Додаткові відомості

Освіта
1979–1984 рр. – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
1992–1997 рр. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ);
2002–2006 рр. – аспірантура Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Перелік місць роботи
1984–1985 рр. – Балтське педагогічне училище, м. Балта Одеської області;
1985–2005 рр. – Прилуцьке педагогічне училище ім. І. Франка м. Прилуки Чернігівської області;
2005–2014 рр. – РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Теми дисертацій (захищених)
Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX ст.: типологія та еволюція культурних форм
Громадська активність
Відповідальний секретар наукового журналу «Київські історичні студії»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
6 1 0 2021.10.20 10:02:34 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3802 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція Дворянська спільнота Лівобережної України прешої половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3801 Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки Маєтковий побут у \ Національний історико-культурний заповідник \ document
3800 Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень 900-річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2562 Сучасна історична наука в сучасному історичному та інформаційному просторі Родинні архіви як джерело для реконструкції маєткового побуту лівобережного панства у XIX ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2560 Сіверщина в історії України Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року М. Глухів, Національний заповідник «Глухів» document
2561 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Історія Києва в ego-документах: лист Г. П. Ґалаґана до А. В. Кочубея 1857 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document
1207 Наукова конференція "Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського: історія колекції співробітники" (до 120-річчя заснування) "Предмети домашнього вжитку родини галаганів: від палацової зали до музейної експозиції (XVIII - початок XXI ст.) м. Чернігів Чернігівський обласний історичний музей імені В.В. Тарновського document
1206 V Качанівські читання "Палацово-паркові комплекси України: вивчення охорона збереження та використання" (до 35-ї річниці заснування заповідника) Сад і садівники в маєтку Галаганів у Сокиринцях: 1830-1890-ті рр. (на матеріалах епістолярію) Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" document
1205 VI Всеукраїнська науково0практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії (до 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського) "Киянин Павло Галаган (1853-1869) у джерелах особового походження" Київ Киїївський університет шмені Бориса Грінченка document
1204 15 науково-практична конференція \ \ м. Глухів, Національний заповідник \ document
83 Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін До проблеми методологічного забезпечення дисциплін історико-культурологічного циклу у вищій школі м. Харків document
84 II Miedzynarodowa Konferencja 'Ukraina, Ru? w epoce nowo?ytnej: Instytucije i elity Rod Galagan?w w spoleczenstwie ukrainskim XVIII wieku – ukLady matrymonialne. Krakow (Polska), Polska Akademia Umiej?tno?ci, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego document
77 Особистість в українській історії: погляд крізь віки 'Жіночий вимір' сімейної історії Галаганів: Катерина Дараган м. Київ document
80 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадського як джерело для вивчення культурної історії панських садиб Прилуччини у ХІХ ст. м. Київ document
76 Сіверщина в історії України Доля сімейних поховань родини М.А. Маркевича у садибі села Турівка Прилуцької округи в 20-ті рр. ХХ ст. у розвідках В.І. Масова м. Глухів document
78 Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання Фотоматеріали з історії дворянських садиб Прилуччини у фондах краєзнавчого музею імені В.І. Маслова міста Прилуки м. Київ document
81 'Крим в історії України', присвяченої 700-річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму Дворянська садиба як сасіб інкорпорації кримських земель до російськогоімперського простору: 1780-ті - 1910-ті роки м. Київ document
82 Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді 'Не сподівалась знов опинитись в Радянському Союзі...': 'Руська весна' 2014 року в Криму очима доньки радянського політв'язня м. Львів document
79 Ментальні мапи як інструментарій історика Просторові модулі 'ментального картографування' панського маєтку в Україні ХІХ століття як вияв самоідентифікації власника м. Київ document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
32122 Григорій Ґалаґан. Журнал (1836–1841)
28858 «Ми виїхали з Сокиринців»: тревелоги родини Ґалаґанів : документальна монографія
28860 Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О.О. Половцова (жовтень 1880 - травень 1881)
25761 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
25991 Дворянська спільнота Лівобережної України 1-ї половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів
20606 «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
36723 З історії маєтків Ґалаґанів у селах Сокиринці та Дігтярі: 1760–1810 ті роки
36722 Музика в соціокультурному середовищі дворянського маєтку кінця XVIII — середини ХІХ ст.: з історії кріпацького оркестру Ґалаґанів
36725 Один з Шевченкових читачів: коментарі Андроника Степовича до повісті «Музикант»
33973 «Друга стать»: біографічний світ жінок з роду Ґалаґанів
32117 До історії українського дворянства першої чверті XIX ст.: лист Катерини Юхимівни Ґалаґан онукам Петру і Павлу (1812)
32121 Комунікаційні стратегії українського дворянства середини XIX ст. (на епістолярному матеріалі)
36724 Мережеві зв’язки дворянства Лівобережної України першої половини XIX ст. (за наративними джерелами родини Ґалаґанів)
28856 Повсякдення українського панства другої чверті XIX ст.: лист М. Маркевича П. Ґалаґану
28845 Фамільні архіви як джерело для реконструкції повсякдення панського маєтку в Лівобережній Україні XIX століття
26000 Від козацької старшини до імперського дворянства: люди і речі в контексті соціокультурних трансформацій (на матеріалі «Ґалаґанівського архіву»)
25999 Маєток Киселів у селі Дідівці у соціокультурному просторі Лівобережної України (1870 ті – 1910 ті роки)
25994 Погляд очевидця: 900 річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана
20609 Заміські маєтки українських інтелектуалів на теренах Лівобережної України у другій половині XIX століття
15613 Культурні пріоритети "новоїеліти" в українському соціумі XVIII ст.: родина Ґалаґанів
15554 Сімейні оповіді на тлі «великої історії»: 30 ті XIX ст. в епістолярії родини Ґалаґанів
9959 Соціокультурні зв’язки роду Ґалаґанів в історичному просторі України XVIII – XIX ст.
6673 ПРОСТОРОВІ МОДУЛІ «МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ» ПАНСЬКОГО МАЄТКУ В УКРАЇНІ XIX СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ВЛАСНИКА

