Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка (1997)
Перелік місць роботи
2000 року закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Із 2000 року розпочала викладацьку діяльність.
2004 року на засіданні Вченої ради Інституту української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію.
Теми дисертацій (захищених)
Морфонологічні процеси у словозміні та словотворі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст.
Громадська активність
Відповідальна за соціальний проєкт Київського університету імені Бориса Грінченка "З Києвом і для Києва" від кафедри української мови

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2021.09.15 10:28:21 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5009 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Мова лемків як цінне лексикографічне джерело Київ document
3882 Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції нової української школи Мовна особистість І. Некрашевича на тлі староукраїнської доби кінця XVI –XVIIІ ст. Київ document
2951 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини ХVІ – першої половини ХVІІІ ст. м.Київ document
672 ІІ Міжнародна наукова конференція 'Мова: Класичне-модерне-постмодерне' Причини та умови виникнення консонантних альтернацій в історії української мови м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
9719 Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади
8914 Варіативність морфологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI– XVIІІ ст.

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
9719 Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади
8910 Особливості функціонування чергувань приголосних у процесах словозміни сучасної української літературної мови
8882 Аугментація та елізія у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII ст
8914 Варіативність морфологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI– XVIІІ ст.
8936 Статус морфонології в системі мовних рівнів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
9719 Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади
8884 Морфонологічні особливості словотворчих моделей іменника староукраїнської мови другої половини XVI – ХVIII ст.
639 Статус морфонології в системі мовних рівнів
1511 Консонантні альтернації в іменній словозміні староукраїнської мови другої половини XVI – XVIІІ ст.
36827 Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст.
5401 Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст.
754 Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці
8936 Статус морфонології в системі мовних рівнів

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
214 Інститут філології Кафедра української мови 0 1.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Rusachenko

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (3)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
69 Організатор/координатор з вересня 2016 по теперішній час 3
202 Розмовний клуб «Говоримо українською» упродовж року 2017 10
203 курси «Ділова українська мова для ветеранів АТО» вересень-грудень 2017 5

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
168 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
806 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1139 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2624 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3859 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4749 Інше Інший модуль document 07.09.2020
5251 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
995 XVІ Міжнародний конкурс з українсько мови імені Петра Яцика (участь у складі журі) Склад журі Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 04.12.2016 10

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
330 Українська діалектологія (2 курс, ФУб) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3728 Інститут філології Історія сучасної української мови: Українська діалектологія (2 курс) Бакалавр Денна 14 9 25 28.12.2018
7134 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7994 Інститут філології Українська мова в ЗМК: Українська мова в медіа (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8004 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8482 Інститут філології Історія української мови: Українська діалектологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8790 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
365 Кафедра української мови 4,57 29.12.2016
1396 Кафедра української мови 4,76 12.01.2017
2229 Кафедра української мови 4,63 27.12.2018
2744 Кафедра української мови 4,61 28.12.2019
4012 Кафедра української мови 4,71 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
114 ФУб-2-14-4.0д III 3 5 2016
420 ФУб-1-14-4.0д IV 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
19 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017
244 VІІІ Міжнародний мовно- літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка м. Київ 20.12.2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
11 Ткачук Юлія Ярославівна I XVІІІ Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика Не зазначено - 2017
12 Дячук Валерія Андріївна II VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Не зазначено - 2017
13 Чередніченко Анастасія Михайлівна III VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Не зазначено - 2017