Додаткові відомості

Освіта
У 2009 році закінчила НПУ ім.М.П.Драгоманова
Перелік місць роботи
Керівник хорового колективу 10 років
Теми дисертацій (захищених)
Методика формування музично-слухової активності майбутніх вчителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
Громадська активність
Керівник хорового колективу м.Ірпінь

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2020.12.30 23:51:51 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6371 «КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ РОБОТА НАД АНСАМБЛЕМ В НАВЧАЛЬНОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ Київ document
5817 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освітиї Формування духовності учасників навчального хорового колективу Київ document
5580 Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи Результати констатувального експерименту з дослідження проблеми формування музично-слухової активності Кам'янець-Подільський document
5582 Професійна мистецька освіта і художня культура XXI століття аналіз формувального експерименту з дослідження проблеми формування музично-слухової активності Київ document
5581 Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах Організаційні методи формування музично-слухової активності Житомир document
5583 Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах Спів та його функції в музичному розвитку дитини (науковий керівник) Житомир document
4814 Сучасні стратегії в педагогічній освіті Постать диригента навчального хорового колективу Київ document
4810 Освітній хаб ' Київ document
4809 Професійна мистецька освіта XXI століття ' Київ document
4812 Експерементальні та теоретичні дослідження у сучасних науках Хоровий колектив Суми document
4811 Актуальні проблеми мистецької освіти Педагогічні умови формування музично-слухової активності Київ document
4813 Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія , практика особливості формування музично-слухової активності Київ document
2841 THE INFLUENCE OF CHORAL PERFOMANCE ON THE ARTISTIC AND COMMUNICATIVE PROCESS The influence of choral perfomance on the artistic and communicative peonces Грузія document
1382 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Хорове виконавство як художньо-комунікативний процес Київ. ун-т ім. Б.Грінченка document
1381 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Духовна хорова музика в репертуарі навального хорового колективу Переялав-Хмельницький document.pdf
1383 Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем виховання і освіти музично-слухова активність майбутнього вчителя музики в навчальному хоровому колективі Харків document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33485 Метод фазового формування вокального звуку на заняттях навчального хорового колективу
28216 Choir perfomance as an artistic process
28220 Організаційні методи формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
20662 Особливості слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
23213 Choir perfomance as an artistic process

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
31348 Постать диригента навчального хорового колективу
28219 Експерементальна перевірка ефективності методики формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
23078 Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
20662 Особливості слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
35922 Формування інтересу до хорового співу молодших школярів
33117 Організаційні методи формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
33160 Результати констатувального експерименту з дослідження проблеми формування музично- слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва
28222 Педагогічні умови формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
14445 Специфіка слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
300 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії 0 0.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kifenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
155 Постать диригента навчального хорового колективу фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31348/ 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
53
Олексюк Ольга Миколаївна, доктор
педагогічних наук, професор  київського
університету імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри музикознавства та музичної освітиМетодика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі Київський Університет імені Бориса Грінченка, заочна форма навчання з 2014-2018 рр. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка document 2019

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
591 Стажування - document 18.06.2014

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
153 "Консонанс" З 2017 року (1 раз на місяць) 18 %presentation_level_university% 24.11.2020

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
99 вокальний ансамбль "Cantabile" 2020 рік 10 Університетський 27.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18144 Робоча навчальна програма "Хорознавство та хорове аранжування" спеціальності "музичне мистецтво" групи 4мм

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
347 Фаховий коледж «Універсум» 3,64 23.12.2016
813 ЦК музики і хореографії 3,96 28.12.2017
1675 ЦК музики і хореографії 4,25 22.12.2018
2684 ЦК музики і хореографії 4,17 28.12.2019
3449 ЦК музики і хореографії 4,76 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
78 Урочистості з нагоди вручення дипломів молодшим спеціалістамlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 29.06.2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
119 Вдовенко Олександра Фаховий коледж «Універсум» IV VII Міжнародний конкурс імені Анатолія Авдієвського «Як серцю виспівать себе» м.Київ 2020 Всеукраїнський III document
120 Ансамбль «Amoroso» Фаховий коледж «Універсум» IV VII Міжнародний конкурс імені Анатолія Авдієвського «Як серцю виспівать себе» м.Київ 2020 Всеукраїнський II document
[E] error 1024 (String 'presentation_level_university' in 'uk' does not exist) in core/Language.php on line 79