Додаткові відомості

Освіта
1972-1977 рр. - історико-правовий факультет Далекосхідного університету (м. Владивосток) кваліфікація «викладач історії та суспільствознавства».
1982-1986 рр. – аспірантура філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченко, кафедра політичної історії.
1988 р. - захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Раді Київського університету Т.Г.Шевченка (диплом кандидата історичних наук).
Перелік місць роботи
1977-1988 рр. - Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському університеті Т.Г.Шевченко (завідуючий аспірантурою, докторантурою та консультпунктом).
1988-1994 рр. - доцент кафедри економічних та суспільних наук Київського педагогічного інституту іноземних мов.
1994-2003 рр. - декан і професор кафедри гуманітарних наук Фінансового інституту «Ажіо».
2003-2013 рр. - декан і професор кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін Київського економічного інституту менеджменту («ЕКОМЕН»).
2014 р. – член-кореспондент Української Академії Акмеології
Теми дисертацій (захищених)
Політична система Великобританії у 1977-1987 рр.
Громадська активність
Відповідальний за міжнародні проекти кафедри. Виграний грант та підписаний договір з Вишеградським фондом за проектом ID № 21720008 "Компетентність викладача вищої школи в добу змін" на період з 01.01.2018 до 31.12.2018

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2021.09.23 10:19:51 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5840 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої школи" - Київ document.pdf
5697 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації "Розвиток елементарних основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку" Київ document
5655 Всеукраїнський науковий онлай-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" - Київ document.pdf
5656 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" - Київ document.pdf
4732 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Розвиток внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності в умовах міжкультурної інтеграції Київ document.pdf
3713 "Компетенція викладача вищої школи у добу змін" - Київ document
3712 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти " "Аналіз соціально-особистісного профілю компетенцій викладачів вищої школи (за результатами дослідження з проекту Міжнародного Вишеградського фонду) " Київ document
2052 "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Трансформація компетенцій педагога в сучасному динамічному світі: акмеологічний аспект проблеми Київ document
2443 Проблеми сучасного підручника Актуальні проблеми підготовки підручника з Gender Study для студентів вищої школи Київ, Академія Педагогічних Наук України document
2444 "Освітологічні дебати - 2017" Гендерна політика вищої освіти в Україні (експертна оцінка) Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
521 Акмеологія: наука XXI століття Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості Київський університет імені Бориса Грінченка document
517 Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів Зруйнування гендерних стереотипів як елемент толерантності сучасної культури Київ document
512 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки Київ document
513 Становлення та розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти Тенденції гендерного виховання в українській етнопедагогіці та проблеми розвитку особистості у вищій школі Житомир document
514 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри Завдання гендерної педагогіки у підготовці педагогів вищої кваліфікації Київ document
520 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Проблема творчої обдарованості: гендерний аспект Чернігів document
516 Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства Гендерна соціалізація сучасної людини як субь'єкта соціальної життєдіяльності Київ document
515 П'яті сіверянські соціально-психологічні читання Гендерні аспекти професійного розвитку особистості майбутніх фахівців у сучасному університеті Чернігів document
519 «Розвиток вищої освіти у ХХІ столітті» Процес глобалізації та вища освіта в Україні Зальцбург, Австрія document
518 «Розв’язання етнічних та релігійних конфліктів в Європі» Проблема альтернативної військової служби в Україні Будапешт, Угорщина document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
27958 High school teacher competence in change
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
15458 Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
26962 Вивчення компетенції викладача вищої школи в Україні: діагностика та аналітика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
36918 Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни «Освітологія»)
37073 Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті
31760 Academic staff`s social-personal dominant activity
32791 Гендерна освіта та гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку як соціально-психологічна та педагогічна проблема
30705 Напрями досліджень в галузі освіти в сучасних університетах світу: аналітичний огляд
32771 Наукові дослідження в галузі освіти як умова забезпечення якості навчання в університетах світу
29423 Вирішення проблем ігрової діяльності в українській педагогічній науці: останнє десятиліття
29433 Методичні засади гендерного виховання дітей дошкільного віку
26147 Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі
25611 Сучасні вимоги до змін у компетенціях викладача вищої школи як важливий чинник розвитку акме-особистості
15458 Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
36918 Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни «Освітологія»)
37073 Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті
31732 Андрагогічні принципи освіти дорослих та забезпечення якості неперервної педагогічної освіти
32771 Наукові дослідження в галузі освіти як умова забезпечення якості навчання в університетах світу
29446 Педагогіка підприємства як необхідна складова формування сучасного компетентнісного фахівця
26145 Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії
22433 Педагогіка підприємництва: вивчення досвід та перспективи в Україні
22009 Проблеми створення підручника з гендерних студій для студентів вищих навчальних закладів
18431 Вплив гендерної педагогіки на формування критичного мислення у міждисциплінарному аспекті
12328 Гендерні аспекти розвитку особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі
7440 Гендерні аспекти розвитку особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі
6733 Концептуальні підходи до аналізу фінансових криз у вітчизняній літературі: філософсько-соціальний аспект

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
32794 Розвиток елементарних основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку
14341 Руйнування гендерних стереотипів як елемент толерантності сучасної культури
13832 Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки
11229 Традиції гендерного виховання в українській етнопедагогіці та проблеми розвитку особистості у вищій школі
4913 Розвиток особистості студентської молоді (європейський досвід)
12328 Гендерні аспекти розвитку особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі
12326 Гендерна педагогіка як елемент змісту професійної підготовки викладача вищої школи
6743 Роль особистості у відношеннях з державою

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (1)

ID Назва Рік
32791 Гендерна освіта та гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку як соціально-психологічна та педагогічна проблема

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
22 Кафедра теорії та історії педагогіки 57208211885 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208211885&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
137 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 0 2.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Melnychenko2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
110 High School Teacher Competence in Change монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27958/ 2020

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
23 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 30.05.2019 р. Співкоординатор

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
601 Розвиток підприємницької компетентності: університетські практики Міжнародний Вишеградський Фонд. Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
59 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
938 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1246 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
1247 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1922 Інше - document 06.12.2017
2302 Інше Інший модуль document 17.10.2015
3650 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3839 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
99 Школа успішного педагога упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 23 Не зазначено 26.10.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6934 Культурологія. Посібник для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки, галузь знань "Економіка та підприємництво", "Менеджмент"

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
6930 Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення та підготовки до практичних занять для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки всіх форм навчання
6933 Філософія. Опорний конспект лекцій для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки всіх форм навчання
6934 Культурологія. Посібник для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки, галузь знань "Економіка та підприємництво", "Менеджмент"

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
183 Гендерна педагогіка (6 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
563 Освітологія (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6015 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 27.12.2019
6092 Педагогічний інститут Андрагогіка (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6750 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6751 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6752 Педагогічний інститут Освітологія (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8564 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 31.12.2020
8642 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8662 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
602 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,91 30.12.2016
1272 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,83 12.01.2017
2113 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,71 27.12.2018
2577 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,89 28.12.2019
3886 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,90 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
54 Шеліган Оксана Назарівна V Гендерні дослідження I 2018