Додаткові відомості

Освіта
Київський державний інститут культури, 1992, диплом з відзнакою
Перелік місць роботи
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2000-2014
Теми дисертацій (захищених)
Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація", членський квиток № 999.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 3 0 2019.10.16 10:01:30 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3799 Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні Сертифікат учасника "День Жана Моне: Як успішно впроваджувати проект Жан Моне" Київ document.pdf
3797 Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції Практико-орієнтована підготовка сучасних менеджерів організацій бібліотечно-інформаційної галузі Біла Церква document.pdf
3796 Бібліотека. Книга. Наука Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Київ document.pdf
3798 Бренд освітньої установи: від задуму до популярності Участь у тренінгах "Розробка та підтримка веб-сайту освітньої установи", "Брендинг", "Медіабезпека та медіаграмотність" Київ document.pdf
2850 Партнерство – розвиток – дія Професіоналізація студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» через професійно-освітні програми Української бібліотечної асоціації м. Київ document.pdf
2849 Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» м. Київ document.pdf
2848 Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна м. Київ document.pdf
2847 Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір Електронні ресурси кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики у системі професійних комунікацій м. Київ document.pdf
2846 Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Виїзна секція у м. Києві 26.05.2017 document.pdf
1377 ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі Викладання "Організації та економіки видавничої справи" для студентів напряму 6.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія " у Київському університеті імені Бориса Грінченка" Київ document.PDF
1376 Всеукраїнська науково-практична конференція та конференція УБА "Українська бібліотечна асоціація: пошук майбутнього" Організація практико-орієнтованого навчання студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Київ document.PDF
1375 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" Нові інформаційні продукти та послуги бібліотек Київ document
1374 Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування інформаційного простору" Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Київ document.PDF
1373 Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" Неформальні комунікаційні процеси в структурі галузевої професійної комунікації Київ document.PDF
982 Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації Сучасні тенденції щодо підготовки студентів бібліотечно-інформаційного напряму у Київському університеті імені Бориса Грінченка м. Київ document
983 Бібліотека у цифровому медіасвіті Відповідальний секретар та укладач збірника матеріалів конференції м. Київ document
981 VI Львівський бібліотечний форум 'Бібліотек@ - стратегія розвитку' Практична підготовка студентів напряму 6.020102 'Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія' у Київському університеті імені Бориса Грінченка м. Львів document
985 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Бібліотек@ - територія єдності' Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки 'Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія' м. Київ document
984 Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинетальний діалог інтелектуалів Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
25915 Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
25923 Професійна періодика як джерело бібліотечно-інформаційних інновацій
25922 Програмні результати вивчення дисципліни «Наукові комунікації» в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів
23620 Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
25992 Інструменти маркетингових комунікацій бібліотек
23621 Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка
25919 Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка
22913 «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна
24461 Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті
20139 Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка
20772 Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України
20458 Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації
22037 Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
15603 Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
15607 Викладання «Бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
18550 Викладання «Організації та економіки видавничої справи» для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
11006 Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
11004 Практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
7936 Бібліотечно-інформаційні інновації на сторінках професійної періодики
11000 Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері
4916 Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері
7934 Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
7996 Формальні професійні комунікації у книжковій галузі
10998 Дещо про видавничу діяльність Івана Калиновича (за матеріалами «Бібліологічних вістей»)

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
38 Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23620/ 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1106 Фаховий модуль (стажування) - document 20.04.2016
1144 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1347 Модуль з ІКТ - Серт_Сошинська_ЕНК.pdf 30.06.2016
3266 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
