Додаткові відомості

Освіта
НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2003
Перелік місць роботи
КПК ім. К.Д. Ушинського (2003-2008)
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2021.05.06 13:19:14 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6702 Science, research, development #39 Діяльнісний аспект оркестрово-ансамблевої підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва Warszawa document
6701 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» Науково-педагогічні основи формування особистісних якостей студентів-інструменталістів Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
6202 VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Розвиток творчої ініціативи студентів в умовах навчального інструментального ансамблю Київський університет імені Бориса Грінченка document
6201 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ За підсумками реалізації Модуля «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне» Інструментальний ансамбль в контексті професійної підготовки студентів мистецьких закладів освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
431 Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура' Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики Інститут мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка document
432 Міжнародна науково-практична конференція 'Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka' Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності Вроцлав, Польща

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
9044 Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
36310 Особливості фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальних народно-інструментальних колективах
28557 Студентський народно-інструментальний ансамбль: технологія командної інтерпретації музичних творів
5001 Основні принципи організації діяльності навчального народно-інструментального ансамблю у вищому навчальному закладі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
5243 Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики
9044 Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності
5045 Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики
2233 Комунікативна толерантність як домінантна особистісна риса вчителя музики: проблеми формування в студентському інструментальному ансамблі

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
504 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Margaryta_Malakhova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1229 Фаховий модуль (стажування) - document 18.04.2012
2831 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.12.2018
2935 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2957 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (2)

ID Підрозділ Кафедра Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
20 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародний XV міжнародний конкурс "Закарпатський едельвейс-2020" Україна 2020 document
21 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародний I міжнародний конкурс "ODESA MUSIC OLIMP" Україна 2020 Акордеон_Майсак Олександра .pdf

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5140 ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2098 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,99 27.12.2018
3123 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,97 28.12.2019
3868 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 28.12.2020