Додаткові відомості

Освіта
Київський політехнічний інститут, 1994 рік.
Перелік місць роботи
1. Киівський художній комбінат, з 1987 по 1990 рік.
2. Видавництво "Веселка", з 1994 по 2012 рік.
Теми дисертацій (захищених)
Культурно-історична детермінація стилістики ілюстрування творів Івана Котляревського.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
229 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Засоби стилістики ілюстрування художньої літератури у підготовці сучасного художника - дизайнера Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
16707 Традиции и поиски в области книжной графики на примере творчества Георгия Нарбута
20496 Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової графіки
20386 Традиції і пошуки в галузі книжкової графіки на прикладі творчості Георгія Нарбута (Київський період)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
26228 Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень
20384 Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років
16705 Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
20385 Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
16528 Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
20328 Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
11954 Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника – дизайнера

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
25713 Вивчення традицій українського книжкового мистецтва на прикладі ілюстрування творів Івана Котляревського
26999 Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками
18419 Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
14617 Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
18700 Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
20358 Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
20387 Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
18733 Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової графіки
14343 Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
18418 Збереження традицій українського народного мистецтва як стильовий орієнтир у підготовці сучасного художника-дизайнера, ілюстратора (на прикладі творчості Володимира Голозубова)
11954 Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника – дизайнера
5301 Впровадження інноваційних технологій у процес підготовки студентів спеціальності «дизайн»

Презентація власних творів мистецтва на виставках (1)

ID Назва виставки, конкурсу Місце проведення Тип участі Документ, що засвідчує Рік
19 До Дня Незалежності України. Гобелен "Літо" (вовна, ткацтво) Укаїна, м. Київ Колективна document 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
460 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
769 Фаховий модуль (стажування) - document 27.06.2014

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5251 ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2185 Комп`ютерна графіка Денна Бакалавр 2961 27.09.2016
2189 Комп`ютерна графіка Денна Бакалавр 2962 27.09.2016
2192 Проектування Денна Бакалавр 2959 27.09.2016
2195 Основи композиції і проектної графіки Денна Бакалавр 2943 27.09.2016
2383 Основи композиції і проектної графіки Денна Бакалавр 0736 05.11.2015
2384 Основи композиції і проектної графіки Денна Бакалавр 0738 05.11.2015
5419 Академічний рисунок Денна Бакалавр 1639/17 07.09.2017
5420 Рисунок Денна Бакалавр 1640/17 07.09.2017
5421 Академічний живопис Денна Бакалавр 1641/17 07.09.2017
6003 Проектування Денна Бакалавр 1807/17 07.09.2017
6030 Основи композиції і проектної графіки Денна Бакалавр 1816/17 07.09.2017
6034 Проектування об`єктів реклами Денна Бакалавр 1820/17 07.09.2017
6641 Живопис Денна Бакалавр 0076/18 15.01.2018
6642 Рисунок Денна Бакалавр 0077/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
665 Кафедра дизайну 4,46 30.12.2016
1112 Кафедра дизайну 4,47 12.01.2017
1969 Кафедра образотворчого мистецтва 4,67 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
289 ДЗб-2-16-4.0д I 1 2 2016-2017

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
474 Лекція на тему «Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського за межами України» (Лекція-презентація під брендом університету) особиста участь Національний художній музей України - 18.09.2017
475 Лекція на тему «Ілюстрування «Енеїди» у часі та просторі» (Лекція-презентація під брендом університету) особиста участь Національний музей українського народного декоративного мистецтва 06 листопада 2017 р - 06.11.2017
476 Виставка плакатів до «Дня Києва» студентів групи ДЗб-1-13-4 0д особиста участь Інститут мистецтв, 26 травня 2017 р. - 26.05.2017