Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2000 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 2 0 2018.01.23 09:59:01 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3140 CONTEMPORARY VIEW ON GIFTEDNESS AND TALENT DEVELOPMENT Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Інститут обдарованої дитини НАПН України document
996 Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі віку Формування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами моделювання казки м. Мелітополь document
2498 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи професійна підготовка вихователів ДНЗ до формування базових цінностей дитини Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
26480 Проблема формування трудових навичок у дітей старшого дошкільного віку
24013 Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи
22725 Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини
19444 Формування читацької культури сучасного вихователя
16196 Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
18513 Проблема формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих у контексті історико-теоретичного аналізу

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
26445 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського
21205 Модель внутрішньосімейних стосунків в українській казці
12188 Підготовка майбутніх вихователів до формування моральних цінностей у дітей 5-го року життя засобами казки
7837 ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ
2882 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
2886 Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект
2885 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
2776 Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті
2884 ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ
2881 ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ
2887 Філософські виміри краси людського вчинку
2810 Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
44 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського фахове службова 2018

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
10 Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, денна, 13.00.08 – дошкільна педагогіка Інститут проблем виховання НАПН України, Д 26.454.01 - 2016

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
42 Модератор соціального проекту від кафедри педагогіки та психології 2016 3
204 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
180 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
405 Лідерський модуль - document 07.05.2015
926 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2011 Дослідницький модуль - images.pdf 20.12.2017
2022 Інше - document 29.12.2017
2661 Інше Інший модуль document 04.12.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
170 Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
176 Педагогічний інститут Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Магістр Денна 4 не оцінено не оцінено 25.11.2016
271 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 3 не оцінено не оцінено 26.11.2016

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
839 Психологія сім`ї Денна Бакалавр 0326 09.02.2016
846 Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Денна Бакалавр 0325 09.02.2016
847 Сучасні системи дошкільної освіти Денна Бакалавр 0323 09.02.2016
854 Соціальна психологія Денна Молодший спеціаліст 0252 09.02.2016
3035 Сучасні системи дошкільної освіти Денна Бакалавр 2976 27.09.2016
3036 Технологія роботи соціального гувернера Денна Бакалавр 2977 27.09.2016
3043 Педагогіка сімейного виховання Денна Бакалавр 2986 27.09.2016
4066 Адаптивні технології особистісного розвитку дітей Денна Бакалавр 0332/17 02.02.2017
4067 Сучасні системи дошкільної освіти Денна Бакалавр 0333/17 02.02.2017
4068 Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Денна Бакалавр 0334/17 02.02.2017
4669 Сучасні системи дошкільної освіти Денна Бакалавр 0883/17 07.09.2017
6744 Сучасні системи дошкільної освіти Денна Бакалавр 0179/18 15.01.2018
6750 Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Денна Бакалавр 0185/15 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
618 Кафедра педагогіки та психології 4,70 30.12.2016
1142 Кафедра педагогіки та психології 4,76 12.01.2017
1995 Кафедра педагогіки та психології 4,39 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
18 ПОб-2-14-4.0д III 1 - 2016
378 ПОб -2-14-4.0д IV 5 5 2017