Додаткові відомості

Освіта
Київський інститут народного господарства, 1977
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
«Питання матеріального заохочення підприємств будівельної галузі»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
58 4 2 2022.04.19 11:07:34 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
38261 Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine
37684 Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27494 Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
37684 Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації
39515 Реформування системи охорони здоров’я України: нагальні завдання сучасного етапу
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27865 Критерії оцінювання ефективності функціонування сучасної освітньої мережі
31362 Обґрунтування оптимальних моделей бюджетування надання соціальних послуг на рівні об’єднаних територіальних громад
28378 Проблеми побудови децентралізованої моделі управління соціальною сферою

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
19095 Напрями реформування медичної галузі

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
161 Обґрунтування оптимальних моделей бюджетування надання соціальних послуг на рівні об’єднаних територіальних громад фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31362/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
98 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 40

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
9 Фаховий модуль (стажування) - document 15.06.2016
236 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
491 Лідерський модуль - document 03.02.2016
3213 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4864 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1004 Проблеми та перспективи управління сучасною школою ІІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 26.01.2016 5
1008 Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки ІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 25.02.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
13456 Основи сучасного менеджменту охорони здоров'я

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
8355 Основи економічної теорії

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
479 Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019 20/21 н.р.
491 Державна служба (6 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019
632 Державне регулювання економічних процесів (6 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019
916 Стратегічний менеджмент (3 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5041 Факультет інформаційних технологій та управління Державне регулювання економічних процесів (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10 27.12.2019
5988 Факультет інформаційних технологій та управління Державна служба (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10 27.12.2019
6032 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10 27.12.2019
6198 Факультет інформаційних технологій та управління Державна служба (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8341 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегічний менеджмент (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8409 Факультет інформаційних технологій та управління Державне регулювання економічних процесів (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9112 Факультет інформаційних технологій та управління Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
9811 Факультет інформаційних технологій та управління Державне та регіональне управління (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10268 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегічний менеджмент (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
10877 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні концепції реформування державного та суспільного устрою (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11540 Факультет інформаційних технологій та управління Державне регулювання економічних процесів (5 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
461 Кафедра управління 4,32 30.12.2016
1558 Кафедра управління 4,58 12.01.2017
2405 Кафедра управління 4,57 28.12.2018
3186 Кафедра управління 4,70 28.12.2019
4183 Кафедра управління 4,75 28.12.2020
4974 Кафедра управління 4,80 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
139 Стороженко Ангеліна Олексіївна III Управління персоналом і економіка праці I 2020
140 Харченко Карина Олександрівна III Управління персоналом і економіка праці I 2020
178 Рибалко Вероніка Ігорівна V Менеджмент організації I 2021