610 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» Конференція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.09.2016 2
1059 ІІІ Студентська інтернет-конференція «Інформація. Наука. Бібліотека. Весна» Конференція Університет Грінченка 06.04.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
270 Організація книгорозповсюдження (3 курс, КББ) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
351 Наукові комунікації: Наука як інформаційний процес (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
352 Наукові комунікації: Система і канали наукових комунікацій (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
353 Наукові комунікації: Наукова інформація (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
354 Наукові комунікації: Науково-інформаційна діяльність (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
501 Наукові комунікації (5 курс, ІБА, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
667 Інститут журналістики Організація книгорозповсюдження (3 курс, КББ) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
3634 Інститут журналістики Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 6 8 не оцінено 28.12.2018
3664 Інститут журналістики Електронна комерція (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 11 7 не оцінено 28.12.2018
3739 Інститут журналістики Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 4 9 не оцінено 28.12.2018
3743 Інститут журналістики Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі (3,4 курс) Бакалавр Денна 5 9 не оцінено 28.12.2018
3780 Інститут журналістики Наукові комунікації (5 курс) Магістр Денна 7 10 25 28.12.2018
3781 Інститут журналістики Наукові студії (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 3 10 не оцінено 28.12.2018
3792 Інститут журналістики Організація і економіка видавничої справи (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 7 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3793 Інститут журналістики Організація книгорозповсюдження (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 8 10 25 28.12.2018
3846 Інститут журналістики Практикум підприємництва у видавничій справі (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 3 10 не оцінено 28.12.2018
3860 Інститут журналістики Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ (3 курс) Бакалавр Денна 4 10 не оцінено 28.12.2018
3984 Інститут журналістики Теорія документно-інформаційних потоків: Документно-інформаційні потоки і масиви (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 13 не оцінено не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (35)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
680 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів Денна Бакалавр 1712 27.09.2016
688 Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність Денна Бакалавр 1717 27.09.2016
692 Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Денна Бакалавр 1711 27.09.2016
696 Аналітико-синтетична обробка документів Денна Бакалавр 1708 27.09.2016
701 Наукові комунікації Денна Магістр 1726 27.09.2016
708 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів Денна Бакалавр 0120 16.02.2016
729 Бібліотечний менеджмент і маркетинг Денна Бакалавр 0124 16.02.2016
730 Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Денна Бакалавр 0129 16.02.2016
731 Організація книгорозповсюдження Денна Бакалавр 0133 16.02.2016
751 Організація і економіка видавничої справи Денна Бакалавр 0094 09.02.2016
763 Маркетинг і промоція видань Денна Бакалавр 0134 16.02.2016
1874 Виробнича практика (організаційна) Денна Бакалавр 2711 27.09.2016
1875 Виробнича практика Денна Магістр 2712 27.09.2016
3868 Організація і економіка видавничої справи Денна Бакалавр 0133/17 03.02.2017
3870 Організація книгорозповсюдження Денна Бакалавр 0135/17 03.02.2017
3871 Аналітико-синтетична обробка документів Денна Бакалавр 0136/17 03.02.2017
3873 Бібліотечний менеджмент і маркетинг Денна Бакалавр 0138/17 03.02.2017
3878 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів Денна Бакалавр 0143/17 03.02.2017
4540 Виробнича (технологічна) практика Денна Бакалавр 0776/17 02.02.2017
4541 Навчальна (бібліотечна) практика Денна Бакалавр 0777/17 02.02.2017
4549 Практика зі спеціалізації Денна Бакалавр 0785/17 02.02.2017
4888 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів Денна Бакалавр 1106/17 04.09.2017
4891 Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Денна Бакалавр 1109/17 04.09.2017
4893 Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек Денна Бакалавр 1111/17 04.09.2017
4899 Наукові комунікації Денна Магістр 1117/17 04.09.2017
5112 Аналітико-синтетична обробка документів Денна Бакалавр 1332/17 04.09.2017
5954 Виробнича практика Денна Магістр 2397/17 04.09.2017
5955 Виробнича (організаційна) практика Денна Бакалавр 2396/17 04.09.2017
6103 Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ Денна Бакалавр 1888/17 04.09.2017
6706 Організація і економіка видавничої справи Денна Бакалавр 0141/18 26.01.2018
6711 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів Денна Бакалавр 0146/18 26.01.2018
6939 Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі Денна Бакалавр 0374/18 26.01.2018
6940 Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ Денна Бакалавр 0375/18 26.01.2018
7249 Виробнича технологічна практика Денна Бакалавр 0682/18 26.01.2018
7268 Навчальна (бібліотечна) практика Денна Бакалавр 0701/18 26.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
179 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4.1 20.05.2016
1440 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,50 12.01.2017
2283 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,74 27.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
61 ІБАб-1-16-4.0д I 3 5 2016
604 ІБАб-1-16-4.0д II 5 5 2017