Додаткові відомості

Освіта
Запорізький державний педагогічний інститут, 1979 рік
Перелік місць роботи
35 років
Теми дисертацій (захищених)
Динамічні процеси в лексиці та словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі засобів масової інформації)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
974 10 10 2021.06.29 13:53:47 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
34781 Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові
22789 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
23555 Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст
19328 Позасловникова розмовна метафора в сучасній українській мові
22789 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття
16154 Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
11537 Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ - початку ХХІ століть
12049 Неофраземи в суспільно-політичному дискурсі українських мас-медіа
12238 Особливості створення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
16497 Тематичні групи термінів-неологізмів у сучасному українськомовному медіадискурсі
16489 Новозапозичення з англійської мови в українській фразеології
12049 Неофраземи в суспільно-політичному дискурсі українських мас-медіа
12238 Особливості створення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові
12267 Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття
8101 Утвердження національної ідентичності у словотворенні
8098 Тенденції розвитку лексики сучасної української мови (на матеріалі мови мас-медіа)
2367 Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ)
2198 Основні тенденції розвитку лексичного складу української мови початку ХХІ століття.
2193 Особливості словотворення оказіоналізмів-композитів у мові українських ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століть
2188 Словотвірні гнізда з вершинами-неологізмами в сучасних українській і російській мовах
2326 Оновлення сучасного українського лексикону
2187 Актуалізована лексика в сучасних українській і російській мовах
2328 Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
234 Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34781/ 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
733 Фаховий модуль (стажування) - document 11.03.2014
1134 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2630 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2996 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.04.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
28117 Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28117 Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
366 Кафедра української мови 4,43 29.12.2016
1451 Кафедра української мови 4,63 12.01.2017
2297 Кафедра української мови 4,64 27.12.2018
3115 Кафедра української мови 4,83 28.12.2019
4074 Кафедра української мови 4,78 28.12.2020