Додаткові відомості

Освіта
Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка (1994)
Перелік місць роботи
Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура (1996-1999).
Захист дисертації (2000).
Викладацьку діяльність розпочала у Національному університеті «Львівська політехніка» (1999).
Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент (2000-2004).
Міжрегіональна Академія управління персоналом, доцент, директор Департаменту наукової роботи (2004-2010).
Киівський університет імені Бориса Грінченка (з 2010).
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2016.12.06 16:14:34 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2946 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем", приурочена до 110-річчя початку видання "Словаря української мови" Онтологічні стереотипи в ментальному лексиконі носіїв української мови (за результатами асоціативного експерименту) Київ, КУБГ document
2944 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Узуальне / неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов'янських мов) Київ, КУБГ document
680 Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичний простір вищої школи драгоманівців (до 95-річчя кафедри української мови та 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)» Антропоцентричний вимір концепту ЖИТТЯ Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова document
679 ІІ Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне – модерне - постмодерне». 9.10.2015 р. Стереотип життя в українській лінгвокультурі Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія» document
678 ХХІV Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура», 22 – 25 червня 2015 р. «Життя» як лінгвокультурна домінанта м. Київ, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
20495 Концепти і контрасти: монографія

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
28939 Знак у метамовній рефлексії (на матеріалі малої прози Андрія Содомори)
25748 Номінативний простір "РОЗУМ" в українській лінгвокультурі
23593 Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов)
11595 «Життя» як лінгвокультурна домінанта
10797 Антропоцентризм у мові і мовознавстві
12265 Антропоцентричний вимір концепту ЖИТТЯ
5856 Коплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант
11764 «Картина світу» і «модель світу» в лінгвістичних студіях
5844 Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі
7351 Комп'ютерні технології у сучасній освіті
7817 Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
11756 Роль людського чинника у мові: людина - мова - світ
5860 Роль людського чинника у мові: людина - мова - світ
2406 Ключові концепти культури: критерії виокремлення
756 Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях
757 Теорія картини світу: ключові поняття
5844 Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі
7351 Комп'ютерні технології у сучасній освіті
7364 Образ святого Георгія в поезії М. Цвєтаєвої
7363 Символіка небесних світил у ліриці І. Анненського

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
26 Інститут філології Кафедра української мови 0 5 21.05.2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
78 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2016
125 Лідерський модуль - document 15.04.2015
271 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
2625 Дидактичний модуль Інший модуль 27.10.2018
3753 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
988 Лекція для старшокласників міста Києва «Цікаве мовознавство» День відкритих дверей Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 12.10.2016 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
269 Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ) Інститут філології Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
331 Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
352 Інститут філології Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
3964 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокультурологія (5 курс) Магістр Денна 9 10 25 28.12.2018
5747 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокультурологія (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
360 Вступ до мовознавства: Сучасні стратегії розвитку лінгвістики Денна Бакалавр 2640 27.09.2016
364 Університетські студії: Вступ до мовознавства,Вступ до літературознавства,Я - студент,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2461 27.09.2016
379 Загальне мовознавство Денна Магістр 2641 27.09.2016
544 Українська мова у професійній комунікації, Ділова українська мова (Українська мова) Денна Бакалавр 0178 18.02.2016
556 Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокульторологія, Комунікативна лінгвістика Денна Магістр 0369 19.02.2016
560 Методологія і методи філологічних досліджень: Методологія і методи мовознавчих досліджень, Методологія і методи літературознавчи Денна Магістр 0367 18.02.2016
561 Науковий стиль української мови Денна Магістр 0188 18.02.2016
4153 Сучасні аспекти лінгвістики: Комунікативна лінгвістика, Лінгвокультурологія Денна Магістр 0419/17 02.02.2017
4154 Методологія і методи філологічних досліджень Денна Магістр 0420/17 02.02.2017
4755 Університетські студії Денна Бакалавр 0970/17 14.09.2017
5004 Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства Денна Бакалавр 1224/17 14.09.2017
5010 Загальне мовознавство Денна Магістр 1230/17 14.09.2017
5011 Загальне мовознавство Денна Магістр 1231/17 14.09.2017
6955 Методологія і методи філологічних досліджень Денна Магістр 0391/18 18.01.2018
6957 Сучасні аспекти лінгвістики Денна Магістр 0393/18 18.01.2018
6960 Методологія і методи філологічних досліджень Денна Магістр 0391/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
161 Кафедра української мови 4.7 20.05.2016
1404 Кафедра української мови 4,68 12.01.2017
2238 Кафедра української мови 4,75 27.12.2018
2798 Кафедра української мови 4,73 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
116 ФУб-1-16-4.0д I 3 5 2016
419 ФУб-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
71 Бречко Анастасія Олексіївна Інститут філології IV Гендерні дослідження II document 2020