Додаткові відомості

Освіта

1989 - 1994 р.р. - Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя

2013 - 2017 р.р. - Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти 

Перелік місць роботи

1994 - 2006 р.р. - Ніжинська школа – гімназія №3 

2006-2010 рр - Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя

2010-2012 рр. - Київська гімназія № 191 ім. П. Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов 

Теми дисертацій (захищених)
"Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Громадська активність
Член міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) .

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
40 3 0 2021.09.21 10:16:33 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6747 25 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м.Київ (online) document
6522 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Медіазасоби у підготовці майбутніх учителів початкової школи: поняття та сутність Rome, Italy (online) document
5953 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - м.Київ document
5951 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Застосування медіазасобів учителем початкової школи: методичний супровід м.Київ document.pdf
6134 Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога - м. Херсон document.pdf
5950 Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice Methodical Purpose Of Media Use At Foreign Language Lessons In Primary School Greece (online) document.pdf
5949 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Інтерактивне навчальне середовище у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи м.Київ document.pdf
4551 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Змістово-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування медіазасобів на уркоах іноземних мов м. Київ document
4552 24 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
4550 Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: кращі практики та виклики Медіазасоби як складові «перевернутого навчання» іноземної мови у педагогічному ЗВО м. Івано-Франківськ document
3607 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Медіа як засоби реалізації міждисциплінарного навчання іноземних мов у закладі вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3608 Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародної взаємодії ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ІНШОМОВНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Київський університет імені Бориса Грінченка document
2158 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Медіа-грамотність майбутнього вчителя початкової школи: стан, проблеми, перспективи м. Київ document
2159 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа м. Київ document
2157 Педагогика и психология в эру увеличения потока информации 2017 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи м.Будапешт document
2505 22 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
1213 Педігогіка у міждисциплінарному виміірі: від традицій до інновацій Медіаграмотність як навичка ХХІ століття Київський університет імені Бориса Грінченка document
621 ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» Медіапедагогіка як складова сучасної освіти м. Київ document
622 Практична медіа грамотність: міжнародний досвід та Українські перспективи Особливості використання медіазасобів у викладання іноземних мов м. Київ document
623 Современные проблемы науки и образования 2015 Forming of future teachers' foreign communicative competence be means of media texts м. Будапешт document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
19797 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
6251 Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів засобами медіатекстів

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
35387 Медіадидактичний супровід іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
32068 Інтерактивне навчальне середовище процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
29047 Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
19799 Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
4731 Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
1771 Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
35388 Медіазасоби у підготовці майбутніх учителів початкової школи: поняття та сутність
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
14558 Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
10929 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
10855 Актуальність застосування медіазасобів на уроках іноземної мови у початковій школі
10856 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
4672 Засоби медіа-освіти на уроках іноземних мов
5653 Медіатекст як один із засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів педагогічної спеціальності
3166 Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента
229 Формування критичного мислення майбутніх вчителів початкової школи у змісті дисципліни «Практичний курс англійської мови»

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
115 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 0 16.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lada_Petryk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
199 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 90

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
72

Гриневич Лілія Михайлівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов/13.00.04 - теорія та методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, без відриву від виробництва з 2013 р. по 2017 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2020

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
707 Фаховий модуль (стажування) - document 15.05.2013
1360 Модуль з ІКТ - document 11.11.2016
1364 Дидактичний модуль - document 30.09.2016
1436 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1765 Інше - document 30.03.2017
1868 Інше - document 31.10.2017
1885 Інше - document 14.12.2017
2681 Інше Інший модуль QR_Codes_in_Action_EVO18-EVO18_Official_Certificate_131.pdf 18.02.2018
2722 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2989 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.04.2019
3218 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3962 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4630 інше Інший модуль document 29.05.2020
4769 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2020
5210 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5331 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
45 Медіашкола сучасного вчителя Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.05.2016
86 Медіашкола майбутнього вчителя упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
283 Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
452 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
551 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
561 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
741 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (3-4 курс, м/с, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
785 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
807 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
846 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
901 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
433 Педагогічний інститут Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
5183 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
7390 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7718 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
7723 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7724 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7935 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8192 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8232 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8272 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8671 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8806 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
138 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.7 20.05.2016
1346 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,62 12.01.2017
2174 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,77 27.12.2018
3004 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,80 28.12.2019
3959 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
27 ПОб-3-13-4.0д IV 1 - 2016

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
6 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 12.02.2017