Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
81 4 1 2021.09.15 11:09:17 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5978 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (13–14 листопада 2020 р., м. Київ) Електронна (digital) реклама в Європейському Союзі 2015–2019 рр.: основні методи й результати досліджень м. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29401 Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
12330 Вплив Г. Маккіндера на формування східного кордону Польщі: 1919-1920 рр.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
33116 Перейменування вулиць в українських обласних центрах у 2010–2019 рр.: наступи й компроміси
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
22533 Граматичні особливості абревіатури “PR”(public relations) в українcькій мові
22534 Методика підготовки спеціалістів зі зв’язків з громадськістю: польський досвід
15655 Уточнення наслідків куренівської катастрофи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33366 Електронна (digital) реклама в Європейському Союзі 2015–2019 рр.: основні методи й результати досліджень
33367 Наукова література 2010-х років про теорію і практику реклами та зв’язків з громадськістю
16259 Використання української “Вікіпедії” у зв’язках з громадськістю
13074 Україна в польських концепціях міжмор’я: 1921–1946 рр.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
186 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 57221959428 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221959428&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
164 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 2.37 2.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Illia_Afanasiev

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
252 Educational project American Experience of Advertising and PR Посольство США в Україні Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
856 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1393 Фаховий модуль (стажування) - document 23.02.2017
3190 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3952 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4814 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
574 Круглий стіл «Гідність та свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» Круглий стіл Університет Грінченка 21.11.2016 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
116 Інтерактив упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 18 Не зазначено 17.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
280 Історія PR (1 курс, РЗГ) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
466 Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
535 Психологія та соціологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
728 Аналітика інформаційного середовища (5 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2020 251 12.05.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5190 Інститут журналістики Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 7 5 10 27.12.2019
6077 Інститут журналістики Аналітика інформаційного середовища (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
6266 Інститут журналістики Друкована рекламна продукція (5-6 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6481 Інститут журналістики Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8229 Інститут журналістики Психологія та соціологія комунікації: Психологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
556 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,73 30.12.2016
926 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,63 12.01.2017
1794 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,59 26.12.2018
2605 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,51 28.12.2019
3411 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,56 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
22 Коваль Вікторія Вікторівна III Соціальні комунікації I 2017
52 Павлів Катерина Андріївна III Журналістика I 2018

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою (2)

ID Підрозділ Кафедра Дата рішення ВР № протоколу
1 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 19.09.2019 7
4 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 24.09.2020 8