Додаткові відомості

Освіта

Київське державне музичне училище імені Р.М.Гліера, 1981

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1990 р.

Перелік місць роботи
ДНЗ № 148; Слав'янська гімназія; Фаховий коледж "Універсум";
Теми дисертацій (захищених)
"Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування"
Громадська активність
Соціальний проект "З Києвом і для Києва";
Керівник вокального ансамблю "Коледжане"

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
41 4 0 2021.10.15 11:16:55 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6421 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ МИСТЕЦТВА Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти document.pdf
6420 Науково-практичний семінар МИСТЕЦЬКА ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ Застосування методів ( технологій) для формування вокально-хорових навичок у дітей» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» document.pdf
6343 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Формування методичної компетентності студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document
6422 Всеукраїнський онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для науковців слухач за підтримки Міністерства освіти і науки України та Компанії Google Україна. document.docx
4892 Sciences and technologies in the United States and Europe, Cibunet Publishing, NY: Woodlawn, 2017. - No.9. Teriaieva L.А. Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers. New York, USA document.pdf
4889 Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування Житомир document.pdf
4888 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Теряєва Л.А. Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування Київ, ун-т ім. Б. Грінченка document.pdf
4885 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики: категоріальний аналіз проблеми Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document.pdf
4886 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф. Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
32554 Оцінювання ефективності застосування методів, форм, видів та засобів навчання на заняттях з хорового диригування
32545 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
22647 Педагогічні умови та інноваційні технології в процесі вивчення дисципліни «Хорове диригування»

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
32554 Оцінювання ефективності застосування методів, форм, видів та засобів навчання на заняттях з хорового диригування
32545 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
29263 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
29906 Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
22996 Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
22997 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва
22651 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва
17877 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на основі сучасних методів модульного навчання
29393 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на основі модульного навчання
16813 Міждисциплінарні зв'язки у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики
17889 Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки
16863 Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки
16877 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
34478 Мультимедійні технології - засіб ефективності сучасного уроку мистецтва
29270 Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування
29089 Эфективність форм, методів, засобів та видів навчання в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів музики
22998 Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers
14490 Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
16812 Інноваційні принципи навчання у формуванні метод компетентності майбутніх учителів муз на заняттях з хор диригування
29913 Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
5240 Формування методичної компетентності майбутніх вчителів музики: категоріальний аналіз проблеми
29950 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики: категоріальний аналіз проблеми
29943 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики: категоріальний аналіз проблеми
29948 Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема
9965 Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема
17724 Розучування нової пісні на музичних заняттях з дошкільниками
17896 Дитячий оркестр у дошкільному закладі

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
392 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії 0 1.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Teraeva

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
188 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32545/ 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
52

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри музикознавства
та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету  імені Бориса Грінченка

«Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування» / спеціальність 13.00.02  теорія та методика музичного навчання. Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура, заочна форма навчання з 01.11.2013р. по 31.10.2017р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. document 2019

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3171 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.04.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
29282 Методичні рекомендації до формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування/ Л.А.Теряєва.
17848 Робоча програма навчальної дисципліни "Хорове диригування" (!-2 курси)
8418 РОЗУЧУВАННЯ НОВОЇ ПІСНІ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
8417 ДИТЯЧИЙ ОРКЕСТР У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
344 Фаховий коледж «Універсум» 4,10 23.12.2016
898 ЦК музики і хореографії 4,20 29.12.2017
1760 ЦК музики і хореографії 4,41 22.12.2018
3087 ЦК музики і хореографії 4,51 28.12.2019
3574 ЦК музики і хореографії 4,80 28.12.2020