Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1994 р. Спеціальність: Педагогіка і психологія (дошкільна). Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь
Перелік місць роботи
З вересня 1994 р. працювала викладачем спеціальних методик у Київському педагогічному коледжі ім. К.Д. Ушинського.

Із січня 2008 р. працює викладачем кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
«Розвиток ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей в дошкільних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
20 3 0 2020.01.13 09:39:51 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4429 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Формування мотивацій у майбутньому вихователів до здоровязбережувальної діяльності в умовах ЗДО Київ document
4171 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Підготовка майбутніх педагогів до формування компетентності дітей дошкільного віку у галузі здоров'я та фізичного розвитку Київ document
4165 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здоров'язбережувальної діяльності м. Старобільськ document
3696 Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої освіти як основа професійного становлення майбутніх фахівців Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до фізкультурно-оздоровчої діяльності в ЗДО Івано-Франківськ document
3058 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива «Хортинг, як філософія здоров ’язбереження» м.Ірпінь document
2042 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запобігання учнівського травматизму Рівне document
1759 Сутність та іноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка вихователів до впровадження оздоровчих технологій як засобів превентивної педагогіки в освітньому освіті ДНЗ Умань document
989 Педагогічні науки. Новий погляд Сучасні приорітети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку Вроцлав document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29837 Моделі корпоративної культури в Сполучених Штатах Америки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
27249 Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
25044 День здоров’я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу
25043 Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики
24912 Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
19450 Забезпечення здоров’язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів
19602 Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
14614 Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
10761 Сучасні пріоритети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку
10763 Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
29655 Художня праця як засіб формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку
27342 Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах дошкільної освіти
20713 Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку
19602 Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
14614 Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
14356 Аналіз завдань і змісту організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ситсемі дошкільної освіти України
10763 Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
24879 Рух + гра = рухлива гра, або Як позбутися гіподинамії
24883 Ранкова гімнастика від А до Я
13252 Огляд сучасних тнденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку
10761 Сучасні пріоритети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку
2568 Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров’язбережувальний підхід
2521 Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід
2593 Методики загартування в умовах дитсадка
5060 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
11661 Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров'язбережних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
40 Кафедра дошкільної освіти 57210142876 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210142876&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
151 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Garasenko

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
47 Модератор соціального проекту від кафедри дошкільної освіти 2016 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
251 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
285 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
359 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
1055 Фаховий модуль (стажування) - document 23.09.2014
1951 Інше - document 26.06.2017
3096 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
259 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
272 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
169 Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
427 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 322 10.05.2019

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
804 Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти Денна Бакалавр 0808 24.09.2015
808 Спецметодика фізичного виховання Денна Бакалавр 0359 18.02.2016
2999 Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти Денна Бакалавр 2618 27.09.2016
3005 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку Денна Бакалавр 2617 27.09.2016
4122 Спецметодика фізичного виховання Денна Бакалавр 0388/17 02.02.2017
6471 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку Денна Бакалавр 2699/17 07.09.2017
6569 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку Денна Бакалавр 0001/18 24.01.2018
6756 Спецметодика фізичного виховання Денна Бакалавр 0191/18 08.02.2018
6763 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку Денна Бакалавр 0198/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
626 Кафедра дошкільної освіти 4,78 30.12.2016
1026 Кафедра дошкільної освіти 4,53 12.01.2017
1886 Кафедра дошкільної освіти 4,36 26.12.2018
2487 Кафедра дошкільної освіти 4,91 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
14 ДОб-1-14-4.0д III 1 - 2016
374 ДОб -1-14-4.0д IV 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
16 Мартинюк Катерина Вікторівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II document 2018