Додаткові відомості

Освіта
Донецька державна академія управління 1997
Перелік місць роботи
завідувач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Теми дисертацій (захищених)
Тема докторської дисертації: «Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства».
Тема кандидатської дисертації: «Організація управління кар’єрою на підприємстві»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 2 1 2019.04.15 09:28:07 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
656 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Соціально-економічні процеси в Україні Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7691 Механізми державного управління людським розвитком в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
13027 Методологічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
19881 Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери
13020 Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
7786 Зміст та значення трансформаційних процесів українського суспільства в контексті державного управління
7723 Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
107 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Побудова стійких держав та суспільств: відповідь ЄС на нові виклики безпеці у Європейському Добросусідстві" 01.09.-31.12.2018

Мяляренко Тетяна Анатоліївна,

директор ГО "Укрвїнський інститут кризового менеджменту"

Маріуполь, Україна
Учасник проекту скан(1).pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
9 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
531 Модуль з ІКТ - document 18.12.2015
1064 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1894 Інше - document 06.12.2017
2680 Інше Інший модуль document 23.11.2018
2946 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
310 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
340 Посилення демократичного урядування у секторі безпеки країн Європейського добросусідства: інтеграція політики та досліджень Міжнародна конференція в рамках проекту Жан Моне Факультет інформаційних технологій та управління 01.04.2016 5
350 Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою IV регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 13.12.2016 5
1002 Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 28.09.2016 5
1005 Проблеми та перспективи управління сучасною школою ІІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 26.01.2016 5
1011 Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки ІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 25.02.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
17801 Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
20079 Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління)

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
244 Управління персоналом (5 курс, ЖУР) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2016 200 13.04.2016

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
272 Факультет інформаційних технологій та управління Управління персоналом (4 курс, М) Бакалавр Денна 8 4 не оцінено 26.11.2016
630 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент: Управління персоналом (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 2 5 не оцінено 28.12.2017
3752 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент: Управління персоналом (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
933 Управління персоналом Денна Бакалавр 2747 27.09.2016
947 Управління персоналом Денна Бакалавр 2727 27.09.2016
949 Менеджмент персоналу Денна Магістр 2750 27.09.2016
1098 Самоменеджмент Денна Бакалавр 1123 12.10.2015
1104 Концептуальні засади самоменеджменту Заочна Магістр 1141 23.03.2016
7208 Самоменеджмент Денна Бакалавр 0642/18 02.01.2018
7212 Концептуальні засади самоменеджменту Заочна Магістр 0646/18 02.01.2018
7214 Методологія досліджень Заочна Магістр 0649/18 02.01.2018
7432 Самоменеджмент Денна Бакалавр 0865/18 02.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
458 Кафедра управління 4,61 30.12.2016
1369 Кафедра управління 4,78 12.01.2017
2204 Кафедра управління 4,98 27.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
249 Всеукраїнський конкурс студенстьких наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" м. Київ 12.04.2018