Додаткові відомості

Освіта
Донецький національний університет 2001
Перелік місць роботи
Донецький національний університет філологічний факультет кафедра історії української літератури і фольклористики 2004- серпень 2014
Теми дисертацій (захищених)
Борис Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція.
Громадська активність
учасник соціального проекту "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 2 0 2021.09.18 10:14:40 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5976 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси" "Гендерні публічні дискусії в українській радянській пресі 1920-1930-х років" Київ, Україна document.pdf
5974 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті" \ Львів, Україна document.pdf
5975 Міжнародна науково-практична конференція "Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України" "Ідеологія, гендер, дискурс: нові підходи до вивчення історії преси" Львів, Україна document
5972 International Multydisciplinary Conference "Key Issuese of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland" "Технологія фреймінгу і патріархатна ідеологія в українській пресі 1920-1930-х років" Stalowa Wola, Poland document
2230 Muslim East in Eastern and Southern Slavic literature Проблема емансипації мусульманської жінки в українській пресі 1920-х років Білостоцький університет (м.Білосток, Польща) document
2346 Всеукраїнська наукова конференція "Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття" Проблема культури мовлення в епістолярії Б.Антоненка-Давидовича Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України document
2229 Міжнародна наукова конференція \ Р.Капусцинський і проблеми журналістської освіти в Україні Академія імені Яна Длугоша (м.Ченстохова, Польща) document
1718 Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи Репортаж та його визначальні ознаки в сучасному медіазнавстві Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грічненка document
1717 VIII Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: трансгресії революцій" Революція як художній концепт в українській художньо-документальній прозі другої половини ХХ ст. Інститут філології Київський університет імені Бориса Грінченка document
830 Українська література в загальноєвропейському контексті Комунікативні стратегії наративу художньої прози Олени Пчілки Ужгородський національний університет document
831 'Літературний процес: становлення ідентичностей' Борис Антоненко-Давидович: національна ідентичність Київський університет імені Бориса Гріченка document
832 VI щорічна Міжнародна наукова конференція 'Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів' Наративна структура роману Барбари Редінг 'Безумці'. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6263 Feci, qoud potui… Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24892 Новелістика Євгенії Кононенко: урбаністичний фемінізм як наратив

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
32206 The Muslim Woman Discourse in the Ukrainian Soviet Press of the 1920 -1930s
28679 Злочин і гендер: насильство проти жінок в українській пресі першої половини двадцятого століття.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
36679 Gender Discrimination in the Media of Eastern Europe: A Historical and Comparative Aspect
33948 Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-х років
32886 Репрезентація сексуального насильства в українській радянській пресі 1920‒1930-х років: ідеологічний контекст
32887 Фемінізм і комунізм: специфіка взаємодії в західноукраїнському медійному дискурсі 1920–1930-х років
32905 Ідеологія, гендер, дискурс: нові підходи до вивчення історії преси
33000 Неопатріархатний проект націоналістичної преси 1920-1930-х років
33289 Репрезентація жіночих тілесних практик у західноукраїнській пресі 1930-х років
10342 AD FONTES або поповнення літературного канону
5540 Образ Василя Стуса в електронних ЗМІ

