Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інституту ім. М. Горького, 1976
Перелік місць роботи
Середня загальноосвітня школа №2 м.Ірпеня
Теми дисертацій (захищених)
Державний контроль в системі управління загальноосвітніми навчальними закладами
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
59 5 1 2021.09.15 10:24:21 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5315 35th IBIMA Conference Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine Seville, Spain document.pdf
4979 Культура професійного розвитку освітян: право на вибір форм, змісту, технологій Інноваційні технологій в управлінні ЗЗСО Київ, Школа неформальної освіти "Освітній маяк" document
4978 Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні Управління змінами в публічному секторі Київ, Київська обласна державна адміністрація document
2170 20 років з ЮНЕСКО. Цінності та пріоритети на шляху до сталого розвитку Розвиток компетентностей на шляху до сталого розвитку Київ document
2169 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Освітнє лідерство м.Київ document
1927 "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету" ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ м.Київ document.pdf
1394 Інноваційні технології управління новою школою в Україні Новітні технології оцінювання діяльності ГАШ Київ document
1395 Центр освіти "третього віку"- реальність та перспективи в Україні та ЄС Державно-громадське управління діяльністю ЗНЗ Київ document
1393 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Підготовка слухачів курсів підвищення кваліфікації до навчання за технологією сервісів-Google Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36943 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine
31274 Strategic management of intellectual capital of the enterprise in the framework of informatization of the economy

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
37056 Актуалітети регіональної політики в Україні
36940 Формування регіональної політики в Україні
31273 Актуалітети миротворчої освіти
23073 Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання
20505 Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
14756 Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
10063 Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу
13013 Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом
11961 Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
10723 УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПЛАНУВАННЯ

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
37056 Актуалітети регіональної політики в Україні
36940 Формування регіональної політики в Україні
31273 Актуалітети миротворчої освіти
27865 Критерії оцінювання ефективності функціонування сучасної освітньої мережі
28376 Проблеми підготовки кадрів для роботи з молоддю в новоутворених громадах
26972 Управління закладом середньої освіти з інклюзивним навчанням в умовах нової української школи
23073 Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання
20506 Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ
17201 Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США
17684 Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти: досвід США
14756 Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
16708 Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти
10063 Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу
11961 Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
2070 Використання служб Google для організації практики студентів
13650 WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ
483 Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
20420 Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності
19879 Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу
7290 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
3035 Державно-громадське оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
39 Strategic management of intellectual capital of the enterprise in the framework of informatization of the economy http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31274/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
157 Кафедра управління 57215427459 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215427459&eid=2-s2.0-85080966385

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
394 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
588 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Дослідно-експериментальна робота (3)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
26 Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін СШ № 20 - Reestr.pdf
132 Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін СШ № 20 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014 - 2019
150 Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах трансформаційних змін СШ № 20 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
94 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 80

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
14 Фаховий модуль (стажування) - document 13.11.2015
202 Модуль з ІКТ - document 18.12.2015
363 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
1528 Інше - document 13.11.2015
2934 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3070 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3689 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4807 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.12.2020
5248 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1006 Проблеми та перспективи управління сучасною школою ІІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 26.01.2016 5
1016 Сучасне управління: нові виклики та перспективи Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
113 Управління змістом робіт (5 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2014 398 01.10.2014
243 Управління навчально-виховною роботою в НЗ (5 курс, УНЗм, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2016 200 13.04.2016

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
545 Факультет інформаційних технологій та управління Управління навчальною та виховною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
619 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змістом робіт (5 курс) Магістр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
620 Факультет інформаційних технологій та управління Управління навчально-виховною роботою в НЗ (5 курс, УНЗм, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 4 не враховується 28.12.2017
4000 Факультет інформаційних технологій та управління Технології управління (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 6 8 25 28.12.2018
4021 Факультет інформаційних технологій та управління Управління навчальною та виховною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5016 Факультет інформаційних технологій та управління Аудит та оцінювання в управлінні (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
6109 Факультет інформаційних технологій та управління Аудит та оцінювання в управлінні (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6753 Факультет інформаційних технологій та управління Освітометрія (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7116 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегічне управління (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7240 Факультет інформаційних технологій та управління Технології управління (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
137 Кафедра управління 4.4 20.05.2016
1339 Кафедра управління 4,69 12.01.2017
2170 Кафедра управління 4,86 27.12.2018
2979 Кафедра управління 4,82 28.12.2019
3955 Кафедра управління 4,92 28.12.2020