Олеся Олександрівна Кафедра світової літератури IV Гендерні дослідження II document 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
87 Чернова Катерина Олексіївна II Гендерні дослідження I 2019