Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "педагогіка та психологія (дошкільна)"
Перелік місць роботи
З 1991р. по 2008р. працювала: асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького;
Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва;
Викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; Доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету; Професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування запитування у дітей 6-7 років»
«Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 3 5 2019.01.10 16:07:29 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4471 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "2019-Ukrainian Mental Health Conference" Учасник конференції м. Київ document
4468 Міжнародний науково-практичний семінар "СИСТЕМА ЛЮСТРА: методологіяб технологіяб впровадження" учасник Міжнародного науково-практичного семінару Київ document
4469 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження" Учасник конференції м. Дрогобич document
4470 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психоонкологія-2019" Учасник конференції м. Київ document
4467 International Course in Organizational Psychology \ Certificate of Participant № 00256 Kyiv document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
4991 Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
28656 Особливості самовдосконалення особистості у період раннього та пізнього підліткового віку
20467 Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
24719 До питання самоменеджменту учнівської молоді
20467 Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
20245 Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
4383 Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
30013 Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця
29174 Формування психолоічної готовності студентв до майбутньої професійної діяльності
24719 До питання самоменеджменту учнівської молоді
24034 Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
24386 Дослідження емоційної сфери в юнацькому віці
19720 Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
19706 Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів
23822 Аналіз кореляційних зв'язків показників мотиваційної сфери особистості
15622 Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента
7144 До проблеми самостійності у працевлаштуванні випускників вищої школи
4383 Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології
844 Професійна ідентичність в практиці професійної підготовки особистості
4982 Професійна підготовка педагогів: досвід міждисциплінарного дослідження
1095 Психологічна культура професіонала освітньої сфери
4976 Психологічні основи формування інноваційної готовності майбутніх учителів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
31486 Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
19064 Фармакогенетичні ензимопатії
10405 Ментальні ресурси особистості як засіб формування її професійного універсуму
11560 Розвиток фахової індивідуальності особистості у контексті модернізації освітнього простору
11546 Психолого-педагогчний простір фахової індивідуальності як осмислена акмеогенеза
7028 Витоки неперервної професійної орієнтації у працях вітчизняного дослідника Бориса Федоришина
4989 Компетентнісні орієнтири виміру особистісного зростання учнівської молоді
4912 Психологічний аналіз індивідуалізації професійної підготовки майбутніх вчителів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
94 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

проект_ІЛ.pdf 01.09.2017-30.05.2018

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
23 Особливості самовдосконалення особистості у період раннього та пізнього підліткового віку http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28656/ 2019

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
26 Кафедра психології особистості та соціальних практик 57197826719 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57197826719&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
88 Кафедра психології особистості та соціальних практик - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
69 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1 6 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Serhieienkova_Oksana_P

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
7 Столярчук Олеся Анатоліївна "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму"\спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. document 2019

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
204 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
433 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
715 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
921 Модуль з ІКТ - stazh_03_06_15_d2.pdf 03.06.2015
1588 Дидактичний модуль - 13.05.2017
1780 Дослідницький модуль - document 20.10.2017
1809 Лідерський модуль - 01.12.2017
2659 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.09.2018
2660 Інше Інший модуль document 04.04.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
212 «Психологія в коміксах» Презентаційний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
999 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1146 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (12)

ID Назва Рік
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
12971 Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник
5980 Психологічний словник

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1904 Психологія самопізнання та саморозвитку Денна Бакалавр 1220 12.04.2016
1934 Соціально-психологічні проблеми здоров`я Денна Магістр 0015 09.02.2016
3182 Психологія самопізнання та саморозвитку Денна Бакалавр 3168 27.09.2016
3207 Психологія здоров`я Денна Бакалавр 3203 27.09.2016
5193 Психологія здоров`я Денна Бакалавр 1413/17 04.09.2017
5307 Психологія самопізнання та професійної самореалізації Денна Бакалавр 1527/17 04.09.2017
5310 Психологія самопізнання та саморозвитку Денна Бакалавр 1530/17 04.09.2017
5313 Психологія управління Денна Бакалавр 1533/17 04.09.2017
7029 Психологічний супровід в організаціях Денна Магістр 0464/18 08.01.2018
7110 Психологія самопізнання та професійної самореалізації Денна Бакалавр 0545/18 08.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
640 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,65 30.12.2016
1420 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,59 12.01.2017
2257 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,45 27.12.2018
2887 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,91 28.12.2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
82 Михайловська Олена Сергіївна IV Педагогічна та вікова психологія I 2019