Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Національна академія оборони України
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2021.09.23 11:09:38 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6380 Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави (XXIII Всеукраїнська науково-практична конференція) Леся Українка і Борис Грінченко: невідомі сторінки взаємин у контексті українського національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ document.pdf
6381 Українство в умовах сучасних викликів і загроз Постать Бориса Грінченка в соціокультурних вимірах українського національного відродження (за его-документами сучасників) Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
3728 Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» Професійний розвиток освітян засобами музейної педагогіки Національна академія педагогічних наук України document.pdf
3720 Міський учнівський конкурс з українознавства у 2017/2018 навчальному році (заключний етап конкурсу) Член організаційного комітету заключного етапу Міського учнівського конкурсу з українознавства у 2017/2018 н.р. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
3726 Міжнародний конкурс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» Член журі Міжнародного конкурсу для вчителів ЗНЗ України та української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України document.pdf
2599 ХІІІ науковий семінар. "Визначні особистості, митці, діячі науки і культури та Українська революція 1917-1921 років". Життя і діяльність Марії Грінченко (Загірньої) у 1917 - 1928 роках Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. (Київ, вул. Саксаганського, 93) document.pdf
2601 Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка» Листування Бориса Грінченка з Лесею Українкою як джерело з історії українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ століття Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради, ауд. 227 document.pdf
2977 Науково-практичний семінар «Українське національне відродження другої половини ХІХ – початку ХХ століття крізь призму громадських і особистих взаємин його діячів» Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі Українки. (Організація, модерування семінару) Музей Лесі Українки в Києві (вул. Саксаганського, 97) document.pdf
2148 П’ята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» Формування історичної, соціальної та громадянської компетентностей учнів засобами музейної педагогіки Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник document.pdf
2976 Науково-практична конференція «Використання елементів музейної педагогіки в українознавчому наповненні нової української школи» Музейна педагогіка як засіб плекання української ідентичності. (Організація, модерування) Музей Лесі Українки в Києві (вул. Саксаганського, 97) document.pdf
2975 Міський учнівський конкурс з українознавства у 2016/2017 навчальному році (заключний етап конкурсу) Член організаційного комітету заключного етапу Міського учнівського конкурсу з українознавства у 2016/2017 навчальному році Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
2978 Науково-практичний семінар «Українська інтелігенція у громадсько-політичному русі другої половини ХІХ – початку ХХ століття» (для вчителів історії) Зірка українського відродження Олена Пчілка. (Організація, модерування) Музей Лесі Українки в Києві (вул. Саксаганського, 97) document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25636 Українознавство в тенденціях культурно-освітнього розвитку України початку ХХІ століття

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36939 Гендерные представления и практики на Буковине конца XIX - начала ХХ в. в свете эго-документов О. Кобылянской
31621 Женское движение в Украине в конце XIX - начале ХХ ст. за эго-документами семьи Косачей и Гринченко

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33258 Громадські та особисті взаємини Лесі Українки і Бориса Грінченка: попередні нотатки за листами поетеси
32001 «Жіноче питання» в українському громадсько-політичному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за епістолярною спадщиною Лесі Українки)
14078 Українознавство в тенденціях культурно-освітнього розвитку України початку ХХІ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36939 Гендерные представления и практики на Буковине конца XIX - начала ХХ в. в свете эго-документов О. Кобылянской
33258 Громадські та особисті взаємини Лесі Українки і Бориса Грінченка: попередні нотатки за листами поетеси
32001 «Жіноче питання» в українському громадсько-політичному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за епістолярною спадщиною Лесі Українки)
14066 Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською
8135 Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка
3729 «... Звемо його нашим національним пророком...». Постать Тараса Шевченка у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 років

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
25555 Професійний розвиток освітян засобами музейної педагогіки
21060 Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів засобами музейної педагогіки
14072 Завдання заключного етапу міського учнівського конкурсу з українознавства-2015
14071 Завдання заключного етапу міського учнівського конкурсу з українознавства-2015
14068 Завдання заключного етапу міського учнівського конкурсу з українознавства-2015
13090 Борис Грінченко і Христина Алчевська: громадські й особисті взаємини
8160 Постать Тараса Шевченка в житті та творчості Бориса Грінченка
8251 Шевченкознавчі розвідки Бориса Грінченка
3732 Методи та прийоми музейної педагогіки в шкільному навчально-виховному процесі
2446 Постать Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 рр.
3108 Борис Грінченко в українському суспільно-політичному русі кінця ХІХ ст. (Полеміка про українську національну справу з Михайлом Драгомановим)
1446 Полеміка Б. Грінченка з М. Драгомановим про українську національну справу 1892-1893 рр.
3104 Володимир Міяковський - дослідник українського національного руху 40-80-х років ХІХ ст.
3731 З історії суспільно-політичного руху в Україні 1856–1863 рр. Справа підполковника А.О. Красовського
3730 Спогади як джерело з історії українського національного руху другої половини ХІХ століття

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
133 Кафедра історичної та громадянської освіти 57218449833 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57218449833&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
193 Кафедра історичної та громадянської освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
379 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 1.78 7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Bezzub

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
97 Телеуроки (ТРК "Київ") Україна, Київ document 31.12.2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
126 системна робота впродовж відповідного етапу 2016 р. 5

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
609 Фаховий модуль (стажування) - document 15.12.2017
4869 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2222.pdf 02.10.2020
4874 інше Інший модуль document 16.09.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
27867 Історія України. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"
21054 Історія України. Всесвітня історія. 9 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
21053 Історія України. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2475 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,7 25.11.2019
3348 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,6 30.11.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
275 III етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості СЗШ № 81 25.12.2018
276 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії Університет Грінченка 20.02.2018