Додаткові відомості

Освіта
Київський політехнічний інститут, 1994 рік.
Перелік місць роботи
1. Киівський художній комбінат, з 1987 по 1990 рік.
2. Видавництво "Веселка", з 1994 по 2012 рік.
Теми дисертацій (захищених)

Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського в культурно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХІ століть.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 1 0 2021.09.15 12:53:13 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6792 VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Актуальність впровадження та застосовування сучасних інноваційних технологій у викладанні графічного мистецтва КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА document
6791 XXIII Міжнародна науковопрактична конференція «Theory, practice and science» Секція – культурологія ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ НА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Токіо, Японія document
6790 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Сучасні аспекти застосування інноваційних технологій у викладанні композиції УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ document.pdf
6789 Журналістика і реклама:вектори взаємодії СУЧАСНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФАКТОР Київський Національний торгівельно-економічний університет document.pdf
6788 KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCE FOR ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE OF PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT Distance learning of fine arts for inclusive education Riga, Latvia document.pdf
229 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Засоби стилістики ілюстрування художньої літератури у підготовці сучасного художника - дизайнера Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36534 Online learning in fine arts for inclusive education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36309 Social Media as a New Communication Platform in the Context of the Information Eco Strategy
16707 Традиции и поиски в области книжной графики на примере творчества Георгия Нарбута
20496 Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової графіки
20386 Традиції і пошуки в галузі книжкової графіки на прикладі творчості Георгія Нарбута (Київський період)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
26228 Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень
20384 Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років
16705 Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
20385 Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
16528 Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
20328 Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
11954 Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника – дизайнера

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
36538 Вплив розвитку дизайну в сучасній Україні на соціокультурні трансформації суспільства
36306 Сучасний брендінг як важливий комунікаційний фактор
36535 Сучасний брендинг як важливий комунікаційний фактор
25713 Вивчення традицій українського книжкового мистецтва на прикладі ілюстрування творів Івана Котляревського
26999 Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками
18419 Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
14617 Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
18700 Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
20358 Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
20387 Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
18733 Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової графіки
14343 Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
18418 Збереження традицій українського народного мистецтва як стильовий орієнтир у підготовці сучасного художника-дизайнера, ілюстратора (на прикладі творчості Володимира Голозубова)
11954 Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника – дизайнера
5301 Впровадження інноваційних технологій у процес підготовки студентів спеціальності «дизайн»

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
218 Кафедра образотворчого мистецтва 57226679484 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226679484

Презентація власних творів мистецтва на виставках (1)

ID Назва виставки, конкурсу Місце проведення Тип участі Документ, що засвідчує Рік
19 До Дня Незалежності України. Гобелен "Літо" (вовна, ткацтво) Укаїна, м. Київ Колективна document 2018

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
69

Кравченко Наталія
Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського
університету імені Бориса Грінченка

«Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського у культурно-історичному контексті кінця ХІХ–початку ХХІ століть» / 26.00.01 - теорія та історія культури (за напрямом: мистецтвознавство). Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна форма навчання без відриву від роботи, 2014 – 2018 роки. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. document 2020

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
460 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
769 Фаховий модуль (стажування) - document 27.06.2014
4772 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
5372 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.02.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
36422 Практика композиції
5251 ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
665 Кафедра дизайну 4,46 30.12.2016
1112 Кафедра дизайну 4,47 12.01.2017
1969 Кафедра образотворчого мистецтва 4,67 26.12.2018
2876 Кафедра образотворчого мистецтва 4,65 28.12.2019
3711 Кафедра образотворчого мистецтва 4,64 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
289 ДЗб-2-16-4.0д I 1 2 2016-2017

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
474 Лекція на тему «Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського за межами України» (Лекція-презентація під брендом університету) особиста участь Національний художній музей України - 18.09.2017
475 Лекція на тему «Ілюстрування «Енеїди» у часі та просторі» (Лекція-презентація під брендом університету) особиста участь Національний музей українського народного декоративного мистецтва 06 листопада 2017 р - 06.11.2017
476 Виставка плакатів до «Дня Києва» студентів групи ДЗб-1-13-4 0д особиста участь Інститут мистецтв, 26 травня 2017 р. - 26.05.2017