Додаткові відомості

Освіта

2011 р.-  Київський університет імені Бориса Грінченка,спеціальність "Соціальна інформатика", спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань",  з відзнакою.

Перелік місць роботи

- 2007-2011 рр. - лаборант кафедри інформатики Інституту лідерства та соціальних наук Київського Університету імені Бориса Грінченка.


- 2011-2013 рр. - викладач інформатики та медичної інформатики Вищого навчального закладу "Київський медичний коледж №3".

- 2013 р.- донині - старший викладач кафедри інформаційних технлогій та математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 3 1 2021.09.23 10:15:48 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1646 XIII Internation Conference ICTERI 2017 The Organization of Students’ Joint Activity by Means of Popular Network Services Taras Shevchenko National University document
1697 Міжнародна науково-практична конференція "Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів" Автоматизація процесу контролю та аналізу успішності навчання студентів засобами електронних соціальних мереж Черкаси document
363 «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ» (MARGIHSS 2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ВІРТУАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ДОШКИ ПРИ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАННІ Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
32543 Використання віртуальної цифрової дошки для організації кооперативного навчання студентів
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
19711 Організація студентської спільної діяльності за допомогою популярних мережних сервісів
36866 Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів початкової школи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36866 Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів початкової школи
4127 Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
24220 Інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання майбутніх вчителів початкової школи
36866 Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів початкової школи
12986 Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
27206 Електрониий навчальний курс «Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах» для майбутніх філологів-перекладачів
24001 Використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні студентів багатопрофільного університету
23651 Використання інструментів соціальних сервісів для контролю та аналізу успішності студентів
19679 Новітні інформаційні технології в умовах культурологічної освіти студентів XXI століття
19711 Організація студентської спільної діяльності за допомогою популярних мережних сервісів
19713 Автоматизація процесу контролю та аналізу успішності навчання студентів засобами електронних соціальних мереж
14856 Використання сервісів віртуальної цифрової дошки при колаборативному навчанні
15128 Візуалізація навчального матеріалу засобами web 2.0
14441 Інфографіка як інструмент візуалізації навчального матеріалу
10666 Соціальні мережі як додатковий педагогічний засіб у навчанні студентів широкопрофільного вузу
10070 Огляд шляхів використання соціальних мереж у навчальній діяльності студентів
12985 Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів
3751 Експертні системи як засіб підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи
3750 Нечіткі моделі створення бази знань експертної системи з профорієнтації
4670 Експертні системи як засіб підвищення ефективності профорієнтаційної роботи
8258 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФОРІНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
2914 Автоматизована система проведення та обробки соціологічних досліджень

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
30 Кафедра комп'ютерних наук і математики 57194526183 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194526183&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
26 Кафедра комп'ютерних наук і математики P-1342-2019 2 1 https://publons.com/researcher/2939073/kuchakovska-halyna/publications/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
271 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 1.74 10.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Kuchakovska

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
81 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 50

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
3 Системна робота щотижня впродовж року 01.01.2016 - 31.12.2016 5
153 Системна робота впродовж року 01.01.2017 - 31.12.2017 5

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
877 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1511 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2441 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2442 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2828 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.10.2018
3801 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4108 Інше Інший модуль document 03.08.2020
4654 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4720 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
179 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
224 ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2015 574 02.12.2015
237 Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
242 Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
293 Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
613 Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 25.11.2016
235 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
420 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
440 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
486 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
487 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
703 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
704 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
705 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі дизайну (3 курс, ДИЗ, заочна) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 29.12.2017
3629 Факультет інформаційних технологій та управління Алгоритми і структури даних (1,2 курс) Бакалавр Денна 5 7 не враховується 28.12.2018
3702 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс) Бакалавр Денна 15 9 не враховується 28.12.2018
3732 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3949 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 13 не враховується 25 28.12.2018
3952 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5165 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019
5166 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5181 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5360 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
6453 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
6454 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6459 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6676 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8221 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні студії: Сучасні інформаційні системи та технології (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8222 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування: системи підтримки прийняття рішень (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
473 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,93 30.12.2016
1210 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,18 12.01.2017
2056 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,56 26.12.2018
2879 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,90 28.12.2019
3817 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,29 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
3 МАб-1-16-4.0 д I 2 3 2016
352 МАб-1-16-4.0д II 2 2 2017-2018