Додаткові відомості

Освіта
У 1977 році закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання», присвоєно кваліфікацію вихователя дитячого садка. У 1982 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», присвоєно кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню.
Перелік місць роботи
1977-1978 рр. – вихователь гарнізонного дитячого садка № 8 м. Черкаси.
1982-1987 рр. – вихователь дошкільного закладу № 678 виробничого об’єднання «Київський радіозавод».
1987-1992 рр. – вихователь-методист дошкільного закладу № 535 Дніпровського р-ну м. Києва.
Протягом 1992-2006 рр. працювала викладачем Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського.
2007 р. – заступник директора з виробничої практики Київського педагогічного коледжу
ім. К.Д. Ушинського.
З 2008 р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка спочатку на посаді керівника відділу педагогічної практики, потім – викладача, старшого викладача.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2019.12.10 10:12:51 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4386 Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків" ІКТ як засіб забезпечення комунікації в перебігу педагогічної практики\ Київський університет імені Бориса Грінченка document
4385 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Формування професійної компетентності майбутніх фахівців під час педагогічних практик Суми document
2522 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи» Пріоритет цінностей у підготовці майбутніх учителів початкової школи КУ імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
27968 Впровадження ідей діяльнісного підходу у програмово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.)
22115 Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
15743 Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
7052 Реалізація морально-етичного потенціалу творів Бориса Грінченка у процесі підготовки вчителя початкової школи
2802 Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих
2807 Підготовка студентів до творчої педагогічної діяльності в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
162 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 0 5 28.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Demianenko

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
41 Модератор соціального проекту від кафедри педагогіки та психології 2016 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
179 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
417 Лідерський модуль - document 07.05.2015
951 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
2723 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2879 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3119 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
655 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1271 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16024 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
291 Педагогіка (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
416 Педагогіка (4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
426 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
165 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ММб) Бакалавр Денна 6 не оцінено 25.11.2016
3816 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 10 28.12.2018
3883 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 не оцінено 28.12.2018
4157 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (4 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 5 не оцінено 03.12.2019
4508 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 03.12.2019

Затверджені робочі програми (22)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
9 Психологія педагогічна Денна Бакалавр 3406 27.09.2016
21 Педагогічна практика (навчальна) в групах раннього віку Денна Бакалавр 1551 29.01.2016
821 Педагогіка Денна Бакалавр 0330 09.02.2016
828 Теорія та методика виховання Денна Бакалавр 0872 09.02.2016
830 Педагогіка загальна Денна Бакалавр 0334 09.02.2016
835 Педагогічна творчість Денна Бакалавр 0322 09.02.2016
842 Теорія та методика виховання Денна Бакалавр 0331 09.02.2016
3021 Педагогіка (інтегрований курс) Денна Бакалавр 2681 27.09.2016
3037 Педагогічна творчість Денна Бакалавр 2981 27.09.2016
3041 Теорія та методика виховання Денна Бакалавр 2988 27.09.2016
4056 Психологія педагогічна Денна Бакалавр 0322/17 02.02.2017
4060 Педагогіка Денна Бакалавр 0326/17 02.02.2017
4062 Теорія та методика виховання Денна Бакалавр 0328/17 02.02.2017
4072 Педагогічна творчість Денна Бакалавр 0338/17 02.02.2017
4675 Педагогічна творчість Денна Бакалавр 0889/17 07.09.2017
4678 Педагогіка Денна Бакалавр 0892/17 07.09.2017
4679 Педагогіка Денна Бакалавр 0893/17 07.09.2017
6738 Педагогіка Денна Бакалавр 0173/18 15.01.2018
7225 Навчальна (пропедевтична) практика Денна Бакалавр 0660/18 15.01.2018
7227 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0661/18 08.02.2018
7229 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0662/18 15.01.2018
7231 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0664/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
616 Кафедра педагогіки та психології 4,79 30.12.2016
1076 Кафедра педагогіки та психології 4,70 12.01.2017
1928 Кафедра педагогіки та психології 4,81 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
28 ДОб-1-15-2.0д IV 1 - 2016