Додаткові відомості

Освіта

У 1976 році закінчила  Київський Державний педагогічний інститут ім.О.М.
Горького за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобула кваліфікацію «Викладач
дошкільної педагогіки і психології, методист дошкільного виховання».  Член мінародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Перелік місць роботи

Має великий досвід педагогічної та адміністративної роботи. 1976-1980- методист Дитячого садка № 12 Дніпровського району м.Києва. 1980-1990- викладач фахових методик Київського педагогічного коледжу ім.К.Д. Ушинського. З 1990 - 2014р.р. поєднувала адміністративну і викладацьку роботу у коледжі та Київському університеті імені Бориса Грінченка. На кафедрі іноземних мов і методик їх навчання працює з 2014 року. Коло наукових інтересів: "Європейський досвід раннього навчання іноземної (англійської мови) в країнах Балканського регіону: Румунії, Угорщині, Болгарії. Автор статей і публікацій на тему методичних аспектів навчання дітей дошкільного віку англійської мови, Європейського досвіду раннього навчання англійської мови.  Співавтор «Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Методичних рекомендацій до Програми «Дитина». Автор навчального посібника для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» «Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови». Наразі викладає такі дисципліни: "Іноземна мова (англійська мова)", "Сучасна англійська мова з практикумом", "Іноземна мова з методикою навчання", "Методика навчання дітей іноземної мови". 

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член мінародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
47 1 1 2021.09.21 10:41:44 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4488 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті робудови суспільства сталого розвитку та євроінтергації" Тенденції підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови в країнах Європейського Союзу Київський універитет імені Бориса Грінченка document
4060 International Conference TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTICES AND CHALLENGES Імплементація позитивного досвіду іншомовної підготовки педагогів Угорщини в умовах євроінтеграції в Україні Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk City, Ukraine document
3595 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3406 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Професійна підготовка педагогів іноземної мови у Республіці Болгарія ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" document
3641 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Досвід іншомовної підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови у Республіці Болгарія Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3642 Annual National IATEFL Ukraine conference - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2446 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Європейська модель підготовкивчителів до раннього навчання іноземної мови:на прикладі Угорщини Київський університете імені Бориса Грінченка document
2447 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції :проблеми та перспективи Формування готовності педагога до раннього навчання англійської мови дітей: досвід Румунії Київський університет імені Бориса Грінченкака document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
21996 Європейська модель підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови: на прикладі Угорщини
23201 Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
32420 Сучасні тенденції іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти Угорщини
27831 Впровадження позитивного досвіду іншомовної підготовки педагогів Угорщини в умовах євроінтеграційних процесів в Україні
24695 Професійна підготовка педагогів у Республіці Болгарія
23201 Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
4165 Теоретичні засади формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
14778 Методичні аспекти формування іншомовної лексичної компетентності дітей дошкільного віку, як складова підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
18739 Підготовка майбутніх фахівців до іншомовного навчання дошкільників в умовах євроінтеграції
10963 Досвід іншомовної дошкільної освіти у Румунії
10900 До питання структурних компонентів професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів
10889 Досвід іншомовної дошкільної освіти у Румунії
7475 Проблема наступності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
10904 Проблема наступності у навчанні іноземної мови дошкільників і учнів початкової школи
4164 Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти
4183 Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід
5009 Мова в ентнічній картині світу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
113 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 0 5.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Loboda2

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
224 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
752 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2014
959 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1435 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1764 Інше - document 30.03.2017
1869 Інше - document 31.10.2017
3583 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2019
3648 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4000 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4553 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
147 Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
552 Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
820 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
851 Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
296 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ОМ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
5342 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5343 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6090 Педагогічний інститут Англійська мова за професійним спрямуванням (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6403 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6409 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6428 Педагогічний інститут Іноземна мова. Англійська мова (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6642 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 10.12.2020
7129 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7527 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7528 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7918 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (2 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7919 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8451 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
606 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,04 30.12.2016
1235 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,60 12.01.2017
2079 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,53 26.12.2018
3027 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,50 28.12.2019
3848 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2020