Додаткові відомості

Освіта
Фортепіанний відділ Київського державного музичного училища ім. Р.М.Глієра (1983 р.).
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1990 р.)
Перелік місць роботи
1983–1991 рр. – працювала на посаді концертмейстера хорової студії та керівника гуртка фортепіано Дарницького будинку піонерів;
1991–2012 рр. – працювала на посаді провідного концертмейстера кафедри хорового диригування Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, брала участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах інструментальної музики, фестивалях хорового мистецтва;
з 2012 р. працює на посаді концертмейстера кафедри хорового диригування.
Теми дисертацій (захищених)
«Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини ХХ століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.06.18 09:44:19 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6452 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях Фортепіанна мініатюра у творчості Валентина Костенка Національна музична академія України імені П.І.Чайковського document
6451 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях Музично-критичні погляди Валентина Костенка в контексті концепції розвитку українського мистецтва 20-х років ХХ століття Національна музична академія України імені П.І.Чайковського document
6450 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях Камерно-вокальна творчість Федора Надененка в контексті розвитку жанру українського романсу Національна музична академія України імені П.І.Чайковського document
6453 Україна - Польща: діалог культур Реконструкція історії в оперній творчості Валентина Костенка: від Гайдамаччини до Пацифікації Національна музична академія України імені П.І.Чайковського document
2709 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях Неоромантичні риси творчості Валентина Костенка (на прикладі вокальної лірики композитора) Національна музична академія України імені П.І.Чайковського document
2708 Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського Особливості інтерпретації фортепіанних творів М.Лисенка Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document.pdf
32 Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського Поезія Лесі Українки у творчості Валентина Костенка м.Глухів document
31 Актуальні проблеми сучасного музикознавства Валентин Костенко. Постать митця у хронотопі історії. м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33822 Неоромантичні риси творчості Валентина Костенка (на прикладі «12 солоспівів на слова Лесі Українки»)
33825 Виконавський піанізм Миколи Лисенка як фактор становлення національного романтичного стилю
33782 Драматургічна ідея фортепіанного циклу "11 етюдів у формі старовинних танців" В.Косенка як вияв романтично-барокової рефлексії

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
33822 Неоромантичні риси творчості Валентина Костенка (на прикладі «12 солоспівів на слова Лесі Українки»)
33825 Виконавський піанізм Миколи Лисенка як фактор становлення національного романтичного стилю
21665 Валентин Костенко:біографічна реконструкція постаті митця
33782 Драматургічна ідея фортепіанного циклу "11 етюдів у формі старовинних танців" В.Косенка як вияв романтично-барокової рефлексії
33828 Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця
14120 Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
4838 Педагогічні принципи М. Лисенка в аспекті розвитку сучасної фортепіанної школи

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
150 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.05.2015
421 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 07.05.2015
4290 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.10.2020

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
10 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,7 20.05.2016
1566 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 3,86 12.01.2017
1808 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,73 26.12.2018
2810 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,83 28.12.2019
3439 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,78 28.12.2020