Додаткові відомості

Освіта
У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2021.09.22 19:23:16 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5558 Літературний процес: (авто-) біографія, наратив, ідентичність Роман-біографія у творчості англо-індійських письменників Киїівський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5521 XIII International Symposium Interpretation of the «past» in the texts of postcolonial authors Грузія document.pdf

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
26488 Деколонізація як складний феномен
19884 Деколонізація як складний феномен
26491 Минуле як теперішнє у творчості постколоніальних авторів
26489 Образ імперії у творчості постколоніальних авторів
26517 Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич
26291 Постколоніальний дискурс на пострадянському просторі
26299 Постколоніальний образ України в публіцистичних творах ХХ століття
26490 Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників
26289 Феномен глобалізації та літературний процес
26300 "Втрачена ідентичність" як постколоніальний синдром
26516 Постмодерністські експерименти в романі Пітера Акройда “Журнал Віктора Франкенштейна”
26514 Провідні мотиви лірики Ади Негрі
8280 Медитативна лірика Б.Грінченка в контексті європейської поезії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
26515 Romantic Code in Postcolonial Texts (based on the novel by John Maxwell Coetzee “Disgrace”
4810 Тема інтелігенції в прозових та поетичних творах Б. Грінченка
1930 Рецепція феномена Тараса Шевченка Борисом Грінченком та його сучасниками
2154 Робітнича тематика у творчості Бориса Грінченка

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
4 Літературний процес: методологія, імена, тенденції - 2014

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
42 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svetlana_Yevtushenko

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
30 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор 17 Дотримано 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
521 Фаховий модуль (стажування) - document 04.07.2013
986 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
3991 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.03.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3930 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
6487 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (2-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6568 Інститут філології Літературно-культурологічні студії: Міжкультурна комунікація (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6639 Інститут філології Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7069 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7074 Інститут філології Семіотика тексту (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
375 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,72 29.12.2016
1092 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,56 12.01.2017
1948 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,09 26.12.2018
2775 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,25 28.12.2019
3687 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,82 28.12.2020