Додаткові відомості

Освіта
Вища освіта. У 1996 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література», отримавши кваліфікацію спеціаліста «Вчитель англійської мови».
Перелік місць роботи
З 1996 по 2003 рік працювала на посаді викладача, а згодом старшого викладача кафедри іноземної філології Київського cлавістичного університету. У 1997 році склала кандидатські іспити у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Протягом 2000, 2001, 2006 років стажувалась у Мальмському, Хальмстадському, Лундському, Крістіанстадському університетах, факультети професійно-педагогічної підготовки вчителів. Починаючи з 01.09.2003 року місце роботи - Київський університет імені Бориса Грінченка на посаді старшого викладача кафедри практики та методики навчання англійської мови філологічного факультету, згодом трансформованого в Гуманітарний інститут. З 01 вересня 2013 року - доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка У 2007 році нагороджена грамотою за досягнення у галузі підготовки педагогічних працівників
Теми дисертацій (захищених)
«Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2020.01.11 10:07:02 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5381 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Іншомовна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
5265 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу (За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»)» Забезпечення якості педагогічної освіти у Швеції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
4584 Освітній захід «НУШ-ФЕСТ» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4486 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Формування навичок критичного мислення у студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни "Професійне спілкування іноземною мовою" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4582 3й Форум фахівців англійської мови \ - Dinternal Education та Pearson в Україні document
4944 Інновації у професійній підготовці педагогі в умовах Євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Формування навичок критичного мислення у студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни "Професійне спілкування іноземною мовою" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4097 24th Annual National IATEFL Ukraine Conference - Kyiv National University of Trade and Economics document
4438 III International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL 2019) Formation of Future Teachers’ Leadership Qualities through Learning a Foreign Language Prague, Czech Republic document
4055 International Conference TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTICES AND CHALLENGES Роль іншомовної освіти у формуванні навичок критичного мислення дітей молодшого шкільного віку Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk City, Ukraine document
4030 V International Spring Symposium Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices Seven Steps of Forming the Future Teacher’s Methodology Competence in the 21st Century Skills Challenges Dimension Bălți, Moldova document
3454 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисуиплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3637 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Teaching a pedagogical profession in the modern world Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3455 Annual National IATEFL Ukraine conference \ - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2492 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2495 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2493 Science without boundaries - development in 21st century - 2017 Basic structures of the future teacher’s intelligence and activity Угорщина, Будапешт document
2494 Annual National IATEFL Ukraine Conference - The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
30579 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
25312 Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції
22867 Базові структури освіченості і діяльності майбутнього вчителя
26157 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції
10947 Змістовий компонент загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
27279 Тенденції реформування системи педагогічної освіти Швеції на рубежі ХХ – ХХІ століть
26157 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції
2064 Генезис педагогічної освіти у Швеції
3167 Генезис системи педагогічної підготовки вчителя у Швеції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
30579 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
10932 Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті дисципліни «наукова англійська мова»
10948 Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті навчальної дисципліни «Наукова англійська мова»
9216 Забезпечення якості вищої освіти у Швеції (на прикладі педагогічної підготовки майбутніх вчителів)
3939 Огранізаційно-педагогічні умови запровадження європейських стандартів педагогічної підготовки вчителів в Україні (на прикладі Швеції)
9261 Операційно-процесуальний компонент педагогічної підготовки майбутніх вчителів у ВНЗ (на прикладі України та Швеції)
9217 Особливості сучасної педагогічної освіти в Україні
4173 Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки вчителів у Швеції
3168 До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови
474 Проблеми професійного становлення особистості педагога в системі підготовки вчителя
473 Особливості підготовки вчителів англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
85 Сучасний науковий дискурс упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 12.10.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
110 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Kosharna

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
101 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26157/ 2019

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
47 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
125 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
177 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
356 PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING to FOREIGN LANGUAGE TEACHING: EUROPEAN PRACTICES FOR UKRAINIAN REALITIES (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
418 Лідерський модуль - document 25.04.2018
873 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1053 Фаховий модуль (стажування) - document 27.04.2018
1762 Інше - document 30.03.2017
1791 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1865 Інше - document 31.10.2017
3210 ІКТ Інший модуль 2019.pdf 03.06.2019
3958 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1260 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
4557 Методичні рекомендації з вивченням дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.01010101 «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» 7.01010201 освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
262 Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
263 Теоретичні основи англійської мови Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
451 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
498 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
130 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Магістр Денна 5 5 не враховується 25.11.2016
259 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови Бакалавр Денна 6 5 не враховується 26.11.2016
3779 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс) Магістр Денна 7 10 25 28.12.2018
3982 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 25 28.12.2018
5578 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019
5581 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
876 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 0840 23.09.2015
882 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 0860 23.09.2015
883 Практичний курс англійської мови Денна Молодший спеціаліст 0849 29.09.2015
886 Наукова англійська мова Денна Магістр 0844 23.09.2015
887 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 0843 23.09.2015
889 Ділова іноземна мова Денна Магістр 0845 23.09.2015
3107 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 1585 22.09.2016
3110 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 1594 22.09.2016
3115 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 1588 22.09.2016
3117 Наукова англійська мова Денна Магістр 1576 22.09.2016
4596 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 0809/17 07.09.2017
4598 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 0811/17 07.09.2017
4599 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 0812/17 07.09.2017
4600 Наукова англійська мова Денна Магістр 0813/17 07.09.2017
4601 Ділова іноземна мова Денна Магістр 0814/17 07.09.2017
6735 Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації (англійська) Денна Бакалавр 0170/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
92 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,8 20.05.2016
1187 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,85 12.01.2017
2039 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,82 26.12.2018
2722 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,86 28.12.2019

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
67 Прохорчук Віра Андріївна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта III document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
57 Берізко Марія Ігорівна VI Початкова освіта I 2018