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
33948 Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-х років
32886 Репрезентація сексуального насильства в українській радянській пресі 1920‒1930-х років: ідеологічний контекст
32887 Фемінізм і комунізм: специфіка взаємодії в західноукраїнському медійному дискурсі 1920–1930-х років
32905 Ідеологія, гендер, дискурс: нові підходи до вивчення історії преси
33000 Неопатріархатний проект націоналістичної преси 1920-1930-х років
20201 Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація
18302 Автор і читач чи авторка і читачка? Гендер і наратив художньої прози Олени Пчілки
10917 Наратологічний аналіз роману Барбари Редінґ «Безумці».
13393 Наративна структура роману Барбари Редінг "Безумці"
6420 Авторська стратегія впливу на читача у творах Тані Малярчук
5537 Тарас Шевченко у творах Б.Антоненка-Давидовича: особливості рецептивної стратегії
5536 Жанровий синкретизм автобіографічної прози Бориса Тимошенка
5404 В.Підмогильний і Б.Антоненко-Давидович: поетика діалогу
5408 Парадигма автор –герой - читач у романі Бориса Тимошенка «Потала"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
33786 Народні авторки часопису “Жіноча воля” (1932-1939): феміністична література для читачки-нефеміністки
33278 Образ тюркської жінки в українській пресі 1920-1930-х років
33131 Фемінні і маскулінні моделі в буковинській пресі 1930-х років
24851 Туреччина та її емансипаційний проект: рецептивні моделі галицької та української радянської преси 1920-1930-х років
24915 Технології фреймінгу і патріархатна ідеологія в українській пресі 1920-1930-х років
24852 Шлюбні оголошення у галицькій пресі міжвоєнного періоду: соціальна практика як засіб конструювання гендерного режиму
21762 Проблема культури мовлення в епістолярії Б.Антоненка-Давидовича
24853 Ришард Капусцинський і проблеми журналістської освіти в Україні
16166 Борис Антоненко-Давидович як автор і герой
11500 Художня інтерпретація тілесності в українській прозі 1920-х років
11051 Художня інтерпретація тілесності в українській прозі 1920-х років
5753 Feci,quod potui... (Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича)
5760 Діалог з традицією у творах Б.Антоненка-Давидовича: рецептивний та стилістичний аспекти
5757 Форми вираження авторського "Я" в автобіографічній прозі Бориса Тимошенка
5549 Авторські комунікативні стратегії у творчості Євгенії Кононенко

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
58 Кафедра журналістики та нових медіа 57211330349 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211330349&eid=2-s2.0-85073570681

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
178 Кафедра журналістики та нових медіа - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
246 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 1.2 4.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Khamedova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
199 Ідеологія, гендер, дискурс: нові підходи до вивчення історії преси фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32905/ 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
68 Організатор/виконавець з 2015 року по теперішній час 3
181 Організатор літературно-мистецького конкурсу для старшокласників м.Києва «Березневі містерії» упродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
254 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
744 Фаховий модуль (стажування) - document 04.02.2015
900 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1015 Лідерський модуль - document 15.04.2015
1151 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3327 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3664 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4578 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.11.2020
5103 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5446 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
171 Організація літературно-мистецького конкурсу для старшокласників «Березневі містерії» у межах соціального проекту «З Києвом і дл літературно-мистецький конкурс м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 19.03.2016 10
172 Студентські читання, присвячені 160-річчю від дня народження Івана Франка. Національний музей історії України, м. Київ: Два укра Студентські читання м. Київ, вулиця Володимирська, 2 08.11.2016 10
645 Міський етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика конкурс м. Київ 04.12.2016 2

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
10 Творчий гурток «Література і час» 2010-2017 рр. 15 - 15.03.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5772 Методика викладання української літератури у школах вищого рівня: методичні рекомендації

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
233 Проблеми аналізу ідіостилю письменника (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2015 600 18.12.2015
355 Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
534 Соціологія та психологія управління медіа (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
535 Психологія та соціологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
387 Інститут філології Проблеми аналізу ідіостилю письменника (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
666 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ ст. (2 ку Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
7800 Інститут журналістики Проблематика ЗМІ (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7848 Інститут журналістики Психологія та соціологія МК (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується 10.12.2020
7911 Інститут журналістики Соціологія та психологія управління медіа (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7962 Інститут журналістики Теорія масової культури сучасного суспільства (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7996 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8230 Інститут журналістики Психологія та соціологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8833 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
383 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,37 29.12.2016
1506 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,32 12.01.2017
2343 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,47 27.12.2018
3211 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,79 28.12.2019
4124 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,56 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
105 ФУб-2-15-4.0д II 3 5 2016
394 Фуб-1-15-4.0д III 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
22 XVIIІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.12.2017
78 Літературно-мистецький конкурс для старшокласників м.Києва «Березневі містерії» Київський університет імені Бориса Грінченка 25.03.2017
135 Відкритий конкурс читців «Із янголом на плечі…» Київський університет імені Бориса Грінченка 16.12.2017