Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка 2010 р.
Перелік місць роботи
Київський педагогічний коледж
Теми дисертацій (захищених)
"Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2018.04.02 15:20:31 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6942 Європейські цінності в Українській освіті: виклики та перспективи Етичні цінності студенства м. Запоріжжя document.pdf
6829 XI Міжнародна науково-практична конференція Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи Сформованість комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту м.Дрогобич document.PDF
6782 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Комунікативна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і спорту м. Київ document
6575 Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку суспільства Особистість у сучасному суспільстві м. Львів document.pdf
4242 Mіжнародна науково-практична конференція з питань здоров'я, фізичного виховання та спортивних перспектив та найкращих практик Комунікативна компетентність студентів м. Київ document
3457 Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі анохінських читань) Фізичне виховання у ВНЗ м.Київ document
3212 Mіжнародна науково-практична конференція з питань здоров'я, фізичного виховання та спортивних перспектив та найкращих практик Умови та чиннки комунікативної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту київ document
2411 психолінгвістика в сучасному світі комунікативна компетентність переяслав-хмельницький document.pdf
2412 науково-практичний семінар розвиток комунікативної компетентності київ document.pdf
1769 \ Психологічні основи професійного відбору фахівців центру екстреної медичної допомоги Вінниця document
2413 фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми та перспективи психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту київ document.pdf
366 Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту Комунікативна компетентність майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Переяслав-Хмельницький document
367 'Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах' Педагогічна технологія комплексного використання програм оздоровчого фітнесу у професійно-прикладної фізичної підготовки викладачів молодшої школи Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document
369 'Психолінгвістика в сучасному світі' 'Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості' м. Переяслав-Хмельницький document
370 Духовність у становленні та розвитку особистості Комунікативна компетентність особистості м. Івано-Франківськ document
368 'Психолінгвістика в сучасному світі' 'Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості' м. Переяслав-Хмельницький document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
37174 Age distribution of wrestlers participating in the world championships
35588 Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
23851 Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
11885 Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
35588 Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання
37024 Вплив мотивації футболістів аматорів на змагальну діяльність
36485 Рівні сформованості комунікативної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту
33511 Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера
31031 Розвиток комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту: емпіричне дослідження
25421 Комунікативна психолого-педагогічна компетентність майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту
21934 Психологічний супровід розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
19608 Особливості сформованості комунікативної компетентності та її складових у студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
19606 Психологічна характеристика комунікативної компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту: факторний аналіз
11885 Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання
8136 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
35624 Сучасний стан проблеми фахової підготовки майбутніх фітнес-тренерів в україні
27351 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23903 Умови та чинники комунікативної діяльності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту
17472 Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту
14011 Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів
11884 Педагогічна технологія комплексного використання програми оздоровчого фітнесу у професійно-прикладної фізичної підготовки викладачів молодшої школи
11885 Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання
4604 Мотиваційні фактори до рухової активності студентів ВНЗ
2171 Эффективные формы оздоровительной практики в управлении физическим состоянием и здоровьем студентов

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
72 Кафедра спорту та фітнесу - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
452 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 1.16 1.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lahktadyr

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
37

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник, лабораторія вікової психофізіології, головний
науковий співробітник Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН УкраїниПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ /19.00.07 – педагогічна та вікова психологія заочна 2012-2016 рр. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України document 2018

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
85 Спортивні ігри 12.11.16 1
166 Системна робота впродовж року 01.01.2017-20.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1167 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2100 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
2408 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2409 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3256 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
4897 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5361 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
514 Психологія здоров`я та основи здорового способу життя (4 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
830 Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5608 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Психологія здоров`я та основи здорового способу життя (4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
6066 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Акмеологія та аксіологія у фізичному вихованні та спорті (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6366 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інноваційні технології у фітнесі (3 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7868 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному вихованні і спорті (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7872 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні технології: Рекреаційні ігри (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7982 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Технології та види ”Спорту для всіх” (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8051 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8058 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8062 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8080 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8099 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8384 Педагогічний інститут Виробнича (педагогічна) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8758 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
591 Кафедра спорту та фітнесу 4,66 30.12.2016
1218 Кафедра спорту та фітнесу 4,81 12.01.2017
2063 Кафедра спорту та фітнесу 4,54 26.12.2018
2925 Кафедра спорту та фітнесу 4,43 28.12.2019
3827 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2020