Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний університет імена Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка кафедра культурології та кіно-, телемистецтва
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів
Громадська активність
наповнення сайту кафедри журналістики та нових медіа, http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-..., заступник завідувача з соціально-гуманітарних питань

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 3 0 2021.09.23 10:36:42 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6235 Грінченкознавство : проблематика і перспектива досліджень АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ БОРИСА ГРІНЧЕНКА: СПЕЦИФІКА МЕДІЙНОЇ РЕЦЕПЦІЇ Київ, Університет Грінченка document.pdf
6233 МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ Імплементація в журналістську освіту європейських практики та Директив ЄС з регулювання впливу аудіовізуального контенту Київ document.pdf
6234 Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2020 р.) Специфіка впливу аудіовізуального контенту на «людину медійну» https://knute.edu.ua/file/MTIyMzc=/baa8ee02a63764b6b4567b4766abb414.pdf#page=163 Київ, КНТЕУ document.pdf
4843 Журналістика та реклама : вектори взаємодії Storytelling transmeia в аудіовізуальному контенті Київ КНТЕУ document
4965 Як викладати журналістику конфлікту тренінг за підтримки посольство США Київ document
4847 Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної та віськової агресії РФ проти України Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання Львів ЛНУ імені Івана Франка document
3941 V Міжнародний форум "Інформаційна безпека : актуальні тренди 2018" Аудіовізуальна безпека Київ, Університет Грінченка document.pdf
3462 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (25 жовтня 2018 р., м. Вінниця) МОЖЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В TRANSMEDIA STORYTELLING Вінниця document
3531 Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ У КОНТЕКСТНОМУ НАВЧАННІ ЖУРНАЛІСТІВ м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського document
3793 Історико-літературна науково-практична конференція «250 років від початку Коліївщини: оцінки, дискусії, проблеми інтерпретації» Інтерпретація історичних фактів як інструмент пропаганди в радянському кіномистецтві (на прикладі кінострічки Івана Кавалерідзе «Коліївщина», 1933 ) м. Киів НВК"Домінанта"\ document.rar
1771 Роль суспільних комунікацій та масмедіа в європейській інтеграції Репортаж в конвергентній журналістиці ПОЛЬЩА, ЧЕНСТОХОВЕ document.pdf
1772 Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід Репортажний відеоконтент в соціальних мережах Одеса document.pdf
1770 Літературний процес: трансгресії революції Особливості використання відеоконтенту в конвергентних медіа Київ document.pdf
976 Журналистыка-2015 тенденции развития телерепортажа в формате экранного зрелища Минск document
977 Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів Використання міждисциплінарного підходу у викладанні фахових дисциплін в процесі професійної підготовки телерепортерів Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33902 До питання роботи журналіста з відеоконтентом в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі
27575 Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання
12701 Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
33902 До питання роботи журналіста з відеоконтентом в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі
34320 Медіатизація в розрізі професійного становлення майбутніх фахівців медіасфери: аналітико-прогностичний аспект
27575 Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання
24291 Телевізійний спецрепортаж в сучасному медіапросторі
15376 Журналістська освіта : теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів
12701 Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера)
36052 Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
25552 Можливості аудіовізуального контенту в transmedia storytelling
26012 Міждисциплінарні зв’язки у контекстному навчанні журналістів
15365 Репортаж в телеконтенті глобальних медіа
15299 Футбол як екранне видовище
7587 Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів)

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
34319 Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа. Інтегровані комунікації

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
198 Кафедра журналістики та нових медіа - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
248 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 0 20.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alina_Lisnevska2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
219 Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34319/ 2020

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
425 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
486 NC_HDS Горизонт 2020 Коллективний - 2020
595 Media Education Without Borders: European Studies Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
59 Ролики для Міжнародного вокально-хорового фестивалю «Хай пісня скликає друзів» в рамках мистецького проєкту «Схід+Захід=Мир» під патронатом ЮНЕСКО Україна, Чернівці document 14.05.2019

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (7)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
56 Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа 2016 3
325 Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа 2017 10
329 Координатор конкурсу журналістської творчості "Нові в медіа" (м. Київ) 2017 10
330 Лектор тренінгів з медіабезпеки (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
332 Тренер Медіашколи (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
334 Координатор інформаційного проекту "Щоденник Грінченківської декади" 2017 5
353 Проект "Медіашкола Університету Грінченка" 2017 10

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
801 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1152 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1294 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2016
1630 Інше - document 01.03.2017
2836 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат Лісневська.pdf 21.04.2018
3312 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3661 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3903 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
5123 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 66542321.pdf 26.04.2021
5204 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
587 Круглий стіл на тему «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» Круглий стіл Університет Грінченка 16.11.2016 2
592 Медіашкола Університету Грінченка Тренінги, майстер-класи Університет Грінченка 26.11.2016 2
615 ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС "БЕРЕЗНЕВІ МІСТЕРІЇ" Конкурс Університет Грінченка 19.03.2016 2
685 Проект «Ми у майбутньому» відео-проект магістрантів Університет Грінченка, Інститут журналістики 07.12.2016 2
687 програма "Ранок по-київські" інтерв'ю в студії телеканал ТРК «Київ» 16.11.2016 2

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
27 IX Міжнародний вокально-хоровий фестиваль-конкурс "Хай пісня скликає друзів" Музичний м.Чернівці, Україна document 23.04.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
4057 Мистецтво телевізійного репортажу

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
533 Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
850 Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5410 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
6580 Інститут журналістики Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6581 Інститут журналістики Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6765 Інститут журналістики Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 10 10.12.2020
7177 Інститут журналістики Телережисура (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7241 Інститут журналістики Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7663 Інститут журналістики Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8153 Інститут журналістики Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8810 Інститут журналістики Телережисура (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
546 Кафедра журналістики та нових медіа 4,45 30.12.2016
1230 Кафедра журналістики та нових медіа 4,50 12.01.2017
2074 Кафедра журналістики та нових медіа 3,60 26.12.2018
3010 Кафедра журналістики та нових медіа 4,39 28.12.2019
3844 Кафедра журналістики та нових медіа 4,05 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
597 ЖУРб-2-16-4.0д II 5 5 2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
154 Леляк Катерина Олександрівна Інститут журналістики II VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський I document
161 Соболєва Анастасія Віталіївна Інститут журналістики VI Міжнародний конкурс креативних медіакомунікаційних проєктів "То_МИ" Київ 2020 Міжнародний I document