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
36722 Музика в соціокультурному середовищі дворянського маєтку кінця XVIII — середини ХІХ ст.: з історії кріпацького оркестру Ґалаґанів
33973 «Друга стать»: біографічний світ жінок з роду Ґалаґанів
32117 До історії українського дворянства першої чверті XIX ст.: лист Катерини Юхимівни Ґалаґан онукам Петру і Павлу (1812)
32121 Комунікаційні стратегії українського дворянства середини XIX ст. (на епістолярному матеріалі)
32119 Уявлення про минуле як засіб самопрезентації українського дворянина 2-ї чверті XIX ст. (за юнацьким щоденником Григорія Ґалаґана)
28856 Повсякдення українського панства другої чверті XIX ст.: лист М. Маркевича П. Ґалаґану
28845 Фамільні архіви як джерело для реконструкції повсякдення панського маєтку в Лівобережній Україні XIX століття
26000 Від козацької старшини до імперського дворянства: люди і речі в контексті соціокультурних трансформацій (на матеріалі «Ґалаґанівського архіву»)
25999 Маєток Киселів у селі Дідівці у соціокультурному просторі Лівобережної України (1870 ті – 1910 ті роки)
25997 Мати і дитина у панському маєтку Лівобережної України першої половини XIX ст. (за ego-документами з архіву Ґалаґанів)
25994 Погляд очевидця: 900 річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана
20608 Історія Києва в EGO-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р.
20607 Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року
15520 Влада, суспільство, родина в листах Григорія Галагана до дружини (січень-травень 1858 р.)
15809 Діяльність родини Ґалаґанів у сфері культового та житлового будівництва на теренах Лівобережної України у XVIII ст.
15554 Сімейні оповіді на тлі «великої історії»: 30 ті XIX ст. в епістолярії родини Ґалаґанів
9970 ДОЛЯ СІМЕЙНИХ ПОХОВАНЬ РОДИНИ М. А. МАРКЕВИЧА У САДИБІ СЕЛА ТУРІВКА ПРИЛУЦЬКОЇ ОКРУГИ В 20-ТІ РОКИ XX СТ. У РОЗВІДКАХ В. І. МАСЛОВА
11314 ПАНСЬКІ МАЄТКИ ПРИЛУЦЬКОГО КРАЮ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ 1920-х РОКІВ: ДОЛЯ САДИБИ ҐАЛАҐАНІВ У СЕЛІ СОКИРИНЦІ
11312 Проблема ідентичності як механізму конструювання соціальних практик особистості: до створення «інтелектуальної біографії» Григорія Ґалаґана
9973 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ ПАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ САДИБИ В УКРАЇНІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
28857 Григорій Ґалаґан: людина та її доба
26001 Маєтковий побут у «Журналі» Григорія Ґалаґана (1836–1841)
20610 Сад і садівники в маєтку Ґалаґанів у Сокиринцях: 1830-ті– 1890-ті рр. (на матеріалі епістолярію)
22178 Предмети домашнього вжитку родини Ґалаґанів: від палацової зали до музейної експозиції
15810 Місце жінки в сімейній історії українського панства: чотири Катерини родини Ґалаґанів
18689 Павло Ґалаґан (1853–1869) у джерелах особового походження
9925 Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадськогояк джерело для вивчення культурної історії панських садиб прилуччини у XIX ст.
9971 Фотоматеріали з історії дворянських садиб Прилуччини у фондах краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова міста Прилуки
36761 ДВОРЯНСЬКА САДИБА ЯК ЗАСІБ ІНКОРПОРАЦІЇ КРИМСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ: 1780-ті – 1910-ті роки
11327 До проблеми методологічного забезпечення дисциплін історико-культурологічного циклу у вищий школі
11326 Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної України XIX – початку XX ст.: варіанти історичних презентацій
6773 «Не сподівалася знов опинитися в Радянському Союзі…»: «Русская весна» 2014 року в Криму очима доньки радянського політв’язня
6224 Доля маєтку Мордвинових в Ялті у контексті історії міста: 1873-1900-й роки (за архівними матеріалами)

