Додаткові відомості

Освіта
Сімферопольський державний університет ім. М.Фрунзе, 1989
Національна академія державного управління при Президентові України, 1996
Перелік місць роботи
вчитель історії та суспільствознавства;
державна служба в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
робота в неурядових організаціях
Теми дисертацій (захищених)
"Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
79 4 1 2017.09.20 09:04:36 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
17101 Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства
17097 Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти
15106 Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства
15107 Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті
7062 З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
17101 Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства
17097 Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти
15106 Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства
15107 Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті
13028 Лідерство як основа розвитку суспільства
13030 Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
17117 Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти
3814 Розвиток навичок роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу у мережі Інтернет
4728 Сучасність керівника навчального закладу
1874 Модернізація системи підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
8 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
181 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.03.2015
209 Дидактичний модуль Інший модуль document 29.04.2016
320 Лідерський модуль Інший модуль document 02.07.2015

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
111 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
311 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
1009 Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки ІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 25.02.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
17124 Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства
17125 Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб
7059 ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
7276 Освітологія: фахова підготовка
4493 Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник
7047 Теорія і практика прийняття управлінських рішень

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
107 Факультет інформаційних технологій та управління Лідерство та самоврядування (3 курс) (дисципліна за вибором) Бакалавр Денна 6 5 25.11.2016
108 Факультет інформаційних технологій та управління Лідерська парадигма управління в освіті (6 курс, ОМ, ПС) Магістр Денна 7 5 25.11.2016
277 Факультет інформаційних технологій та управління Філософія управління (3 курс) (дисципліна за вибором) Бакалавр Денна 7 5 26.11.2016

Затверджені робочі програми (7)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
957 Лідерська парадигма управління в освіті Денна Магістр 2733 27.09.2016
959 Керівник навчального закладу Заочна Магістр 2753 27.09.2016
966 Інформаційна політика в Україні Заочна Магістр 2740 27.09.2016
971 Стратегія навчального закладу Заочна Магістр 2724 27.09.2016
1108 Керівник навчального закладу Денна Магістр 1145 23.03.2016
1113 Інформаційна політика в Україні Заочна Магістр 1136 23.03.2016
4131 Лідерствослужіння Денна Бакалавр 0397/17 02.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
104 Кафедра управління 4.8 20.05.2016