Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2000 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
38 3 1 2021.09.20 10:27:18 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5486 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Реалізація педагогічного партнерства в ЗДО за оновленою програмою "Дитина 2020" в Київ document
4473 Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХі століття: виклики, проблеми, перспективи" Підготовка до організації педагогічного партнерства в закладах освіти як передумова успішної самореалізації майбутніх педагогів Суми document
4474 Uczestniczyla w IX Miedzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji naukowej Dylematy Wspolczesnej Edukacji "Zaburzenia w procesie edukacji" "Zaburzenia w procesie edukacji" Польща document
3140 CONTEMPORARY VIEW ON GIFTEDNESS AND TALENT DEVELOPMENT Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Інститут обдарованої дитини НАПН України document
996 Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі віку Формування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами моделювання казки м. Мелітополь document
2498 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи професійна підготовка вихователів ДНЗ до формування базових цінностей дитини Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
35953 Педагогічні умови формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобом української казки
31887 Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
34263 Increasing students’ motivation to learn at tertiary educational institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
36655 Цифрова візуалізація сторітелінгу як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів
32278 Сутність, структура та зміст підготовки до формування професійної компетентності майбутніх вихователів (на матеріалі змістового модулю «Педагогічне партнерство»)
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
26480 Проблема формування трудових навичок у дітей старшого дошкільного віку
24013 Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи
22725 Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини
19444 Формування читацької культури сучасного вихователя
16196 Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
18513 Проблема формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих у контексті історико-теоретичного аналізу

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
36655 Цифрова візуалізація сторітелінгу як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів
31749 Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу
35317 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
26445 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського
21205 Модель внутрішньосімейних стосунків в українській казці
12188 Підготовка майбутніх вихователів до формування моральних цінностей у дітей 5-го року життя засобами казки
7837 ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ
2882 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
36545 Вплив казки на формування особистості дитини
2886 Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект
2885 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
2776 Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті
2884 ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ
2881 ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ
2887 Філософські виміри краси людського вчинку
2810 Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
145 Кафедра педагогіки та психології 57218775899 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218775899&eid=2-s2.0-85090255184

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
122 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Antonina_Karnaukhova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
44 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського фахове службова 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
186 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 40

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
10 Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, денна, 13.00.08 – дошкільна педагогіка Інститут проблем виховання НАПН України, Д 26.454.01 - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
42 Модератор соціального проекту від кафедри педагогіки та психології 2016 3
204 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
180 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
405 Лідерський модуль - document 07.05.2015
926 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2011 Дослідницький модуль - images.pdf 20.12.2017
2022 Інше - document 29.12.2017
2661 Інше Інший модуль document 04.12.2018
3061 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3306 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3573 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.07.2019
3957 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4232 інше Інший модуль Карнаухова сертифікат.pdf 29.05.2020
5175 інше Інший модуль document 09.02.2021
5176 інше Інший модуль document 24.04.2021
5285 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
170 Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
642 Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
729 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020
750 Інклюзивна освіта (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020
844 Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
176 Педагогічний інститут Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
271 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 26.11.2016
5430 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 10 27.12.2019
6342 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
6344 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
6673 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6875 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7616 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
7693 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8196 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
8609 Педагогічний інститут Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8624 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8652 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8658 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
618 Кафедра педагогіки та психології 4,70 30.12.2016
1142 Кафедра педагогіки та психології 4,76 12.01.2017
1995 Кафедра педагогіки та психології 4,39 26.12.2018
2496 Кафедра педагогіки та психології 4,57 28.12.2019
3740 Кафедра педагогіки та психології 4,81 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
18 ПОб-2-14-4.0д III 1 - 2016
378 ПОб -2-14-4.0д IV 5 5 2017