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
1 Київські історичні студії / Kyiv historical studies - не встановлено

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
415 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 5.36 2.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Budzar_Maryna

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
26 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 1 (12) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
248 Мережеві зв’язки дворянства Лівобережної України першої половини XIX ст. (за наративними джерелами родини Ґалаґанів) На межі епох наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36724/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
174 Український дворянин 30 х – 50 х рр. XIX ст. перед викликами часу: самоусвідомлення та самопрезентація особистості The Shevchenko Scientific Society in the US Коллективний - 2019

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
25995 2018. Миті історії: особи та події

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
22 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2015
256 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
362 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
468 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
505 Лідерський модуль - document 22.01.2016
2252 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3232 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4057 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4502 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4636 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4741 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 3333.pdf 08.12.2020
5188 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
22415 Миті історії. Особи й події

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
486 Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5984 Історико-філософський факультет Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019
7266 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7862 Історико-філософський факультет Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
515 Кафедра історії України 4,72 30.12.2016
979 Кафедра історії України 4,58 12.01.2017
1841 Кафедра історії України 4,69 26.12.2018
3076 Кафедра історії України 4,55 28.12.2019
3514 Кафедра історії України 4,68 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
24 Кулик Вікторія Олександрівна Кафедра історії України V Історія України II document 2017
35 Хорошко Інна Вікторівна Історико-філософський факультет VI Історія і археологія II document 2018
56 Лукова Леся Богданівна Історико-філософський факультет III Історія та археологія II document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
129 Трушина Наталія Костянтинівна III Історія та археологія I 2020