Додаткові відомості

Освіта
Національна музична академія імені Петра Ілліча Чайковського, 2008 р.
Перелік місць роботи
1991-1998 рр. – викладач гри на фортепіано, концертмейстер, завідувач фортепіанного відділу у Ємільчинській ДМШ.
2009-2013 р. – аспірантка відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.
З вересеня 2009 р. – асистент, викладач, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, концертмейстер кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 1 0 2021.09.23 10:03:34 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3681 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи Духовний саморозвиток майбутнього викладача музичних дисциплін: сутнісна характеристика поняття Умань document
3680 Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства Техніки релаксації в духовному саморозвитку майбутнього викладача музичного мистецва Одеса document
3679 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Інноваційні підходи у духовному саморозвитку майбутнього викладача музичного мистецтва Умань document
3678 Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття Духовний саморозвиток майбутнього викладача музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки Київ document
2703 Естетичні засади розвитку педгогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Інноваційні підходи в духовному саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва Уманьський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань document
2702 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Рефлексивний потенціал готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
29414 The Transformation of Communicative Practices in the Development of Organizational and Methodological Support for Contemporary Arts Education
25942 Методи розвитку фортепіанної техніки Ф. Бузоні в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
19747 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва
13003 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
24167 Ед’юнтеймент у професійній підготовці магістрів музичного мистецтва
21783 Принцип фрактальної гармонії в духовному саморозвитку музиканта-педагога
19747 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва
13003 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва
5434 Теоретичні аспекти формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
20878 Герменевтичні методи у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
5437 Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музики: герменевтичний підхід.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
14476 Методи розвитку фортепіанної техніки ф. бузоні в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
18167 Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва у змісті мистецької освіти
13004 Методи аксіологічного аналізу в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
5209 Кластери компетентностей як освітній результат готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку
10235 Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музики: синергетичний підхід
10534 Модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
5 Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі / Musical art in the educological discourse - не встановлено

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
34 Кафедра музикознавства та музичної освіти AAF-5046-2019 1 0 https://publons.com/researcher/3242380/larysa-bondarenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
100 Інститут мистецтв Кафедра музикознавства та музичної освіти 0 2.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Bondarenko

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
378 Contemporary European Art: a Synthesis of New Forms and Means of Expression Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
104 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
963 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
2505 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3764 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2019
4881 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
470 Ділова гра за участі студентів науково-дослідницької студії ""Школа молодих вчених: Прес-конференція: виконавські принципи видат Ділова гра Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 25.11.2016 5
476 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Круглий стіл Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 22.04.2016 2
478 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Секція "Іннов Міжнародна конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 5

Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів (1)

ID Підрозділ Кафедра Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
23 Сценарист Відео-проєкт для освітньої програми "Музичне мистецтво" Київ 2020 document

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26246 Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
157 Методологія наукових музично-педагогічних досліджень Інститут мистецтв Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
384 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2018 549 04.09.2018
578 Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
832 Музична педагогіка (2 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
833 Університетські студії (1 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5319 Інститут мистецтв Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
6632 Інститут мистецтв Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8314 Інститут мистецтв Музична педагогіка (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8315 Інститут мистецтв Університетські студії (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
960 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,58 12.01.2017
1825 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,92 26.12.2018
2956 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,79 28.12.2019
3488 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,88 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
276 ММб-3-15-2.0д IV 1 2 2016-2017
455 ММм 1-17-1.4д V 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8 Ділова гра «Музика, народжена поезією Бориса Грінченка»link особиста участь Інститут мистецтв Dilova_gra-17 (1).docx 30.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
12 Мазніцький Сергій Вадимович Інститут мистецтв VI Мистецтвознавство II document 2016