Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Технічний ліцей м. Києва
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2021.09.15 12:15:10 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6411 VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) Організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту м.Київ document
6412 «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому баскетболі м. Переяслав document
3765 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) -- Київ document
3764 Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices - Київ document
3763 Європейські цінності спортивної освіти 111 Київ document
2799 Україна. Олімпійські ігри. Майбутнє - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2804 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (в циклі Анохінських читань) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2798 VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості" - м. Київ document
2802 Науково-пізнавальна конференція \ - Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
28864 Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок з самооцінкою здоров'я
23838 Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
32720 Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому баскетболі
27544 Обґрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики
23917 Значущість дослідження стану фізичного розвитку та функціональних можливостей організму студеннтської молоді

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
450 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 0.1 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Komotska

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1991 Інше - document 01.06.2017
2083 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2414 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2415 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3406 ІКТ Інший модуль Сертифікат Комоцька .pdf 25.06.2019
4893 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
84 Формування компетенцій студентів на основі використання практичних і проектних кейсів для соціально – гуманітарної сфери міста К науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 19.10.2016 2
86 Практичне застосування інтерактивних тренінгових технологій у викладанні дисциплін з фізичного виховання і спорту науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 20.10.2016 2
88 Інтерактивні підходи до формування наукових понять і роботи з науковими термінами науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 26.10.2016 2
89 Організація міждисциплінарного проекту «Акме та спортивні досягнення» науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 10.11.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
845 Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6510 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6511 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7154 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2023 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,50 26.12.2018
2642 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,97 28.12.2019
3772 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,80 28.12.2020